Będą wyższe odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Do 1033 zł zostanie podniesione odszkodowanie za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu z tytułu wypadku przy pracy rolniczej - zakłada przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt rozporządzenia, który właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

15.12.2021

Sejm uchwalił ustawę wdrażającą tzw. Pakiet Mobilności I

Prawo pracy Prawo unijne

Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy dotyczącą m.in. czasu pracy kierowców. Dostosowuje ona polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej tworzących tzw. Pakietu Mobilności 1, który obejmuje m.in. kwestie wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.

15.12.2021

Nie tylko pracownicy mogą korzystać z funduszu socjalnego

Prawo pracy

Utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest zależne od liczby zatrudnionych w zakładzie pracy i formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on instrumentem realizacji obowiązku pracodawcy zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Uprawnionymi do korzystania z funduszu są nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale też emeryci i renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał do tego prawo.

15.12.2021

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o rozliczeniach świadczeń przyznanych z FGŚP

Prawo pracy Koronawirus

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. nowelizację tzw. ustawy covidowej - podała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela przewiduje uzupełnienie przepisów o rozliczeniach świadczeń przyznanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy w związku z epidemią.

14.12.2021

Lewiatan: Transformacja energetyczna zmieni rynek pracy

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Skutki społeczne podejmowanych decyzji w ramach transformacji enegetycznje będą odczuwalne przez wiele lat. Dlatego warto korzystać z doświadczeń, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości. Proces dobrze przeprowadzony może nie tylko zmienić sytuację ekologiczną, ale również poprawić kondycję rynku pracy z korzyścią dla pracowników i pracodawców – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

14.12.2021

Lewiatan: Bez wsparcia kompetencji cyfrowych grozi nam bezrobocie technologiczne

Prawo pracy Nowe technologie

Mimo postępującej cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji firmy raczej planują wzrost zatrudnienia lub utrzymanie go na dotychczasowym poziomie niż zwolnienia. W krótkiej perspektywie zmiany technologiczne prawdopodobnie będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Dopiero brak systemu wsparcia kompetencji cyfrowych może prowadzić do bezrobocia technologicznego – uważa Konfederacja Lewiatan.

13.12.2021

Raport: W pracy zdalnej jesteśmy mniej cyberodporni

Prawo pracy Nowe technologie

Jeden na trzech pracowników przyznaje, że w domu mniej przestrzega procedur bezpieczeństwa niż w biurze, tyle samo przyznaje się do popełnienia „krytycznego” błędu w pracy, a 14 proc. podjęło ryzyko, które wiązało się z poniesieniem kosztów przez ich organizację – wynika z raportu przygotowanego na zlecenie Iron Mountain. Prawie połowa badanych managerów przyznała, że w wyniku pandemii doświadczała zwiększonego ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych.

13.12.2021

Umowa o prowadzenie PPK dla nowego pracownika po trzech miesiącach

Domowe finanse Prawo pracy PPK

Umowę o prowadzenie praconiczego programu kapitałowego można zawrzeć tylko w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, w rozumieniu ustawy o PPK. Co do zasady, umowę tę zawiera się po upływie trzech miesięcy zatrudnienia danej osoby w podmiocie zatrudniającym. Do okresu zatrudnienia wlicza się tylko okresy obowiązkowego polegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

13.12.2021

Czy sygnalista powinien być anonimowy a komisja zawsze wewnątrz firmy?

Prawo pracy RODO Compliance Prawo unijne

Pracodawcy nie powinni czekać z przygotowaniem procedur umożliwiających przyjmowanie wewnętrznych zgłoszeń o naruszeniach prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy. Już teraz powinni przygotować procedurę dostosowaną do własnych potrzeb, włączając w proces jej tworzenia jak najszerszy krąg pracowników na wszystkich szczeblach – takie wnioski płyną z debaty o sygnalistach.

13.12.2021

Pani Marszałek i Panie Premierze, trzeba działać, a nie ciągle dyskutować

Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia

W środę w samo południe marszałek Sejmu Elżbieta Witek chce rozmawiać z szefami klubów i kół parlamentarnych o ich pomysłach na weryfikację szczepień pracowników. A czy nie prościej byłoby, aby minister zdrowia po prostu wyjął z szuflady i położył na stole projekt, który w tej sprawie ponoć przygotował, by obywatele i pracodawcy, a teraz także posłowie, mogli go zobaczyć. Pod warunkiem, że w ogóle go ma.

11.12.2021

Nierówność płci wciąż widoczna w różnicy płac. Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania zapowiada zmiany

Prawo pracy Finanse

Luka płacowa między mężczyznami a kobietami w Polsce - choć jedna z najniższych w Unii Europejskiej - nieco się zwiększyła. W 2019 r. mężczyźni zarabiali średnio o prawie 9 proc. więcej niż kobiety, podczas gdy w 2015 r. - o około 7 proc. W przygotowaniu są przepisy obligujące firmy do uzasadniania w ciągu 30 dni wysokości wynagrodzenia na żądanie pracownika. Zatrudnieni będą też mogli żądać informacji o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących podobne i identyczne obowiązki.

11.12.2021

„Mostkowanie” i „bigosowanie” - czyli święta po polsku na L4

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Co roku w czwartym kwartale powraca temat „lewych” zwolnień lekarskich wśród pracowników. Problem nadużywania L4 w okresie świątecznym staje się coraz bardziej uciążliwy dla pracodawców i dla współpracowników, obciążonych dodatkową pracą. Zdaniem ekspertów rynku pracy, pracodawcom powinno zależeć na prowadzeniu profesjonalnej polityki absencyjnej.

11.12.2021

Można być Świętym Mikołajem, ale nie obowiązkowo - akcja charytatywna tylko dla chętnych

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Firmy przed świętami chętnie angażują się w akcje charytatywne – to dobry sposób, by komuś pomóc, a przy okazji promować swoją markę np. w mediach społecznościowych. Takie inicjatywy nie mogą jednak odbywać się kosztem pracowników, nie można na nich wymuszać wpłacania pieniędzy. Podobnie szkoła nie może zmuszać uczniów do działań charytatywnych.

11.12.2021

GUS: Tylko 5 proc. zatrudnionych pracuje zdalnie

Prawo pracy Prawo gospodarcze

Co dwudziesta osoba pracująca, na koniec września robiła to, w związku z epidemią zdalnie - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny na podstawie swojego badania „Popyt na pracę". I było to o 0,8 p. proc. mniej niż w końcu września 2020 r. Z opracowania tego wynika, że skala pracy zdalnej w sektorze prywatnym była wyższa niż w sektorze publicznym.

10.12.2021

Służba BHP ma podlegać bezpośrednio pracodawcy, a nie kadrowej

Prawo pracy BHP Poprawmy prawo

Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że służba bezpieczeństwa i higieny pracy ma bezpośrednio podlegać pracodawcy i przypisują pracowników służby bhp w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa np. pod dyrektora HR. Dla pracodawcy może to mieć negatywne konsekwencje. Ignorowanie poleceń PIP w tym zakresie może się skończyć nawet sankcją administracyjną sięgającą 30 tys. zł.

10.12.2021

Sygnalista w sądzie konieczny, ale będzie miał "pod górkę"

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sądy do wdrażania przepisów o sygnalistach podchodzą według zasady "jak mus, to mus". W efekcie tworzone procedury niewiele mają wspólnego z ideą tego rozwiązania. W wielu sądach sygnalista o nieprawidłowościach będzie musiał informować przełożonego i to tego, który odpowiada np. za kwestie kadrowe. Chętnych więc pewnie nie będzie. A związki już wieszczą, że mechanizm nie zadziała.

10.12.2021

Policjanci zwalczający cyberprzestępczość zyskają uprawnienia takie same, jak ich koledzy

Policja Prawo pracy

Resort spraw wewnętrznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń, które mają uwzględnić w przepisach utworzoną nową jednostkę, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W tym celu zmienione zostaną m.in. rozporządzenia o urlopach wypoczynkowych policjantów, udzielaniu wyróżnień policjantom oraz wysokości i warunkach przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

09.12.2021

Jeden dzień wolny więcej w 2022 r. Ile będą pracowali Polacy w przyszłym roku?

Prawo pracy

W grudniu wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 22 dni, czyli 176 godzin. Pracownikowi przysługuje wtedy jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Boże Narodzenie, które wypada w sobotę. Wykorzystanie go tuż po świętach lub przed Sylwestrem wydłuży odpoczynek – przypominają eksperci z firmy inFakt. Natomiast w 2022 r. pierwsza podobna okazja będzie już 3 lub 7 stycznia. W przyszłym roku czekają nas łącznie cztery długie weekendy.

09.12.2021

Rusza HR Power Mentor - nowa platforma wspierająca rozwój HR

Prawo pracy HR

Z analizy branży Human Resources przeprowadzonej przez HR Power Mentor wynika, że aż 74 proc. HR-owców za największą barierę w rozwoju swoich kompetencji uznaje brak czasu. W dobie pandemii i koniecznej transformacji biznesów takie stwierdzenia nie dziwią. Odpowiedzią na to jest najnowsza platforma edukacyjna HR Power Mentor.

09.12.2021