Charakter obowiązków pracodawcy

BHP

Pracodawca, jak chyba żaden inny podmiot, jest obarczony bardzo licznymi obowiązkami, z których znaczna część dotyczy realizacji konstytucyjnego prawa każdego obywatela do bezpiecznych i...

20.01.2010