Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego (PN-N-18002)

BHP

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy. Jej głównym celem jest zapewnienie poprawy warunków pracy oraz ochrona życia i zdrowia pracowników. Od sposobu przeprowadzenia tej oceny...

03.02.2010