Praca przy prasach

BHP

Bezpieczna obsługa prasy sprowadza się do odcięcia dostępu do przestrzeni narzędziowej w czasie wykonywania zamykającego ruchu suwaka.

25.11.2009