Sprawozdanie Państwowej Inspekcji Pracy za 2011 r.

BHP

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do ponad 130 tys. pracujących oraz...

14.06.2012

Przepisy bhp nie są wolne od wad

BHP

Zdarza się, że narzekamy na przepisy prawne - że niedokładne, nieprecyzyjne, nierzadko zbyt rygorystyczne. Stawianych zarzutów można tu wymienić wiele...

14.06.2012

Zielona Góra: zarzut ws. awarii gazowej z 2010 roku

BHP

Zarzut sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia wielu osób usłyszał pracownik zakładu gazowniczego w Zgorzelcu (Dolnośląskie) w śledztwie dotyczącym awarii gazowej, do której doszło 30...

12.06.2012

Inspektor ITD nałoży mandat karny

BHP

Zakres wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego oraz warunki i sposób wydawania inspektorom upoważnień do...

09.06.2012

Uprawnienia do wykonywania prac na wysokości

BHP

Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy nie określają obowiązku kierowania pracownika zatrudnionego przy pracy na wysokości na specjalistyczne szkolenia z tego zakresu. Należy jednak pamiętać, że...

05.06.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski