Służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy

BHP

Ważnym obowiązkiem pracodawcy jest przestrzeganie przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W większych firmach, zatrudniających powyżej 100 pracowników, z nałożonych wymagań w zakresie...

11.07.2012

Pracodawca ma obowiązek zorganizować szatnie

BHP

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 29 czerwca br., I OSK 108/12 zapewnienie szatni dla zachowania przepisów o bhp to obowiązek pracodawcy. Gdyby inspektor pracy w nakazie...

10.07.2012

Odbiór i rozruch instalacji hydrantowej

BHP

Prawo budowlane nie określa celu badań i sprawdzeń instalacji technicznych, zgodnie jednak z logiką celem tym jest zapewnienie m.in.: wymaganego stopnia bezpieczeństwa funkcjonowania oraz spełnienie...

09.07.2012

Śląskie: 529 zarzutów w sprawie wręczania łapówek

BHP

Pięciu lekarzy, dwóch górników i pośrednik usłyszeli w sumie 529 zarzutów po zakończeniu śledztwa dotyczącego wręczania łapówek za wypisywanie zwolnień lekarskich poinformowało we wtorek biuro...

03.07.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski