Każde naruszenie ciągłości tkanek powinno zostać odpowiednio odkażone, tak by nie stanowiło źródła zakażenia. Ranę najlepiej przemyć czystą wodą (środki odkażające nakłada się jedynie na okolice rany dla zapobieżenia uszkodzeniu zdrowych komórek) i zabezpieczyć jałowym, suchym opatrunkiem. W razie wystąpienia krwawienia, trzeba niezwłocznie przystąpić d jego zatamowania. Co do zasady opaski uciskowe stosuje się wyłącznie w przypadkach, w których zastosowanie opatrunku uciskowego nie przynosi skutku, a pozostawienie rany bez takiego zabezpieczenia mogłoby grozić śmiercią z powodu utraty znacznej ilości krwi. W pozostałych przypadkach wystarczy „opatrunek indywidualny A” będący standardowym wyposażeniem wielu apteczek.
Jeśli nie dysponujemy podstawowymi środkami opatrunkowymi, możne je zastąpić czystą częścią garderoby poszkodowanego lub ręcznikiem. Niedopuszczalne jest zaś używanie jako pierwszej warstwy materiałów rozpadających się pod wpływem wilgoci, np. ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne. Pamiętajmy, że siła owijania opatrywanego miejsca powinna być dobrana tak, aby powodować dodatkowego bólu i umożliwić krążenie krwi poniżej zranionego miejsca.

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2010, nr 3, s. 22-23, Robert Gierula