Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Policji, która wprowadza całkowite zniesienie terminowego ograniczenia prawa funkcjonariusza do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego, w przypadku gdy zakończyło się orzeczeniem o wydaleniu ze służby. W razie jego śmierci - takie prawo będą mieli jego najbliżsi.
Patrycja Rojek-Socha
04.06.2019
Policja Prawo pracy
Od 1 czerwca 2019 r. do grona partnerów kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dołączyła Agnieszka Fedor, adwokat z wieloletnim doświadczeniem, która która pokieruje praktyką prawa pracy w biurze warszawskim tej kancelarii.
Krzysztof Sobczak
04.06.2019
Prawnicy Prawo pracy
Bożena Borys-Szopa została we wtorek powołana na stanowisko ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Objęła urząd po Elżbiecie Rafalskiej, która została wybrana do Parlamentu Europejskiego. Jest posłem na Sejm, w latach 2006 - 2008 kierowała Państwową Inspekcją Pracy.
Krzysztof Sobczak
04.06.2019
Prawo pracy BHP
Jeśli prokuratura postawiła policjantowi zarzuty karne i skierowała sprawę do sądu, to zasada domniemania niewinności nie ma w tym przypadku znaczenia. Interes społeczny pozwala stosować karę dyscyplinarną w postaci zwolnienia funkcjonariusza ze służby - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.06.2019
Decyzja o tym, czy pieniądze trafią do ZUS czy IKE jest nieodwracalna i nie da się jej zmienić aż do ukończenia wieku emerytalnego - przewiduje projekt ustawy, który zakłada likwidację OFE. Polacy będą musieli zdecydować do 1 stycznia, gdzie ulokować swoje środki.
Paweł Żebrowski
03.06.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne
Na rynek pracy wkracza zupełnie nowa generacja - pokolenie Alfa, czyli ludzie urodzeni w XXI wieku. Dziś mają 18-19 lat i właśnie decydują o swojej przyszłości zawodowej, a niektórzy już podjęli pierwszą pracę. Jacy są, czego oczekują, jakimi będą pracownikami i czego mogą spodziewać się ich przyszli szefowie?
Agnieszka Matłacz
01.06.2019
HR

Wiele wyzwań przed nowym ministrem pracy

Pomoc społeczna Emerytury i renty Rynek Prawo pracy
Wśród głównych kandydatów do objęcia sterów w resorcie po odejściu Elżbiety Rafalskiej wymienia się m.in. wiceministra MRPiPS Stanisława Szweda oraz szefową ZUS prof. Gertrudę Uścińską. Wyzwania, jakie przed nimi staną to m.in. sytuacja cudzoziemców na polskim rynku pracy, niedobór pracowników, wzrost wynagrodzeń w tym płacy minimalnej.
Paweł Żebrowski
31.05.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty Rynek Prawo pracy
Pracodawcy, którzy w 2019 r. mieli obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinni do końca maja przekazać co najmniej 75 proc. równowartości odpisu podstawowego ustalonego na cały rok. Wpłaty należy dokonać na wyodrębniony rachunek funduszu.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2019
Prawo pracy
Potrzebne są zmiany w przyznawaniu zasiłków dla bezrobotnych - świadczenie powinno częściowo uwzględniać wysokość utraconego wynagrodzenia i nie demotywować do poszukiwania legalnej pracy - wskazuje OPZZ. Podwyżki zasiłku nie wykluczają także organizacje pracodawców.
Paweł Żebrowski
31.05.2019
Rynek Prawo pracy
Po ogłoszeniu wyroku TSUE prawdopodobnie czekają nas kolejne zmiany kodeksu pracy i aktów wykonawczych, które wprost zobowiążą pracodawców do stosowania narzędzi technicznych pozwalających na prowadzenie oraz weryfikowanie ewidencji czasu pracy - uważa Marta Rachubka z kancelarii Patpol Legal.
Paweł Żebrowski
31.05.2019
Rynek Prawo pracy
W 2030 r. nawet 650 tysięcy Polek i Polaków nie będzie miało prawa do minimalnej emerytury. Część z nich nie wypracowała sobie stażu pracy, ponieważ pracowała na umowach cywilnoprawnych. Teraz takie osoby mogą domagać się opłacenia zaległych składek na ZUS przez pracodawców lub państwo.
Grażyna J. Leśniak
31.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Najważniejszą barierą dla polskich firm są koszty pracy – aż 68 proc. ankietowanych w naszym kraju przedsiębiorstw twierdzi, że jest to silna lub bardzo silna przeszkoda w rozwoju. Tylko w Korei Południowej jest to większy problem niż w Polsce - wynika z raportu Grant Thornton nt. badania "Bariery w biznesie".
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Rynek Prawo pracy HR
Zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w wysokości 2450 zł zdecydowanie wykracza poza szacowane prognozy gospodarcze, idzie za daleko - oceniają pracodawcy. Złudzeń, co do porozumienia ws. płacy minimalnej nie ma też NSZZ "Solidarność".
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Rynek Prawo pracy
Przedłuża się pat w sprawie podwyżek dla pracowników sądów i prokuratur. Protest pod Ministerstwem Sprawiedliwości trwa, związkowcy są niezadowoleni z propozycji resortu. Nie zgadzają się, by obiecywany system mnożnikowy powiązany był z płacą minimalną. Być może trzeba zaostrzyć akcje - mówią
Patrycja Rojek-Socha
30.05.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Urzędy będą zasypane wnioskami o "500 plus"

Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
Po zmianach w programie liczba wniosków o świadczenie "500 plus" wzrośnie nawet o ok. 80 proc. - szacuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Największy problem mogą mieć urzędy wojewódzkie, które zajmują się m.in. koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w UE.
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Pomoc społeczna Administracja publiczna Rynek
Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym jest bardzo potrzebna należy jednak pamiętać, że adresowana jest do wąskiego grona osób, głównie z niepełnosprawnością intelektualną - wskazuje w komentarzu do Prawo.pl ekspertka ds. rynku pracy Fundacji Aktywizacja Agata Gawska.
Paweł Żebrowski
30.05.2019
Pomoc społeczna Prawo pracy
Benefity są miłe i dobrze je mieć w pracy, ale nie zagwarantują one, że dany pracownik z tego powodu zostanie w firmie - wskazują eksperci HR. Ich zdaniem wyzwaniem w dużych firmach jest m.in. integracja pracowników, którzy coraz częściej pracują w domu.
Paweł Żebrowski
29.05.2019
Prawo pracy HR
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej zaproponował, aby minimalne wynagrodzenie od 2020 r. było na poziomie 2450 zł. Natomiast proponowana minimalna stawka godzinowa w 2020 r. to 16 zł brutto.
Paweł Żebrowski
29.05.2019
Rynek Prawo pracy
Pracodawca, który kupi dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenie na życie powinien wykazać ich przychód z tego tytułu. Może być jednak problem z ustaleniem jego wysokości. Co do zasady od wartości składek należy odprowadzić podatek dochodowy. Składek można jednak uniknąć.
Paweł Ziółkowski
29.05.2019
PIT Ubezpieczenia społeczne
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o pracownikach sądów i prokuratur, w którym są zawarte odpowiedzi na większość postulatów protestujących. W projekcie przyjęto tzw. mnożnikowy wzrost wynagrodzeń. Punktem odniesienia tego mnożnika będzie minimalne wynagrodzenie - zapowiada wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Problem emerytur niższych niż minimalna jest związany ze zmianą systemu emerytalnego. Obecnie warunkiem do tego, żeby nabyć prawo do jakiejkolwiek emerytury jest tylko osiągnięcie wieku emerytalnego i posiadanie chociażby śladowej wpłaty z tytułu podlegania ubezpieczeniu - przypomina Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.
Paweł Żebrowski
29.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Likwidacja OFE jeszcze w 2019 roku, kto zyska, a kto może stracić?

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W związku z likwidacją OFE do FUS w latach 2020-2021 trafi dodatkowo około 17 mld zł, jednak już w perspektywie 2030 roku w wyniku braku wpływów z tzw. suwaka bezpieczeństwa saldo FUS będzie ujemne i wymusi dopłatę ze środków budżetowych w wysokości 3,8 mld zł.
Antoni Kolek
29.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń, wprowadzające możliwość proporcjonalnego obniżenia odszkodowania z powodu zaniżenia wartości ubezpieczonego mienia są nieważne - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. Dlatego, że byłoby to krzywdzące dla ubezpieczonego i nie odpowiadało wpłaconym składkom - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.05.2019
Prawo cywilne
Senatorowie odrzucili projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym osoby pobierające emeryturę EWK otrzymywałyby świadczenie pielęgnacyjne w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy aktualną pełną wysokością świadczenia pielęgnacyjnego a pobieraną emeryturą netto.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Pomoc społeczna
Bez poprawek przyjęli senatorowie zmianę ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z nią wpłaty nie będą ograniczone limitem trzydziestokrotności, co ma ułatwić pracodawcom ich naliczanie.
Katarzyna Kubicka-Żach
28.05.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

Rząd zamierza wspierać talenty informatyczne

Szkoła i uczeń Nowe technologie
Wspieranie rozwoju młodzieży o ponadprzeciętnych zdolnościach w obszarze algorytmiki, programowania oraz projektowania gier komputerowych - to cel przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów wieloletniego „Programu rozwoju talentów informatycznych na lata 2019-2029”.
Krzysztof Sobczak
28.05.2019
Szkoła i uczeń Nowe technologie
Włączenie w rynek pracy osób niepełnosprawnych biernych i nieaktywnych zawodowo, które bez szczególnego – zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia, samodzielnie nie podejmą zatrudnienia - to główny cel rządowego projektu ustawy o zatrudnieniu wspomaganym, który trafił do konsultacji.
Paweł Żebrowski
28.05.2019
Rynek Prawo pracy
W Polsce już ponad 220 tysięcy osób pracuje jako wolni strzelcy świadczący elektroniczne usługi dla biznesu. Część dorabia do etatu, ale ponad połowa utrzymuje się tylko w ten sposób. Niezależność kusi - z badań wynika, że osoby które spróbowały tej formy zatrudnienia, coraz częściej nie wracają już na etat.
Agnieszka Matłacz
28.05.2019
Domowe finanse HR
Projekt ustawy, która przekształci otwarte fundusze emerytalne w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, trafił we wtorek do konsultacji społecznych. Ok. 15,7 mln członków OFE stanie przed wyborem, co zrobić ze środkami zgromadzonymi do tej pory w OFE.
Agnieszka Matłacz
28.05.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Zgodnie z propozycją związków zawodowych płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co dałoby kwotę brutto 2520 zł. Pracodawcy są bardziej ostrożni w kwestii podnoszenia minimalnej płacy i chcą, aby ona wzrosła do 2387 zł. Swojej propozycji nie ogłosiło jeszcze Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Paweł Żebrowski
28.05.2019
Rynek Prawo pracy HR