Prawo.pl
Kodeks pracy gwarantuje pracownikom prawo do bycia off-line – twierdzi resort rodziny i polityki społecznej. Pracodawca nie ma jednak bezwzględnego zakazu wysłania wiadomości służbowej do pracownika po godzinach pracy, jeśli oczekuje, że ten odpowie rano, gdy przyjdzie do pracy. Pracownicy nie chcą jednak otrzymywać takich maili, bo to ich stresuje.
Grażyna J. Leśniak
26.03.2022
Prawo pracy Nowe technologie
Koniec optymalizacji - od przyszłego roku składki zdrowotne zapłacą też komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych. Wynika to z opublikowanego w czwartek projektu zmian w ustawie o PIT w ramach Polskiego Ładu. Kuszące dla wielu przedsiębiorców na początku roku zakładanie spółek komandytowo-akcyjnych przestanie być atrakcyjne.
Krzysztof Koślicki
25.03.2022
Ordynacja CIT PIT
Zmiany w realizacji zadań finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy oraz wykonywanych przez ZUS przewiduje projekt nowelizacji ustawy w sprawie COVID-19. Na jej podstawie dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy w ramach postępowania restrukturyzacyjnego będzie mógł np. zgodzić się na odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Pod koniec lutego 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,5 proc. i była niższa o 1,1 pkt. proc. niż przed rokiem. Tym samym potwierdziły się szacunki Ministerstwa i Rodziny i Polityki Społecznej – podało MRiPS. Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (3,2 proc.), a najwyższe - w województwie warmińsko-mazurskim (9 proc.).
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Rynek Prawo pracy
Podatnicy, których roczne dochody nie przekroczą 120 tys. zł nic nie zyskają na propozycji Ministerstwa Finansów. Bo podatek, jaki będą musieli zapłacić za 2022 r. według 12-proc. stawki będzie dokładnie taki sam, jak ten, który zapłaciliby według obowiązujących przepisów Polskiego Ładu, czyli według stawki 17 proc. i z tzw. ulgą dla klasy średniej – mówi doradca podatkowy Przemysław Hinc.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

UODO sprawdza, jak pracują inspektorzy ochrony danych

Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Kilkadziesiąt podmiotów w całym kraju z sektora publicznego i prywatnego otrzymało wezwania do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów dotyczących stosowania przepisów o inspektorze ochrony danych. Jak ustalił serwis Prawo.pl, ta pierwsza tego typu akcja kontrolna Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiera aż 27 pytań do administratora. Odnoszą się do wszystkich aspektów funkcjonowania IOD, nie tylko kwestii pracowniczych.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy RODO
Rząd wycofał się na razie z dodatkowej ścieżki uznawania kwalifikacji ukraińskich psychologów. Natomiast w przypadku prawników radzi skorzystanie z obowiązujących przepisów - w tym wpisu na listę prawników zagranicznych. Problemem są jednak dokumenty, które muszą przedstawić zainteresowani.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
24.03.2022
Prawnicy Strefa aplikanta Szkolnictwo wyższe Ukraina
Wątpliwe zasady rozliczania zaliczek na PIT od tegorocznych wynagrodzeń pracowników przeniesiono z kontrowersyjnego rozporządzenia do ustawy. Przepisy zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw w marcu. Nie rozwiązało to jednak problemów z naliczaniem wynagrodzeń. Firmy pytają teraz pracowników, co mają robić, i oczekują ich decyzji do końca miesiąca.
Krzysztof Koślicki
24.03.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład
Pracodawcy mają problem z pracownicami nadużywającymi swoich uprawnień rodzicielskich. Niektóre, choć w pracy nie pojawiają się nawet 5-7 lat, nie tracą prawa do urlopu wypoczynkowego, który firma musi im naliczać za każdy rok. Wystarczy, że odpowiednio złożą wniosek. Zdaniem prawników, rozwiązaniem problemu byłaby zmiana przepisu Kodeksu pracy, by nie zachęcał pracownic do korzystania z uprawnień w sposób rodzący podejrzenia o ich nadużywanie.
Grażyna J. Leśniak
24.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na podstawie obowiązującej od rozpoczęcia rosyjskiej agresji specjalnej ustawy, obywatel Ukrainy, który trafił do Polski jako uchodźca może rozpocząć pracę bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl. Miniserstwo Rodziny i Polityki Społecznej na też inne rady dla Ukrańców chcących podjąć w Polsce pracę.
Krzysztof Sobczak
23.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Zobowiązanie pracodawców do udzielenia zakładowej organizacji związkowej informacji o parametrach, zasadach i instrukcji, na których opierają się algorytmy lub systemy sztucznej inteligencji, które mogą mieć wpływ m.in. na warunki pracy, dostęp do zatrudnienia i jego utrzymanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Wczoraj sejmowa podkomisja przeprowadziła dyskusję nad nim.
Grażyna J. Leśniak
23.03.2022
Prawo pracy Nowe technologie
Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dokumentu „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. W praktyce nie zmienia on obowiązującego wzoru. Jednak musi zostać wydane, bo obowiązujące rozporządzenie z mocy prawa przestanie obowiązywać 11 lipca.
Jolanta Ojczyk
22.03.2022
Prawo pracy Zawody medyczne
Pracodawcy nie chcą tolerować porzucania pracy przez pracowników, które to zjawisko wyraźnie rozwinęło się w czasie pandemii. O ile do tej pory gotowi byli pójść im na rękę i rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron, o tyle teraz zamierzają korzystać z możliwości, jaką daje im prawo i walczyć przed sądem o odszkodowanie za poniesione z tego tytułu straty. Pierwsze pozwy już wpływają do sądów.
Grażyna J. Leśniak
22.03.2022
Rynek Prawo pracy

Rząd chce ułatwić legalizację pobytu zagranicznym przedsiębiorcom

Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina
Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy o cudzoziemcach. Nowe przepisy mają ułatwić legalizację pobytu cudzoziemcom, którzy prowadzą w Polsce działalność gospodarczą i są uczestnikami programów wsparcia. Projekt przewiduje też przeniesienie niektórych kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Renata Krupa-Dąbrowska
21.03.2022
Administracja publiczna Prawo gospodarcze Ukraina
Od 21 marca 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego – poinformował ZUS w poniedziałek na swojej stronie internetowej.
Grażyna J. Leśniak
21.03.2022
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne Ukraina
W przypadku przekształcenia podmiotu zatrudniającego, z którym wiąże się kontynuacja bądź wstąpienie w prawa i obowiązki w zakresie pracowniczych planów kapitałowych, nadal obowiązuje zawarta wcześniej umowa o zarządzanie PPK. Uczestnicy pracowniczych planów kapitałowych oszczędzają wówczas w tym programie na dotychczasowych zasadach.
Anna Puszkarska
21.03.2022
Domowe finanse Spółki PPK
Przełożony rozesłał e-maila o odejściu z pracy jednego z pracowników. Wysłanie tej wiadomości do współpracowników było uzasadnione i nie naruszyło przepisów o ochronie danych osobowych. Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy e-mail trafia na adres klienta spółki - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Dorian Lesner
21.03.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze RODO
Przepisy polskiego prawa umożliwiają ukraińskim lekarzom pracującym w Polsce na umowę o pracę, odbywającym staż podyplomowy lub robiącym specjalizację, skorzystanie z urlopów, także bezpłatnych w celu wyjazdu do swojego kraju. Konieczne jest jednak m.in. uzyskanie zgody pracodawcy i złożenie odpowiedniego wniosku. Lekarze ci mogą ubiegać się także o pomoc ze strony samorządu lekarskiego.
Józef Kielar
19.03.2022
Zawody medyczne Ukraina

Bratowa to nie krewna - świadczenie pielęgnacyjne jej nie przysługuje

Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, gdy rezygnują z pracy, by opiekować się osobą niepełnosprawną, określa ustawa o świadczeniach rodzinnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza go rozszerzać. Osoby niesamodzielne wymagające pomocy innych, mogą jednak zwrócić się o wsparcie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania, o udzielenie pomocy.
Grażyna J. Leśniak
19.03.2022
Pomoc społeczna Prawo rodzinne Ubezpieczenia społeczne
Już ponad 65 tys. uczniów z Ukrainy zgłosiło się do polskich szkół. Tym, które nie znają języka, pomóc mają asystenci nauczyciela. Pewne ułatwienia w ich zatrudnianiu przewiduje specustawa dotycząca pomocy osobom z Ukrainy - znosi ona częściowo wymogi dotyczące znajomości języka polskiego. Na stronie MEiN dostępny jest formularz dla osób zainteresowanych taką pracą.
Monika Sewastianowicz
18.03.2022
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Ukraina

Będą podwyżki dla pracowników KRUS

Domowe finanse Prawo pracy
Resort rolnictwa pracuje nad rozporządzeniem, które ma podnieść wynagrodzenie zasadnicze pracowników KRUS do co najmniej poziomu minimalnego wynagrodzenia. Zmiany mają umożliwić przyznanie podwyżek pozostałym pracownikom KRUS w ramach zwiększonych środków na wynagrodzenia określonego w ustawie budżetowej na rok 2022.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2022
Domowe finanse Prawo pracy
Firmy transportowe w Polsce świadczące usługi międzynarodowe mają problem ze swoimi kierowcami będącymi obywatelami Ukrainy, którym skończyła się ważność wizy. Nie mogą ich wysłać w trasę poza Polskę, bo ich pobyt na terytorium strefy Schengen jest nielegalny. Według MSWiA, Ukraińcy powinni złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. To jednak nie wystarczy do legalizacji ich pobytu w innym państwie.
Grażyna J. Leśniak
18.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchamia infolinię - 22 245 61 05 - dla pracodawców, którzy będą mieli pytania dotyczące zgłaszania ofert pracy dla obywateli Ukrainy – poinformował resort w czwartek. Dyżurni eksperci będą odpowiadać na pytania i wątpliwości. Pytania będzie też można kierować drogą mailową na adres pracaua@mrips.gov.pl.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Po trudnym 2020 roku, ubiegły rok przyniósł znaczną poprawę na rynku usług HR. Wzrosła liczba godzin przepracowanych przez pracowników tymczasowych, mimo że ich liczba nieznacznie spadła. Największe rekordy odnotowały jednak usługi rekrutacyjne – wynika z raportu przygotowanego przez Polskie Forum HR, członka Konfederacji Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Rynek Prawo pracy HR
Każdego dnia do Polski docierają nowe informacje dotyczące sytuacji w Ukrainie i wywołują emocje, które odbijają się również na relacjach w panujących w firmach. Pracodawcy przeciwdziałają konfliktom na tle politycznym, do których dochodzi w zespołach. Ich inicjatorom grożą zwolnienia, na które zdecydowali się już niektórzy przełożeni.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy Ukraina
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy zakłada dla nich szybką ścieżkę uzyskiwania legalnego prawa pobytu i pracy. Wprowadzone ułatwienia nie zwalniają jednak pracodawcy z obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków pracy wymaganych odrębnymi rozporządzeniami oraz zapisami kodeksu pracy, a bariera językowa może stanowić w tym aspekcie dodatkowe wyzwanie.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy BHP Ukraina
Trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego powzięło wątpliwość, czy dla spełnienia przesłanki do nabycia prawa do emerytury pomostowej konieczne jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze po dniu wejścia w życie ustawy, po 31 grudnia 2008 r. przez okres przynajmniej miesiąca. W przepisach nigdzie nie jest zaznaczony czas konieczny do uzyskania takiej emerytury.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.03.2022
Emerytury i renty

Specustawa nie dla wszystkich obywateli Ukrainy

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaczęła już obowiązywać. Pomimo zgłoszonych przez Senat poprawek, mających na celu objęcie ochroną szerszej grupy osób, nadal nie reguluje ona sytuacji tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski inną drogą, aniżeli przez granicę ukraińsko-polską. Wyłączeni są zatem ci, którzy do Polski przyjechali przez np. Mołdawię, Rumunię, Węgry czy Słowację.
Anna Wierzchowska
17.03.2022
Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina
W pierwszym kwartale 2023 r. rząd chce objąć wszystkie umowy zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów. Zapisał to w Krajowym Programie Reform 2022/2023. To oznacza, że zleceniobiorcy na rękę dostaną o 13,71 proc. mniej. Wzrośnie też obciążenie pracodawców. Może to spowodować odpływ ludzi do szarej strefy albo wypychanie ich na działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem.
Grażyna J. Leśniak
17.03.2022
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na wortalu publicznych służb zatrudnienia pojawiła się nowa zakładka adresowana do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną w ich kraju. Dostępna również w języku ukraińskim zakładka Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy – zawiera informacje dotyczące m.in. rynku pracy w Polsce, Unii Europejskiej, a także pomocy w innych obszarach.
Grażyna J. Leśniak
16.03.2022
Prawo pracy Ukraina