Praca na czarno, delegowanie pracowników oraz wymiana informacji na temat praw i obowiązków transgranicznych pracowników - m.in. tymi kwestiami będzie zajmował się Europejski Urzędu ds. Pracy. Państwa członkowskie UE zdecydowały, że jego siedzibą będzie Bratysława.
Paweł Żebrowski
13.06.2019
Rynek Prawo pracy
Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy o PPK od 1 lipca 2019 roku. Nie oznacza to jednak, że Pracownicze Plany Kapitałowe będą musiały być zakładane już w tym miesiącu. Pracodawcy mają na to czas do listopada.
Paweł Żebrowski
13.06.2019
Emerytury i renty Rynek

Czekają nas zmiany w opłacaniu składek na ZUS?

Rynek Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Organizacje przedsiębiorców proponują, by ZUS wypłacał chorobowe od początku zwolnienia. Twierdzą, że wtedy firmy częściej będą zatrudniać na umowy o pracę. ZUS potrzebowałby na to ok. 7 mld zł. Oprócz pytania, skąd wziąć te pieniądze, jest też drugie - dlaczego przedsiębiorcy mieliby być uprzywilejowani w stosunku do pracowników.
Paweł Żebrowski
13.06.2019
Rynek Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Fizjoterapeuta w publicznej placówce zarabia 2 158 zł netto. Pracuje na półtora etatu. - Niepokojące jest, że specjaliści po studiach pracują tylko w komercyjnych ośrodkach. Nie ma chętnych, którzy zastąpią kolegów pracujących w szpitalach i przychodniach, gdy odejdą na emeryturę – zauważa Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.06.2019
Zawody medyczne
Ponad 80 proc. kandydatów skarży się na brak widełek wynagrodzenia w ogłoszeniach pracodawców. W...
Paweł Żebrowski
12.06.2019
Rynek Prawo pracy
Wypalenie zawodowe znalazło się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, którą przygotowuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Wypalenie nie jest jednak klasyfikowane jako stan chorobowy, ale zjawisko zawodowe, które wpływa na stan zdrowia. Oznacza to, że nie będzie mogło stanowić podstawy dla zwolnienia lekarskiego.
Paweł Żebrowski
12.06.2019
Rynek Prawo pracy Opieka zdrowotna
Dokumenty, które nie powinny znajdować się w aktach osobowych, należy usunąć i dokonać zmiany numeracji oraz zmodyfikować wykaz. Z kolei w dokumencie, którego się nie usuwa, należy zamazać lub wyczernić w trwały sposób dane, które zgodnie z RODO już nie powinny się tam znajdować.
Ewa Podgórska-Rakiel
12.06.2019
Prawo pracy RODO
Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2 450 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych - uważa rząd. Rada Ministrów zaproponowała, aby minimalna stawka godzinowa w 2020 roku wynosiła 16 zł.
Paweł Żebrowski
11.06.2019
Rynek Prawo pracy
Już ok. 2,58 mln osób korzysta z Karty Dużej Rodziny, czyli prawie 3 razy więcej niż w 2015 r. - poinformowało ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. KDR to system zniżek m.in. na przejazdy kolejowe, darmowe wstępy do parków narodowych, niższe opłaty paszportowe, a także na zakup żywności, ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.
Paweł Żebrowski
11.06.2019
Rynek i konsument
W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, poszkodowany może zażądać zwrotu kosztów zakupu produktów spożywczych. Sądy uznają, że wydatki te powinny być uzasadnione i mieć związek ze zdarzeniem, które wywołało szkodę. Natomiast ich zasądzanie często jest uzależniane wyłącznie od tego, co powie biegły.
Dorian Lesner
11.06.2019
Opieka zdrowotna

W środę spotkanie autorskie na temat PPK

Emerytury i renty Rynek Prawo pracy
Jak tworzyć PPK, jakie są konsekwencje naruszeń przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz jakie są zasady wykorzystania środków tam zgromadzonych - odpowiedzi m.in. na te pytania można uzyskać w komentarzu autorstwa Łukasza Kuczkowskiego i Pauliny Zawadzkiej-Filipczyk pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe.
Paweł Żebrowski
11.06.2019
Emerytury i renty Rynek Prawo pracy
Nie jest informacją publiczną pismo do władz miasta lub sądu o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem zatrudnionym na etacie. Jest nią jednak zapis monitoringu w środku komunikacji publicznej, który był podstawą rozwiązania stosunku pracy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem NSA korespondencja dotycząca spraw personalnych w instytucji publicznej jest sprawą prywatną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
11.06.2019
Administracja publiczna Prawo pracy HR RODO

Nowa polityka inwestycyjna IKE – nowy suwak bezpieczeństwa

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Projekt ustawy likwidującej OFE oprócz zasad przekazania środków na IKE, po uprzednim pomniejszeniu ich o dwa razy po 7,5 proc. wartości aktywów (tzw. podatek Morawieckiego), reguluje także nową politykę inwestycyjną Indywidualnych Kont Emerytalnych - twierdzi dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Paweł Żebrowski
11.06.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Każdy pracownik chciałby zarabiać dużo. To marzenia, których nie da się ich pogodzić z możliwościami firm, a zbyt wysokie wynagrodzenie minimalne, zamiast przynieść korzyści pracownikom, przyniosłoby zwolnienia - mówi prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski w rozmowie z Agnieszką Matłacz.
Agnieszka Matłacz
10.06.2019
HR
Jednym z programów, które mają zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami jest "Stabilne zatrudnienie". Umożliwia on dofinansowanie m.in. na wsparcie asystenta i wypłatę stypendium osoby skierowanej na staż.
Paweł Żebrowski
10.06.2019
Pomoc społeczna Prawo pracy
Dwie trzecie migrantów zarobkowych z Ukrainy wykonuje pracę w Polsce na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy pozwalającego pracować legalnie przez 6 miesięcy w roku. Jedynie co piąty obywatel Ukrainy pracuje w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę - wynika z badania "Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy".
Paweł Żebrowski
10.06.2019
Rynek Prawo pracy

Rozpoczął się protest w Inspekcji Weterynaryjnej

Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Blokady dróg w całym kraju i protest głodowy zapowiadają pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej. 10 czerwca akcję zainaugurował „czarny poniedziałek”, a potem mają być głodówki i blokowanie dróg. Jej organizatorzy żądają natychmiastowego przekazania 40 mln złotych na podwyżki
Krzysztof Sobczak
10.06.2019
Prawo pracy Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna
Zapraszamy na konferencję Lato HR - wakacyjne spotkanie branży HR. To już 10 edycja konferencji dla ekspertów tej właśnie branży oraz kadry zarządzającej, która zajmuje się tematyką HR.
Agnieszka Matłacz
09.06.2019
HR

Urlop ojcowski coraz bardziej popularny, rodzicielski ojców mniej

Prawo rodzinne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2018 roku z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego skorzystało w Polsce 196 tysięcy tatusiów, podczas gdy w 2017 roku było ich nieco ponad 174 tysiące, a w 2016 roku niespełna 147 tysięcy. Jednak wciąż niewielu ojców decyduje się na wykorzystywanie znacznie dłuższego urlopu rodzicielskiego.
Krzysztof Sobczak
09.06.2019
Prawo rodzinne Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Dialog i partnerstwo to przyszłość zarządzania, sposób na utrzymanie talentów i zbudowanie przewagi konkurencyjnej. Pracownicy powiedzą czego potrzebują, jeśli tylko dostaną taką możliwość. A ich głos coraz częściej zadziwia szefów, gdy np. okazuje się, że młodzi wolą dostać voucher na fryzjera, niż wpłatę pracodawcy na PPK.
Agnieszka Matłacz
08.06.2019
HR

Ustawa podpisana - nie będzie limitu wpłat do PPK

Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę znoszącą limit 30-krotności podstawy wpłat w pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ustawa rozszerza też katalog osób zatrudnionych o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński.
Krzysztof Sobczak
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Spółki Prawo gospodarcze
Spółka dążyła do redukcji kosztów, więc zawarła umowy o przejęcie jej pracowników przez inne podmioty. Mimo tych porozumień w dalszym ciągu praca była świadczona na rzecz pierwotnego pracodawcy. Spółka nie uniknęła więc opłacania obowiązkowych składek za swoich pracowników - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
07.06.2019
Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze
Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach - poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale wskazało, że dyrektor może za zgodą organu prowadzącego zawiesić zajęcia na czas określony
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Szkoła i uczeń BHP
Podnoszenie wieku emerytalnego Polakom to nie jest dobra droga, stąd wycofaliśmy się ze złych decyzji, które podjęli nasi poprzednicy i nie zamierzamy nic w tej sprawie zmieniać - tak wicepremier Jacek Sasin skomentował rekomendacje Komisja Europejskiej, która zaleca Polsce podwyższanie wieku emerytalnego.
Krzysztof Sobczak
06.06.2019
Emerytury i renty
Kolejne zmiany w przepisach prawa oświatowego nakładają na szkoły duży rygor wykonywalności, obowiązku, kontroli, narzucanych rozwiązań. Tymczasem możliwość przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu to przede wszystkim środowisko, gdzie mamy autonomię, kreatywność, dobrą komunikację, motywację i wsparcie - uważa Jarosław Kordziński
Monika Sewastianowicz
06.06.2019
Kadry w oświacie Prawo pracy BHP
Chodzi o rzeczywisty wiek przechodzenia na emeryturę. W ocenie Komisji Europejskiej ma to kluczowe znaczenie dla polskiego rynku pracy, jak również dla wzrostu PKB. Podobnie jak zapobieganie ubóstwu wśród emerytów. Rekomendacje dla poszczególnych krajów zostały właśnie upublicznione, zawierają m.in. wytyczne dotyczące polityki gospodarczej na najbliższe 12–18 miesięcy.
Patrycja Rojek-Socha
05.06.2019
Emerytury i renty

Rynek pracy odczuje skutki twardego brexitu

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Polscy przedsiębiorcy, ale także pracownicy niektórych branż gospodarki powinni dzisiaj już zupełnie na poważnie brać pod uwagę scenariusz brexitu bez umowy - twierdzi wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański. Według ekspertów po bezumownym wyjściu Wlk. Brytanii z UE pracę może stracić ok. 20 tys. Polaków.
Krzysztof Sobczak
05.06.2019
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Usunięcie warunku ukończenia 55. roku życia przy nabywaniu prawa do emerytury policyjnej - to cel projektu nowelizacji ustawy, który został właśnie opublikowany przez MSWiA. Proponowana zmiana to rezultat ubiegłorocznego porozumienia resortu ze związkami zawodowymi.
Krzysztof Sobczak
05.06.2019
Policja Prawo pracy
ZUS nie miał racji twierdząc, że stan konta decyduje o obowiązku opłacenia składek - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i uchylił dwa wyroki w sprawie pracowników zatrudnionych w Niemczech. Organ miał obowiązek ustalić, czy składki były należycie płacone, a tego nie uczynił - dodał SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.06.2019
Ubezpieczenia społeczne
Udział w reklamie, filmie, roznoszenie ulotek, prace sezonowe czy prace w rolnictwie - coraz więcej dzieci pracuje, także po to, by pomóc rodzicom. Brakuje jednak regulacji, które określałyby jakie prace mogą wykonywać najmłodsi, zasady łączenia ich z obowiązkami szkolnymi, normy czasu pracy czy minimalny wiek dziecięcych pracowników.
Patrycja Rojek-Socha
05.06.2019
Prawo pracy