Prawo.pl
Co roku w czwartym kwartale powraca temat „lewych” zwolnień lekarskich wśród pracowników. Problem nadużywania L4 w okresie świątecznym staje się coraz bardziej uciążliwy dla pracodawców i dla współpracowników, obciążonych dodatkową pracą. Zdaniem ekspertów rynku pracy, pracodawcom powinno zależeć na prowadzeniu profesjonalnej polityki absencyjnej.
Grażyna J. Leśniak
11.12.2021
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Co dwudziesta osoba pracująca, na koniec września robiła to, w związku z epidemią zdalnie - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny na podstawie swojego badania „Popyt na pracę". I było to o 0,8 p. proc. mniej niż w końcu września 2020 r. Z opracowania tego wynika, że skala pracy zdalnej w sektorze prywatnym była wyższa niż w sektorze publicznym.
Krzysztof Sobczak
10.12.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tego, że służba bezpieczeństwa i higieny pracy ma bezpośrednio podlegać pracodawcy i przypisują pracowników służby bhp w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa np. pod dyrektora HR. Dla pracodawcy może to mieć negatywne konsekwencje. Ignorowanie poleceń PIP w tym zakresie może się skończyć nawet sankcją administracyjną sięgającą 30 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
10.12.2021
Prawo pracy BHP Poprawmy prawo
Sądy do wdrażania przepisów o sygnalistach podchodzą według zasady "jak mus, to mus". W efekcie tworzone procedury niewiele mają wspólnego z ideą tego rozwiązania. W wielu sądach sygnalista o nieprawidłowościach będzie musiał informować przełożonego i to tego, który odpowiada np. za kwestie kadrowe. Chętnych więc pewnie nie będzie. A związki już wieszczą, że mechanizm nie zadziała.
Patrycja Rojek-Socha
10.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Komisja Europejska przedstawiła w czwartek projekt dyrektywy mającej regulować zasady zatrudniania pracowników za pośrednictwem platform cyfrowych. - Nowy sposób regulacji platform cyfrowych negatywnie wpłynie na funkcjonowanie całego rynku i budzi zastrzeżenia przedsiębiorców – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2021
Prawo pracy Prawo unijne
Resort spraw wewnętrznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń, które mają uwzględnić w przepisach utworzoną nową jednostkę, czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. W tym celu zmienione zostaną m.in. rozporządzenia o urlopach wypoczynkowych policjantów, udzielaniu wyróżnień policjantom oraz wysokości i warunkach przyznawania równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2021
Policja Prawo pracy
W grudniu wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 22 dni, czyli 176 godzin. Pracownikowi przysługuje wtedy jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Boże Narodzenie, które wypada w sobotę. Wykorzystanie go tuż po świętach lub przed Sylwestrem wydłuży odpoczynek – przypominają eksperci z firmy inFakt. Natomiast w 2022 r. pierwsza podobna okazja będzie już 3 lub 7 stycznia. W przyszłym roku czekają nas łącznie cztery długie weekendy.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2021
Prawo pracy
Od 9 grudnia obowiązuje nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwi korzystanie ze ochrony zdrowia w Wlk. Brytanii i Północnej Irlandii na zasadach jak przed brexitem. Ma m.in. ułatwić bezpłatne szczepienia Polaków. Wprowadza ona też zmiany dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.
Jolanta Ojczyk
09.12.2021
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
System ochrony sygnalistów wkrótce wchodzi w życie, a nadal brak ustawy. Samorządowcy alarmują, że brak przepisów krajowych powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły skorzystać z wyłączeń, jakie daje dyrektywa. Z drugiej strony samorządowcy muszą pamiętać, że kluczowym założeniem wdrażania systemu jest potraktowanie go jako niezbędnego elementu kontroli zarządczej.
Hanna Hendrysiak
09.12.2021
Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza
Z analizy branży Human Resources przeprowadzonej przez HR Power Mentor wynika, że aż 74 proc. HR-owców za największą barierę w rozwoju swoich kompetencji uznaje brak czasu. W dobie pandemii i koniecznej transformacji biznesów takie stwierdzenia nie dziwią. Odpowiedzią na to jest najnowsza platforma edukacyjna HR Power Mentor.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2021
Prawo pracy HR
Zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej stracą nieprzekazywane fiskusowi zaliczki na podatek PIT od wynagrodzeń pracowników, jakie zasilały ich zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Taki będzie efekt wchodzącego od 1 stycznia podatkowego Polskiego Ładu. Rząd wiedział o skutkach wprowadzanych zmian, bo różne organizacje sygnalizowały je jeszcze w trakcie prac legislacyjnych, a mimo to nie przewidział rekompensat.
Grażyna J. Leśniak
09.12.2021
PIT Prawo pracy BHP Poprawmy prawo Polski Ład
70 proc. badanych Polaków pracuje stacjonarnie, a pracujących zdalnie przez cały czas jest zaledwie 8 proc. Na ogół praca zdalna podejmowana jest w określonych okolicznościach (22 proc.), ustalanych z pracodawcą – wynika z raportu CBOS. Co ciekawe, połowa ankietowanych (51 proc.) poświęca pracy zarobkowej 40 godzin tygodniowo, czyli tyle, ile wynosi podstawowy wymiar czasu pracy.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2021
Prawo pracy
Ludzie skarżą się na niemożność wliczania do stażu pracy okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Uniemożliwia to dostęp do wielu stanowisk, gdzie jest wymagany określony staż, ale wyłącznie w ramach stosunku pracy. Takie przepisy zupełnie nie przystają do obecnej sytuacji na rynku pracy – uważa RPO.
Grażyna J. Leśniak
08.12.2021
Prawo cywilne Prawo pracy
Ukończenie przez komornika sądowego 65. roku życia nie może być podstawą odwołania go ze stanowiska. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że osiągnięcie wieku emerytalnego nie ma wpływu na szybkość i sprawność postępowania. Szczególnie, że żadna z czynności egzekucyjnych nie wymaga od komornika sprawności fizycznej, która wyróżniałaby go na tle innych zawodów prawniczych.
Dorian Lesner
08.12.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Albo szczepienie, albo zwolnienie z pracy. Innej drogi może nie być

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Rząd chce, by od 1 marca zaszczepienie się przeciwko COVID-19 było dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych warunkiem dopuszczenia do wykonywania pracy. Prawnicy są zgodni: jeżeli zaszczepienie się będzie takim warunkiem, to pracodawca nie będzie mógł dopuścić do pracy osoby niezaszczepionej. Odmowa zaś zaszczepienia może być wtedy potraktowana jako niewykonanie obowiązku prawnego i w konsekwencji może stanowić podstawę do zwolnienia z pracy.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
08.12.2021
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Prezydent dokonał we wtorek zmian w składzie Rady Dialogu Społecznego. Nowymi jej członkami zostali ministrowie: klimatu i środowiska, funduszy i polityki regionalnej, rozwoju i technologii, główny inspektor pracy, prezes GUS, a także przedstawiciele: NBP i Federacji Przedsiębiorców Polskich. Odwołani zostali m.in. były wicepremier i były główny inspektor pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika wyniku testu na COVID-19, a pracownik będzie miał dostęp do darmowych „testów pracowniczych”. Wybranie tej formy testowania nie będzie powodowało automatycznego kierowania na kwarantannę - powiedział we wtorek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Jak zapewnił, obecnie trwają dyskusje z klubem PiS nad projektem ustawy w tej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy, który dostosowuje polskie prawo do przepisów UE tworzących tzw. Pakiet Mobilności I. Dotyczą one m.in. zasad wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy na zasadach obowiązujących na terenie państwa przyjmującego, uznając ich jako pracowników delegowanych.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Prawo pracy Prawo unijne

Od marca obowiązkowe szczepienie nauczycieli

Prawo pracy Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Będziemy chcieli od 1 marca 2022 r. wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych – ogłosił we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Tłumaczył, że wraz z tą datą zaszczepienie będzie wymagane przez pracodawcę. Do tej pory nie mógł on nawet o to zapytać. Nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie ten obowiązek zostanie wprowadzony.
Monika Sewastianowicz
07.12.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
W 2021 roku znacznie przyspieszyła transformacja rynku pracy, napędzana zmianami wywołanymi przez pandemię i napięciami związanymi z rekordowymi niedoborami w strukturach firm oraz zmieniającymi się priorytetami pracowników. Z danych Instytutu Badawczego ADP wynika, że pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na 64 proc. globalnego rynku pracy.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Rynek Prawo pracy Nowe technologie
Zmiany w zasadach i procedurach zatrudniania cudzoziemców w Polsce mają realną szansę wejść w życie. Czekają nas zmiany korzystne dla firm zatrudniających cudzoziemców, które mogą rozwiązać jeden z ich największych problemów – skrócić czas potrzebny na relokację cudzoziemca do Polski oraz czas oczekiwania na odpowiedni dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu lub pracy w Polsce - podkreśla BCC.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Rynek Prawo pracy
Pracodawcy zwalniają liderów związków zawodowych za czynności związane z ich funkcjami. Działania te mogą wywoływać wśród pracowników lęk przed negatywnymi konsekwencjami wstępowania do związków zawodowych. W piśmie do Głównego Inspektora Pracy RPO przypomina, że prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych jest wolnością konstytucyjną i jednym z podstawowych praw człowieka.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Prawo pracy
Najciemniej pod latarnią - w sądach, które powinny stać na straży przestrzegania przepisów, jak choroba szerzy się mobbing. Sytuację dodatkowo pogarsza pandemia, nadmiar pracy i braki kadrowe. Tych, którzy się wychylą i wskażą mobbera, zazwyczaj czeka zesłanie, np. do innego wydziału. W ocenie prawników problem wymaga pilnych i systemowych rozwiązań, tymczasem MS zapewnia, że go monitoruje.
Patrycja Rojek-Socha
07.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Pracodawcy nie powinni czekać z przygotowaniem własnych procedur zgłaszania przypadków naruszenia prawa do czasu uchwalenia polskiej ustawy o sygnalistach – radzą prawnicy. Mogą wzorować się na dyrektywie unijnej, a potem tylko dostosować opracowaną procedurę do ostatecznego kształtu polskiego prawa. Póki co, jego projekt wciąż budzi wiele kontrowersji.
Grażyna J. Leśniak
07.12.2021
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Obserwujemy stopniowy wzrost liczby uczestników w pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku dużych firm ta partycypacja przekroczyła 40 proc. – poinformował w poniedziałek Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak podał, mamy ponad 7 mld aktywów w funduszach PPK.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2021
Prawo pracy PPK
W końcu listopada stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,4 proc. – szacuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W rejestrach urzędów pracy figurowało niewiele ponad 900 tys. osób - o ponad 125 tysięcy mniej niż przed rokiem. Jak twierdzi MRiPS, sytuacja na rynku pracy jest lepsza niż przed wybuchem pandemii.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2021
Rynek Prawo pracy
Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność" również żąda podniesienia pensji pracowników nauki i szkolnictwa wyższego. Chce, by o 9 proc. wzrosło minimalne wynagrodzenie profesora. Resort nauki powołał zespół, który zajmie się analizą wynagrodzeń w sektorze nauki.
Monika Sewastianowicz
06.12.2021
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Kuratorzy sądowi od dawna zabiegają o rekompensowanie im korzystania z prywatnych samochodów w pracy. Tym bardziej, że nie zawsze i nie wszędzie do swoich podopiecznych mogą dojechać komunikacją miejską. Ministerstwo zdaje się wychodzić temu na przeciw i w noweli ustawy o kuratorach sądowych proponuje ryczałt. Przepis jest jednak na tyle niezrozumiały, że kuratorzy już dziś wieszczą, że będzie martwy.
Patrycja Rojek-Socha
06.12.2021
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Nauczyciele są cichymi bohaterami czasów epidemii. Mówiło się o służbie zdrowia, a szkoły, a szczególnie przedszkola były prawie cały czas czynne. Były elementem polskiej normalności. W takiej sytuacji nie wolno ludzi dodatkowo stresować, np. proponując poważne zwiększenie czasu pracy, czy czasu do dyspozycji dyrektora - mówi Wojciech Marek Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej NSZZ „Solidarność".
Beata Igielska
06.12.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy

Grudniowa pensja na święta? Mogą być korzyści dla firmy, ale pracownik może stracić

Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Pracodawcy, którzy wynagrodzenia za grudzień wypłacają w styczniu, mogą w tym roku wypłacić je wcześniej, już w grudniu. Pracownicy, którzy dostaną zastrzyk gotówki na Święta Bożego Narodzenia się ucieszą, a oni sami i ich zespoły kadrowo-płacowe zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian, jakie wraz z Polskim Ładem zaczną obowiązywać od stycznia. Jednak pracownicy nie skorzystają z kwoty wolnej w podatku.
Grażyna J. Leśniak
06.12.2021
Domowe finanse PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład