78 proc. Polaków jest spokojnych o pracę - wynika z najnowszego badania kondycji firm i pracowników przeprowadzonego przez Polski Fundusz Rozwoju i Polski Instytut Ekonomiczny. 61 proc. firm ocenia swoją płynność finansową jako dostateczną, by przetrwać dłużej niż 3 miesiące.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2020
Prawo pracy
Trwają prace nad zmianami w Karcie Nauczyciela. Mają nieco złagodzić obowiązujące od września przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego nie rozwiążą jednak wszystkich problemów - choćby tych z interpretacją pojęcia "czyn naruszający dobro dziecka".
Monika Sewastianowicz
22.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W 2019 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła 73,3 tys. kontroli w 57,8 tys. podmiotów. Inspektorzy wydali 246 tys. decyzji dotyczących BHP i 6,2 decyzji płacowych, w których kwota należności do wypłacenia pracownikom sięgnęła 102,1 mln zł. Wystawiono 16,2 tys. mandatów na łączną kwotę 19,3 mln zł. Średnia wysokość grzywny wyniosła 1,2 tys. zł.
Grażyna J. Leśniak
22.07.2020
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy PPK
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Polskiego Bonu Turystycznego. Ma on być wsparciem dla rodzin oraz branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. W ZUS trwają ostatnie przygotowania do jego wdrożenia.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2020
Domowe finanse Koronawirus a prawo
Prawie 75 proc. ankietowanych uważa, że będzie druga fala pandemii. Niespełna 60 proc. badanych jest natomiast przekonanych, że to się odbije na ich sytuacji finansowej. Tyle samo, co ciekawe, nie obawia się utraty pracy wraz z ewentualnym jej nadejściem - wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród dorosłych Polaków.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2020
Domowe finanse Prawo pracy Koronawirus a prawo

Jak przygotować biuro na powrót pracowników?

Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Decydując się na otwarcie biur, pracodawca zobowiązany jest do dostarczania pracownikom odpowiednich środków do dezynfekcji najbliższego otoczenia i miejsc, w których przebywają. Musi też zwrócić uwagę na szczególne środki ostrożności, jakich w obecnej sytuacji powinni przestrzegać pracownicy.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
W 2021 roku płaca minimalna wzrośnie prawdopodobnie o 100 zł, do poziomu 2700 zł. To efekt prognozy rządu, która – jak nieoficjalnie dowiedział się serwis Prawo.pl z kręgów zbliżonych do Ministerstwa Finansów – opiera się na założeniu, że inflacja w roku przyszłym wyniesie 2,5 proc. a prognozowany wzrost PKB sięgnie 2 proc.
Grażyna J. Leśniak
21.07.2020
Domowe finanse Prawo pracy
COVID19 znacząco wpłynął na sytuację na rynku pracy. Pracodawcy stanęli przed wyzwaniem zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, a wprowadzona praca zdalna sprawdziła się. To może być trwała zmiana modelu pracy. Bo według PwC, aż 74 proc. firm ma w planach zwiększenie zakresu pracy zdalnej po zakończeniu pandemii.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Zgodnie z danymi ZUS, na wynagrodzenia dla płatników składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w 2019 roku Zakład przeznaczył 6 mln zł. Kiedy zatem płatnik składek może otrzymać wynagrodzenie od ZUS z tytułu rozliczenia zasiłków?
Antoni Kolek
20.07.2020
Ubezpieczenia społeczne
Kryzys spowodowany epidemią koronawirusa pokazał, że firmy potrzebują nowych kompetencji. Braki uzupełniają doszkalaniem pracowników, uzupełnianiem kompetencji i rekrutacją. Zmienia się styl pracy, znaczenia nabierają nowe umiejętności: adaptacja do zmian, odporność psychiczna oraz samoorganizacja pracy.
Grażyna J. Leśniak
20.07.2020
Prawo pracy HR Koronawirus a prawo
Prawo do prywatności nie chroni informacji o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez wykładowcę akademickiego. Jednakże nie każdy jego składnik ma związek z pełnieniem funkcji publicznej. Nie wykazują go bowiem te elementy świadczenia, które wynikają ze statusu rodzinnego lub socjalnego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Dorian Lesner
20.07.2020
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym i jeszcze w piątek po południu została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Bon będzie przysługiwał w wysokości 500 zł na każde dziecko i 1000 zł na dziecko niepełnosprawne. Otrzymają go też rodzice pracujący za granicą. Pieniędzy na wakacje nie dostaną natomiast emeryci i renciści,
Grażyna J. Leśniak
18.07.2020
Domowe finanse

W branży hotelarskiej i gastronomicznej płace prawie się zatrzymały

Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Według danych GUS, tegoroczny czerwiec przyniósł dalszy spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Obecnie pracuje w nim 6 185,8 tys. osób. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku liczba pracujących zmniejszyła się o 208 tys. osób. Oznacza to spadek rok do roku o 3,3 proc.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy Finanse Koronawirus a prawo
Pracodawcy poszukujący oszczędności w kosztach zatrudnienia powinni wziąć pod uwagę ograniczenia w programach premiowania pracowników. W firmach, w których obowiązuje regulamin wynagradzania wystarczy spełnienie kilku wymogów, od których zależy skuteczność wprowadzenia nowych rozwiązań – pisze Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
17.07.2020
Prawo pracy
Gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wydaje decyzji w przedmiocie przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, to nie ma podstaw do wnoszenia skargi do sądu administracyjnego. W tego rodzaju sprawie skarga jest niedopuszczalna i należy ją odrzucić - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.
Aleksandra Partyk
17.07.2020
Emerytury i renty
Pracodawcy nie wiedzą, czy ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń, muszą uzyskać zgodę pracowników na przekazywanie ich danych osobowych do wojewódzkiego urzędu pracy. Do dziś resort pracy nie przygotował dla przedsiębiorców wzoru nowej klauzuli informacyjnej do wniosków o składanych na nowych zasadach.
Grażyna J. Leśniak
17.07.2020
Ubezpieczenia społeczne Tarcza Antykryzysowa
Wiele firm obawia się utraty zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Przez epidemię, i skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników za czas postoju czy z tytułu obniżonego czasu pracy, mogą stracić znacznie wyższe ulgi w podatkach. Czy tak będzie, zależy od Ministerstwa Rozwoju.
Jolanta Ojczyk
17.07.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 2,2 mln świadczeń postojowych na łączną kwotę 4,3 mld zł dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne. Najwięcej pieniędzy wypłacono przedsiębiorcom z województw: mazowieckiego - 688,1 mln zł, śląskiego - 501,5 mln zł i małopolskiego - 471,8 mln zł.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2020
Finanse Koronawirus a prawo
Pracodawcą kierowców pojazdów ciężarowych zatrudnionych w międzynarodowym transporcie drogowym jest przedsiębiorstwo transportowe, które sprawuje faktyczne kierownictwo nad tymi kierowcami, ponosi koszty ich wynagrodzenia i jest faktycznie uprawnione do zwolnienia tych kierowców - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2020
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo unijne
Resort pracy rozważa przeniesienie przepisów dotyczących pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy, ale ostateczną decyzję uzależnia od ustaleń na Radzie Dialogu Społecznego – ustaliło Prawo.pl. Eksperci uspokajają: nawet jeżeli rząd tego nie zrobi albo nie zdąży uchwalić przepisów przed końcem września, gdy moc utracą obowiązujące regulacje, to przedsiębiorcy i tak sobie poradzą.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Odpowiedzialny prezydent powinien podążać w kierunku propozycji, które zapewnią wysokie emerytury, a także rozpocząć debatę emerytalną, która pozwoli przygotować nasz system emerytalny na konsekwencje starzejącego się społeczeństwa, w perspektywie dekad, a nie najbliższych trzech lat, do kolejnych wyborów - pisze Oskar Sobolewski.
Oskar Sobolewski
15.07.2020
Finanse publiczne Emerytury i renty
Trybunał Konstytucyjny odroczył do 18 sierpnia br. rozprawę, która miała rozstrzygnąć, czy powtórne zmniejszenie emerytur i rent funkcjonariuszy policji, wywiadu, CBA, BOR i państwowej straży pożarnej jest zgodne z Konstytucją. Czy taka regulacja ustawowa nie narusza ochrony praw nabytych, ani działania prawa wstecz i zasady zaufania obywateli do państwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.07.2020
Emerytury i renty

Uczeń i student dorabia do renty rodzinnej - o czym warto wiedzieć

Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Dla studenta
Uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bez przeszkód mogą podjąć pracę w wakacje. Muszą jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach uzyskany przez nich przychód może spowodować zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2020
Domowe finanse Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Dla studenta
Zmianę zasad wynagradzania pracowników delegowanych oraz wprowadzenie maksymalnego okresu oddelegowania przewiduje rządowy projekt, który właśnie wpłynął do Sejmu. Ustawa ma ustanowić wspólne ramy niezbędne dla sprawniejszego i bardziej jednolitego działania w tym zakresie, w UE. Nowe regulacje mogą jednak podwyższyć koszty delegowania,
Grażyna J. Leśniak
15.07.2020
Prawo pracy Prawo unijne
Alkohol, narkotyki i inne używki, pod wpływem których jest pracownik w godzinach pracy, to coraz większy problem pracodawców, którzy ponoszą koszty nieodpowiedzialności pracowników i dziurawych przepisów. Nie chcą bezradnie czekać na zmianę prawa czy jego interpretacji. Coraz więcej firm decyduje się na kontrolę pracowników – i to wszystkich, a nie na wyrywki.
Grażyna J. Leśniak
15.07.2020
Prawo pracy RODO
Nowe tematy i formy szkolenia, które usprawnią realizację zadań w urzędach administracji rządowej w czasie stanu epidemii COVID-19, przewiduje zaktualizowany Plan szkoleń centralnych na 2020 rok. Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie lub online.
Katarzyna Kubicka-Żach
14.07.2020
Administracja publiczna
Prawie 85 tysięcy osób otrzymało już dodatek solidarnościowy na łączną kwotę 110 mln zł – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dodatek to forma wsparcia dla osób, które straciły pracę w wyniku epidemii koronawirusa.
Grażyna J. Leśniak
14.07.2020
Domowe finanse Koronawirus a prawo
Jedynie co trzeci młody Polak w wieku od 15 do 24 roku życia jest aktywny zawodowo - wynika z badania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2019 roku. Zdaniem ekspertów, tak niski wskaźnik to pochodna skupiania się raczej na edukacji niż karierze, choć sporo młodych już na studiach czy w trakcie technikum poszukuje pracy,
Grażyna J. Leśniak
14.07.2020
Prawo pracy
Stowarzyszenie zwróciło się do spółki m.in. o wyszczególnienie nagród przyznawanych pracownikom w 2018 r. Decyzja odmowna nie została właściwie uzasadniona. Spółka zaniechała ustaleń, które grupy pracowników zajmują się realizacją zadań publicznych. Mankamenty decyzji uniemożliwiały jej ocenę – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Aleksandra Partyk
14.07.2020
Prawo pracy

Tarcze antykryzysowe - dzieła społeczników czy lobbystów?

Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
Tylko jeden lobbysta reprezentujący branżę zarządzania wierzytelnościami uczestniczył w posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów Publicznych rozpatrującej poprawki Senatu do tarczy 3 – ustaliło Prawo.pl. Znaczna część rozwiązań wprowadzonych tarczami antykryzysowymi to - jak twierdzi resort rozwoju – propozycje innych ministerstw i realizacja propozycji zgłaszanych przez stronę społeczną. O lobbingu nie ma mowy.
Grażyna J. Leśniak Rojek Socha Patrycja
14.07.2020
Prawo karne Prawo cywilne Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski