- Celem naszych działań jest popularyzowanie najlepszych rozwiązań ułatwiających łączenie kariery zawodowej z życiem rodzinnym. To bardzo ważne, by rodzice mieli możliwość w pełni wykorzystywać swój potencjał, również zawodowy. Cieszę się, że pracodawcy coraz chętniej proponują pracującym rodzicom nowe rozwiązania, które umożliwiają im rozwój zawodowy przy jednoczesnym zaangażowaniu w życie rodzinne. Takie działanie może przełożyć się na większą satysfakcję pracowników, a w konsekwencji również na większą wydajność pracymówi cytowana w komunikacie prasowym  Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. 

Czytaj również:
Pracownicy muszą poczekać. Rząd miał 2 lata na wdrożenie przepisów unijnych, a i tak nie zdążył>>
Tylko 21 dni rząd chce dać firmom na przygotowanie się do wielkich zmian w kodeksie pracy i zasiłkach>>
Dzięki unijnym przepisom do kodeksu pracy trafią nowe uprawnienia dla rodziców>>
Rząd nie da tyle pracownikom, ile już za rok da Unia>>

 

Rozwiązania światowe promujące rodzinę

Mimo, że według badań CBOS większość Polaków uważa wartości rodzinne za najważniejsze Komunikat CBOS, często praca zawodowa rodziców odbywa się kosztem życia rodzinnego i osobistego lub odwrotnie – decyzja o zaangażowaniu się w opiekę nad dziećmi oznacza wstrzymanie aktywności na rynku pracy przez kilka lat. Tymczasem rozwiązania sprzyjające rodzinie są od dawna praktykowane i wprowadzane przez pracodawców na świecie. Szczególnie niedocenianym w Polsce rozwiązaniem jest praca na część etatu. W krajach takich jak Holandia w niepełnym wymiarze godzin pracuje 36 proc. zatrudnionych. Tymczasem w Polsce jest to jedynie 5 proc. zatrudnionych, według danych za 2021 rok.  

- Jesteśmy przekonani, że warto promować rozwiązania szeroko praktykowane na świecie – tym bardziej, że nasza gospodarka oraz rynek pracy należy już do rynków rozwiniętych i jesteśmy na to gotowi. Rozpoczynamy dyskusję z biznesem na temat rozwijania rynku pracy w taki sposób, by Polacy mogli realizować swoje aspiracje w obszarze szczęśliwego życia rodzinnego. – mówi Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej. I dodaje: – Chcemy promować firmy, które już dziś świadomie kształtują środowisko pracy przyjazne rodzinie i pokazują, że troska o ten aspekt życia pracowników zwiększa zaangażowanie pracowników i może pozytywnie wpływać na biznes.

 


Praca na część etatu

Jak podkreśla MRiPS w komunikacie, szczególnie ważną kwestią jest niewielka popularność w Polsce pracy na część etatu. Wielu pracowników, szczególnie kobiet sprawujących opiekę nad dziećmi, byłoby zainteresowanych takim rozwiązaniem. Według raportu „Ukryty potencjał polskiego rynku pracy. Kobiety nieaktywne zawodowo”, 26 proc. ankietowanych kobiet wskazało, że jednym z rozwiązań sprzyjających łączeniu obowiązków rodzicielskich z pracą jest właśnie zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.

Jak podkreśla ministerstwo, takie rozwiązania mogą realnie zwiększyć efektywność pracy oraz aktywizować dotąd bierną na rynku pracy grupę. Tym bardziej, że często są to zaangażowani i utalentowani specjaliści z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym.

  

Sprawdź również książkę: Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika >>


Planowane działania

W ramach upowszechniania dobrych praktyk przygotowywane są materiały informacyjne dla przedsiębiorstw każdej wielkości poświęcone najlepszym rozwiązaniom dostępnym dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Pełnomocnik we współpracy z przedstawicielami biznesu pracuje nad standardami ogłoszeń o pracę, które uwzględnią kwestie elastyczności pracy. Podjęte zostaną także rozmowy z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za raportowanie niefinansowe na temat możliwości włączenia nowych wskaźników do standardów raportowania ESG.

Jednym z działań akcji informacyjnej jest organizacja spotkań z firmami, które wypracowały swoje unikalne rozwiązania na rzecz równowagi w życiu zawodowym i osobistym. Wybrane projekty, szczególnie wartościowe i nowatorskie będą promowane na kanałach w mediach społecznościowych resortu i pełnomocnika. Jak podkreśla MRiPS, publikowane artykuły są poświęcone problematyce rynku przyjaznego rodzinie. Artykuły dotyczą takich zagadnień jak znaczenie pracy na niepełny etat dla kobiet, które wychowują dzieci oraz promowanie elastycznych rozwiązań, które są szczególnie ważne dla pracujących rodziców. Materiały sukcesywnie będą publikowane na stronie internetowej ministerstwa i pełnomocnika oraz na kanałach w mediach społecznościowych wiceminister Barbary Sochy oraz ministerstwa. Pierwszy artykuł merytoryczny dotyczy pracy w niepełnym wymiarze godzin jako rozwiązania przyczyniającego się do aktywizacji zawodowej kobiet, które właśnie zostały mamami i ze względu na obowiązki opiekuńcze nie mogą podjąć pracy na pełen etat i jest dostępny na stronie pełnomocnika.