Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w czwartek, 22 września 2022 r., obwieszczenie w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. Podał w nim, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r.  3288  zł.

Czytaj również: Od 15 czerwca rolnik nie musi rezygnować z pracy, by dostać emeryturę

Dla porównania w 2020 r. dochód ten wyniósł 3819  zł, a w 2019 r.  - 3244 zł.