Konferencja pod takim tytułem (czyli „Biznesowe znaczenie inwestycji w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy”) odbyła się w piątek, 23 września 2022 r., w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Zorganizowała ją Państwowa Inspekcja Pracy oraz Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej.

- Zwiększająca się liczba procesów związanych z pracą, zmiany warunków w zakresie miejsca zatrudnienia, cyfryzacja oraz związane z tym nowe lub zmieniające się zagrożenia wymuszają nowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy – podkreślają organizatorzy. Jak wskazują, chodziło o pokazanie korzyści płynących z działań podejmowanych na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, które są integralnym elementem rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uczestniczyć mogli w niej wszyscy zainteresowani problematyką bezpieczeństwa pracy, w tym w szczególności inżynierowie i specjaliści bhp, menadżerowie oraz kadra zarządzająca wszystkich przedsiębiorstw bez względu na rozmiar i rodzaj prowadzonej działalności.

Czytaj również: Ciężkie wypadki przy pracy to poważne konsekwencje dla pracodawców

Inwestycje w bhp to zysk firm i mniejsze wydatki publiczne

- Liczne analizy, badania i opinie potwierdzają, że inwestycje w bezpieczne i higieniczne warunki pracy zwiększają nie tylko dobrostan pracowników oraz pracodawców, ale skutkują znaczącymi oszczędnościami i zyskami w przedsiębiorstwach, jak również redukcją wydatków publicznych. Istnieje poważne uzasadnienie ekonomiczne i gospodarcze dla inwestycji w bhp, ponieważ co roku na wydatki związane z urazami i chorobami zawodowymi przeznacza się 3,3 proc. europejskiego PKB. Znaczną część tych kosztów ponoszą nie tylko pracownicy i ich rodziny, ale też pracodawcy chociażby ze względu na koszty absencji kadry pracowniczej – czytamy w informacji.
Dlatego, jak podkreślają organizatorzy konferencji, tak ważna jest współpraca przedsiębiorców i naukowców z jednostkami administracji publicznej na rzecz budowania świadomości i kultury bezpieczeństwa w oparciu o skuteczną edukację oraz wzmacnianie przekazu w zakresie potrzeby inwestowania nie w samo bhp, ale przede wszystkim w zdrowie i lepsze samopoczucie pracowników, jak również wydajności i stabilności bezpieczeństwa socjalnego.