W okresie zwiększonej zachorowalności na COVID-19, rząd wprowadził szereg nakazów i zakazów, które miały zmniejszyć transmisję wirusa. Jednym z nich był nakaz zakrywania ust i nosa, który spotykał się z wyraźnym oporem części społeczeństwa.

W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby oraz zapewnienia ciągłego funkcjonowania zakładów pracy, pracodawcy wprowadzi ten nakaz w formie wewnętrznych regulacji. Wewnątrzzakładowe przepisy miały oparcie nie tylko rządowych regulacjach, ale przede wszystkim w przepisach prawa pracy, które nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu muszą oni dbać o właściwą organizację pracy i stanowisk pracy oraz likwidować zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników.

Czytaj w LEX: Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp >>>

Sprawdź w LEX: Identyfikacja zdarzeń potencjalnie wypadkowych >>>

Analiza orzecznictwa prowadzi do wniosku, że pracodawcy egzekwowali przepisy, które zobowiązywały pracowników do zasłaniania ust i nosa. Natomiast niesubordynację karali na drodze odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej.

Upomnienie dla księgowej bez maseczki

ZAŁÓŻ BEZPŁATNE KONTO - artykuł dla użytkowników Moje Prawo.pl
Pozostało: 85% treści Dziękujemy, że tu jesteś! Jeżeli chcesz przeczytać cały artykuł, załóż BEZPŁATNE KONTO
lub zaloguj się
Zarejestruj się
Masz już konto na Moje Prawo.pl? Zaloguj się!