Dwa amerykańskie portale poświęcone zdrowiu: Medscape i WebMD przeprowadziły sondaże o noszeniu maseczek po tym, jak amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (z ang. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) zaleciło zrezygnowanie z noszenia maseczek w społecznościach o niskim bądź średnim poziomie Covid-19, a jednocześnie do 19 kwietnia zaleciło ich używanie w transporcie publicznym. Wynika z nich, że pracownicy ochrony zdrowia są bardziej przekonani do skuteczności maseczek.

 

Połowa lekarze i pielęgniarek nadal zamierza nosić maseczki

56 proc. dla lekarzy i 55 proc. pielęgniarek uczestniczących w sondażu Medscape zamierza nosić maseczki ochronne podczas dużych imprez. Ponadto 53 proc. lekarzy stwierdziło, że nadal będzie nosić maseczki w pracy. Kontynuowanie noszenia maseczek w pracy potwierdziło w ankiecie także 47 proc. pielęgniarek i 34 proc. społeczeństwa.

Z kolei jedynie 41 proc. respondentów WebMD stwierdziło, że nadal będzie nosić maseczki w sklepach i podczas spotkań w miejscach takich jak kościoły czy muzea.  29 proc. ankietowanych spoza branży medycznej ​​nie będzie nosić maseczki w miejscach publicznych, analogicznie 16 proc. pielęgniarek oraz 18 proc. lekarzy. 14 Proc. osób spoza branży medycznej, będzie nadal nosić maseczkę na zewnątrz w pobliżu innych ludzi. Porównywalnie: pielęgniarek - 12 proc., lekarzy - 11 proc.

Najnowsze zalecenia CDC dzielą ankietowanych

Ankietowani zapytani zostali także o najnowsze zalecenia CDC, mówiące o zrezygnowaniu z noszenia maseczek w społecznościach o niskim bądź średnim poziomie COVID-19. Wśród respondentów spoza branży medycznej 54 proc. zgodziło się z zaleceniami, 34 proc. wyraziło wobec nich sprzeciw. Pośród pracowników medycznych 50 proc. pielęgniarek zgodziło się z wytycznymi, zaś 43 proc. z nich wyraziło sprzeciw. Wśród lekarzy 51 proc. ankietowanych było za i 42 proc. przeciw.

Pośród osób spoza branży medycznej za było jedynie 18 proc. ankietowanych. 24 proc. pielęgniarek i 24 proc. lekarzy stwierdziło, że zalecenia zostały wydane we właściwym czasie. 35 proc. osób spoza branży medycznej oceniło je, jako wydane zbyt wcześnie, zaś 34 proc., że zostały wydane za późno. Osoby z branży medycznej zdecydowanie skłaniali się ku przedwczesnej decyzji: pielęgniarki - 48 proc. za wcześnie (18 proc. za późno); lekarze 47 proc. za wcześnie (23 proc. za późno).