Chodzi o uchwaloną pierwotnie 27 stycznia br. przez Sejm, a potem ponownie po odrzuceniu poprawek Senatu 25 lutego nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z autopoprawką. 

W noweli zawarto mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek wprowadzony rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. Rozstrzyga też ona, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. PIT-2 będzie mógł też złożyć emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowają moc, co oznacza, że nie trzeba będzie ich ponownie składać.

Nowelizacja nie rozwiązuje jednak wszystkich problemów. Wątpliwości dotyczą cały czas pracowników, który jednocześnie otrzymują przychody z najmu. Pisaliśmy o tym m.in. w tekście pt. Dochody z najmu komplikują składanie PIT-2, by obniżyć zaliczki >>.

W ustawie zawarto mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek wprowadzony rozporządzeniem ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. Jednoznacznie rozstrzyga ona, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł), również gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. PIT-2 będzie mógł też złożyć emeryt lub rencista, który złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej.

Ustawa zakłada również rozwiązania dotyczące firm, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia br. kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 tys. zł, a to powoduje niższe wpływy na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA), które w dużym stopniu opierają się na zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Aby temu przeciwdziałać, ZFA i ZFRON mają być zasilone ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Ustawa przewiduje ponadto zmniejszenie obciążeń związanych z tzw. podatkiem miedziowym, co reguluje złożona do projektu autopoprawka. Chodzi o zmianę wzoru, na podstawie którego obliczany jest podatek od miedzi i srebra. Po zmianie przepisów podatek będzie wyliczany w oparciu o zmniejszony o 0,25 współczynnik; obecnie współczynnik ten wynosi 0,85, a po zmianie będzie to 0,6. Ubytek dochodów budżetu państwa z tego tytułu szacuje się na ok. 726 mln zł.

Kalkulator wynagrodzeń na 2022 r. - Polski Ład - porównanie wynagrodzenia 2021/2022 >

 

Próba naprawiania Polskiego Ładu

Jeszcze w styczniu, odpowiadając podczas debaty sejmowej na zarzuty posłów, że Polski Ład jest "bublem społecznym", Jan Sarnowski, wiceminister finansów, tłumaczył w Sejmie, w styczniu br. 16 mln osób dostanie albo wyższą pensję albo wyższe emerytury. - Według najnowszych danych ZUS tylko w styczniu 8 mln 150 tys. emerytów i rencistów dostało w wyniku Polskiego Ładu wyższe świadczenia. - To jest ponad 95 proc. wszystkich świadczeniobiorców. To są realne pieniądze, które nie pojawiłyby się w portfelach, gdyby nie podatkowe zmiany Polskiego Ładu - stwierdził Sarnowski.

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed dodał, że grupa ok. 421 tys. emerytów miała minimalną stratę w styczniu, która zostanie wyrównana w lutym. - ZUS jest przygotowany do wypłaty straty. Ta kwestia już jest wyjaśniona - zapewnił.

Ponadto Szwed poinformował, że rozwiązanie dotyczące firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami będzie skierowane do ok. 1260 podmiotów, w tym 780 zakładów pracy chronionej, które zatrudniają ponad 93 tys. osób niepełnosprawnych, 126 zakładów aktywności zawodowej zatrudniających prawie 6 tys. niepełnosprawnych. - Łącznie z tych rozwiązań skorzysta ok. 112 tys. osób niepełnosprawnych - przekazał.

Zobacz również: Ministerstwo Finansów naprawia Polski Ład i przenosi rozporządzenie do ustawy >>

Czytaj: Zaliczka na podatek obliczona zgodnie z przepisami rozporządzenia z 7.01.2022 r. >

Zmiany w rozliczeniu PIT przez samotnych rodziców

Sarnowski wyjaśnił, że preferencja dla rodziców samotnie wychowujących dzieci nie została zlikwidowana, tylko zastąpiona nową ulgą odliczaną od podatku w wysokości 1500 zł. - Ta wysokość ulgi to jest więcej niż średnia korzyść osiągana przez samotnych rodziców ze wspólnego rozliczenia z wychowywanym dzieckiem, ponieważ w zeszłym roku taka korzyść wynosiła średnio 1154 zł  - podkreślił wiceszef MF.

Dodał, że zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego osoba samotnie wychowująca dziecko będzie mogła odzyskać kwotę niewykorzystanej ulgi na koniec roku. - Także to 1500 zł nikomu nie przepadnie, nawet jeśli nie będzie od czego tej kwoty odliczyć. Również samotnych rodziców obejmie regulacja, która zapewni, że nie będą tracić na Polskim Ładzie osoby, które zarabiają do 12 800 brutto miesięcznie. Ta zmiana zostanie przedstawiona w najbliższych tygodniach w Sejmie – zapewnił wiceminister finansów.

Różnice remanentowe a PIT

Zapowiedział też zmiany dot. wyliczania składki zdrowotnej przy różnicach remanentowych. - Jeśli chodzi o składkę zdrowotną od działalności gospodarczej, reforma zakłada, że podstawą obliczania składki zdrowotnej jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. W przypadku różnic remanentowych jest to temat, który został zgłoszony Ministerstwu Finansów dopiero w ciągu ostatnich tygodni. MF już ma gotowy przepis w tym zakresie, który jest już konsultowany z organizacjami zrzeszającymi księgowych i biura rachunkowe, by w najbliższym możliwym terminie móc legislacyjnie zaadresować ten problem – oświadczył Sarnowski.

Nie wykluczył też podniesienia limitu ok. 3100 zł dochodu rocznie uzyskanego przez pełnoletnie dziecko, po przekroczeniu którego to dziecko nie będzie uwzględniane w uldze dla rodzin 4 plus.