Serwis kariery LiveCareer Polska przeprowadził badanie: „Jak oszukujemy w pracy? Badanie Polaków 2022”, w którym 1374 respondentów odpowiedziało na pytania o różne nadużycia wobec firm i przełożonych. Wyniki ankiety wskazują, że lojalność pracowników to towar raczej deficytowy — jednak możliwy do pozyskania.

Czytaj również: Aplikacja ułatwi typowanie pracowników oszukujących na L4>>
 

Jak oszukujemy pracodawców?

Z badania wynika, że blisko 28 proc. pracowników przynajmniej raz symulowało chorobę, by pójść na zwolnienie lekarskie. Najczęstszymi powodami kłamstwa były potrzeba odpoczynku (40 proc. osób w tej grupie), problemy osobiste lub rodzinne (18 proc.) i złe relacje z szefem (11 proc.). Natomiast dla 39 proc. respondentów, którzy skłamali, by wyjść wcześniej z pracy, najczęstszą wymówką była wizyta u lekarza (34 proc. odpowiedzi w tej grupie). Co prawda, nasi rodacy wypadają tutaj zdecydowanie lepiej niż np. Amerykanie, spośród których tylko 4 proc. nigdy nie skłamało, by wyjść wcześniej z pracy, ale te statystyki i tak są alarmujące, zwłaszcza dla pracodawców.

Na liście najpopularniejszych wymówek są:

 • wizyta u lekarza – 34 proc.
 • choroba lub złe samopoczucie – 30 proc.
 • umówiona wizyta elektryka, hydraulika, kuriera itp. - 10 proc.
 • choroba dziecka – 8 proc.
 • konieczność odebrania dziecka ze szkoły lub przedszkola – 7 proc.

 

Czytaj też: Jak przeciwdziałać absencjom pracowników? >

 


Kradzieże, także w białych rękawiczkach

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik ma obowiązek dbać o mienie pracodawcy. Jednak niektórzy, jak wynika z badania, tak bardzo się o nie troszczą, że… nawet po pracy nie chcą się z nim rozstać. Okazuje się, że aż 32 proc. badanych przyznaje, że zdarzyło im się wynieść z biura drobne przedmioty — m.in. długopisy, narzędzia i środki czystości.

Czytaj też: Ogólna odpowiedzialność materialna za wyrządzenie przez pracownika szkody w mieniu pracodawcy >

Autorzy badania twierdzą, że ci „odważniejsi” przywłaszczają sobie firmowe towary i sprzęty, nie wydają klientom paragonów albo zabierają część utargu z nadzieją, że ujdzie im to na sucho — do takiej kradzieży przyznało się blisko 7 proc. badanych. W 2020 roku polska policja stwierdziła ponad 16 000 tego rodzaju przestępstw, których ofiarami byli m.in. właściciele firm.

Takie działania są jednak obarczone sporym ryzykiem. Przywłaszczenie sobie mienia pracodawcy może bowiem skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym i karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Dlatego częściej zdarzają się kradzieże w białych rękawiczkach — np. używanie służbowych materiałów lub sprzętu w celach niezwiązanych z pracą, co w oczywisty sposób naraża pracodawcę na dodatkowe koszty.

Czytaj też: Nałożenie kary porządkowej krok po kroku >

Otóż okazuje się, że blisko 13 proc. pracowników (6 proc. wszystkich kobiet i co piąty mężczyzna) wykorzystało firmowe dokumenty, materiały lub prezentacje bez zgody przełożonego i poza miejscem pracy. A aż 47 proc. respondentów ma na swoim koncie kserowanie lub drukowanie w pracy prywatnych materiałów — m.in.:

 • rachunków i faktur
 • umów i pism urzędowych
 • wyników badań
 • biletów
 • podręczników i materiałów do nauki
 • etykiet do wysyłek kurierskich
 • książek, kolorowanek i prac domowych dla dziecka
 • przepisów kulinarnych
 • zdjęć
 • prac dyplomowych.

Kolejne 13 proc. badanych zdradziło tajemnicę służbową rodzinie lub znajomym (7 proc. pracowników wyniosło poufne informacje do konkurencyjnej firmy, najczęściej już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej – 36 proc. osób w tej grupie), a 8 proc. - około 2 proc. kobiet i aż 14 proc. mężczyzn - „podebrało” swojemu pracodawcy klienta, oferując mu wykonanie tej samej usługi prywatnie za niższą cenę.

Mimo to aż 90 proc. pracowników uważa się za uczciwych w pracy. Zaś do nieuczciwości otwarcie przyznaje się 42 proc. Polaków, którzy nie wierzą w sens swojej pracy oraz 31 proc. tych, którzy swojej pracy nie lubią.

 


Brak solidarności z firmą

Kradzieże i przekręty to jedno, ale ważnym wyznacznikiem lojalności pracowników jest również otwartość i szczerość w miejscu pracy. Jak więc wypadamy w tej konkurencji?

Z badania wynika, że mimo że większość Polaków lubi swoich szefów, to prawie połowa badanych przyznaje, że zdarzyło im się obgadywać przełożonego za plecami, a 17 proc. pracowników (co dziesiąta kobieta i co czwarty mężczyzna)  ukrywało przed szefem ważne informacje, które miały wpływ na jakość i/lub tempo ich pracy.

 

 

Poza tym aż 41 proc. pracowników przyznaje, że zdarzyło im się szukać nowej pracy w tajemnicy przed szefem. A to najczęstsze powody działania w sekrecie:

 • „Nie chciałem psuć relacji z szefem na wypadek, gdybym nie dostał nowej pracy” -  proc. 42 proc.
 • „Nie chciałem zapeszyć” – 27 proc.
 • „Bałem się, że szef mnie zwolni” – 11 proc.
 • „Chciałem uniknąć poczucia publicznej porażki na wypadek, gdybym nie dostał nowej pracy” – 10 proc.
 • „Bałem się, że szef utrudni mi zmianę pracy” – 7 proc.

W pytaniu o czynniki, które mogłyby ich zmotywować do większej lojalności wobec pracodawców, badani najczęściej wskazywali wyższą pensję (64 proc.  odpowiedzi), szacunek ze strony pracodawcy (45 proc.) oraz bardziej atrakcyjne warunki pracy (37 proc.).

- Lojalny pracownik to klucz do sukcesu każdej firmy. Taka osoba rzetelnie wykonuje swoje obowiązki, jest ambasadorem marki, chętnie przejmuje inicjatywę i nie naraża firmy na dodatkowe koszty, chociażby poprzez częstą zmianę pracy. Warto, by pracodawcy wdrożyli działania z zakresu employer brandingu, bo to inwestycja, która z pewnością im się zwróci - mówi Żaneta Spadło, ekspertka kariery LiveCareer Polska i autorka badania.

Badanie o lojalności w pracy wykazało również, że:

 • aż 41 proc. Polaków szukało nowej pracy w tajemnicy przed szefem
 • prawie 30 proc. badanych zostało w pracy po godzinach, by dostać wyższą pensję, mimo że byli w stanie wykonać wszystkie obowiązki w trakcie normalnego czasu pracy
 • około 19 proc. respondentów celowo wykonywało swoją pracę niewłaściwie.

 

Czytaj też:
Czego może domagać się pracownik w przypadku odwołania z urlopu albo przesunięcia terminu urlopu? >
Jak wprowadzić ruchomy czas pracy - poradnik krok po kroku >
Premie i nagrody dla pracowników na przykładach >