Pytanie użytkownika LEX Ochrona Danych Osobowych: Pracownik od 3 tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim. Zajmuje on ważne stanowisko w naszej organizacji. Czy przed zakończeniem zwolnienia możemy pytać, kiedy wróci do pracy?

 

 

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie może żądać od pracownika podania informacji o stanie jego zdrowia, chyba że informacje te są niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy (por. wyrok SN z 5 sierpnia 2008 r., I PK 37/08). Biorąc powyższe pod uwagę należy zatem przyjąć, że w trakcie rozmowy pytania zadawane przez osobę prowadzącą nie mogą w żaden sposób naruszać sfery, która jest sferą osobistą. Tym samym nie można zadawać pytań o stan zdrowia (pytanie, kiedy wróci do pracy, czy kiedy skończy się choroba, jest pośrednio pytaniem o stan zdrowia). Prawo do tajemnicy w tym zakresie nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zwalnia z tego obowiązku zgoda samego pracownika. Brak jednak akceptacji na podejmowanie rozmowy w tym obszarze nie może mieć negatywnego wpływu na zatrudnienie pracownika.

Sprawdź też: Czy pracodawca może kontaktować się z poprzednim pracodawcą i pytać o dotychczasowe zatrudnienie pracownika? >