Prawo.pl
Pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni musi przejść badania kontrolne przed dopuszczeniem go do pracy. Ich celem jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Odmowa może się wiązać z karą porządkową, a w ostateczności z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Z sankcjami musi liczyć się też pracodawca,
Dorian Lesner
22.09.2021
Prawo pracy BHP
O płacach w publicznej ochronie zdrowia powinny decydować mechanizmy rynkowe. Ale skoro o najważniejszych kwestiach, w tym zwłaszcza o cenach za refundowane świadczenia zdrowotne decyduje państwo, to również państwo powinno ustalić minimalne pensje. Żaden dyrektor szpitala nie mógłby ich obniżyć – uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
Józef Kielar
22.09.2021
Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

ZUS przyzna nienależne świadczenie, a po latach odbierze z odsetkami

Prawo cywilne Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Osoby, którym ZUS wypłaca zasiłki chorobowe, macierzyńskie albo przyznał im rentę lub wcześniejszą emeryturę, nie powinny spać spokojnie. Bo to, że dziś dostają pieniądze nie oznacza wcale, że te świadczenia im się należą. ZUS może choćby za pięć lat zażądać ich zwrotu, i to z odsetkami, liczonymi od ich wypłaty, a nie od wydania decyzji o zwrocie. Łatwiej też skorzysta z egzekucji komorniczej w takiej sprawie.
Grażyna J. Leśniak
22.09.2021
Prawo cywilne Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Doprecyzowujemy przepisy w sprawie weryfikowania przez pracodawców, czy pracownik jest zaszczepiony – powiedział we wtorek Adam Niedzielski, minister zdrowia. Dodał, że pojawiły się nowe postulaty m.in. z uczelni, które chcą sprawdzać, czy studenci są zaszczepieni. Nie wiadomo jednak, kiedy projekt trafi do Sejmu. Póki co dyskusję nad nim odbył Komitet Stały Rady Ministrów.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Prawo pracy Koronawirus szczepienia

Już w tym roku będą premie dla budżetówki

Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, rząd postanowił przeznaczyć środki ma premie dla pracowników budżetówki i to już w tym roku. W przyszłym roku odmrożony zostanie fundusz nagród w wysokości 3 proc. oraz podniesiony fundusz wynagrodzeń o 4,4 proc.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy
Studenci pierwszego roku, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, mają tylko kilka dni na złożenie zaświadczenia z uczelni. Dzięki temu ZUS będzie mógł wypłacić im rentę rodzinną także za wrzesień. Czas na dostarczenie dokumentów upływa 30 września - przypomina Zakład.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne
Okres izolacji społecznej i nowe wyzwania wynikające z przejścia na pracę zdalną dały się Polakom we znaki. Okazuje się, że ponad 60 proc. respondentów odczuwa negatywne skutki pandemii. Nawet połowa badanych czuje więcej presji ze strony pracodawcy, a 42 proc. przyznaje, że równowaga między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) została zachwiana.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Prawo pracy HR
Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego przyznała pierwszeństwo konstytucyjnej wartości pewności prawa, której immanentnym elementem jest ochrona powagi rzeczy osądzonej. Służy to ochronie stabilności i prawomocności orzeczeń sądowych oraz kształtowanych przez nie stosunków prawnych. Zatem skarga kasacyjną Prokuratora Generalnego została oddalona,
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Uchwały dotyczące zniesienia zakazu umowy o pracę oraz reklamy nie zostały uchwalone przez Krajowy Zjazd Adwokatury. Za zmianami w tym zakresie głosowało jednak odpowiednio 36 i 40 proc., przy 59 proc. i odpowiednio blisko 55 proc. głosach przeciw. Aprobaty większość nie było, ale te zmiany mają wielu zwolenników - pisze adwokat dr Kamil Szmid,
Kamil Szmid
21.09.2021
Prawnicy Prawo pracy

Utrata zaufania to nie powód odwołania dyrektora szkoły w ciągu roku

Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Tylko jeśli dyrektor utracił zdolność wykonywania powierzonej mu funkcji z przyczyn etycznych lub rażącej niekompetencji w realizacji obowiązków, można go odwołać ze stanowiska w czasie roku szkolnego - uważają sądy administracyjne. Takimi przypadkami są: notoryczne poniżanie i upokarzanie pracowników, nieregulowanie zobowiązań finansowych oraz udowodniona kradzież.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.09.2021
Kadry w oświacie Samorząd terytorialny Prawo pracy
Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych wybierają świadczenie pielęgnacyjne. Niektórzy najpierw muszą zrezygnować ze specjalnego zasiłku opiekuńczego, inni od razu występują o świadczenie. Wprawdzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie nie został wykonany, ale praktyka gmin i orzecznictwo sądów administracyjnych poszły w kierunku wytyczonym przez TK.
Grażyna J. Leśniak
21.09.2021
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

MSWiA proponuje podwyżki funkcjonariuszom swoich służb

Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Wszyscy funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), co daje kwotę 500 zł netto, czyli „na rękę” - poinformowano po poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych.
Krzysztof Sobczak
20.09.2021
Administracja publiczna Policja Prawo pracy
Utrzymująca się od ponad roku zwiększona niepewność gospodarcza i absencja pracowników to problemy, z którymi borykają się przedsiębiorcy. W szczytowym momencie pandemii dotyczyła ona niemal dwóch milionów pracowników. Prawdopodobnie wtórne efekty pandemii będą przyczyną przestojów pojedynczych sektorów w nadchodzących kwartałach – zauważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Badania medycyny pracy, onboarding, szkolenia BHP – poza świadczeniem obowiązków w ramach danego stanowiska, pracownicy muszą poświęcać czas na dopełnienie formalnych kwestii zatrudnienia, również tych wskazanych w Kodeksie pracy. To pracodawca musi ocenić, czy zlekceważenie np. obowiązku odbycia szkolenia BHP – mimo wielokrotnych powiadomień – może stanowić podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Prawo pracy BHP
Odprawa nie przysługuje funkcjonariuszowi, który bezpośrednio po zwolnieniu ze służby został przyjęty do zawodowej służby wojskowej lub do innej służby, w której przysługuje prawo do takich świadczeń. Gdy żołnierz podejmuje służbę w policji otrzymuje odprawę, a okres pełnienia zawodowej służby wojskowej nie wlicza się do wysokości odprawy wypłacanej funkcjonariuszowi zgodnie z ustawą o Policji.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Prawo pracy
Wbrew politycznym zapowiedziom, w regulacjach podatkowych Polskiego Ładu nie ma rozwiązań dla osób, które zdecydują się na kontynuowanie pracy zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego – potwierdziło serwisowi Prawo.pl Ministerstwo Finansów. Zapewnia jednak, że takie rozwiązania zostaną przygotowane odrębnie, w pierwszym kwartale 2022 r., by weszły w życie od stycznia 2023 roku.
Grażyna J. Leśniak
20.09.2021
Domowe finanse Emerytury i renty Polski Ład
Nie ma kary dla dowódców, którzy nie udzielają żołnierzom zawodowym dni wolnych w celu wypoczynku, a roszczenie o udzielenie czasu wolnego przedawnia się po trzech latach, jako majątkowe - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i oddalił skargę kasacyjną powoda jako niezasadną, choć w tej sprawie mogły być złamane zasady współżycia społecznego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2021
Prawo cywilne Zawody medyczne
W miesiącach wakacyjnych, czyli od początku czerwca do końca sierpnia 2021 roku, kontrolerzy firmy Conperio przeprowadzili łącznie 6322 kontroli terenowych, pracowników przebywających na zwolnieniach chorobowych. Nieobecność pracownika pod adresem wskazanym na druku zwolnienia, błędnie podany adres lub naruszenie postanowień L4 - stwierdzono w aż 41 proc. przypadków.
Grażyna J. Leśniak
18.09.2021
Prawo pracy
Wzrost o 40 proc. wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60 proc. i wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych - takie m.in. zmiany wprowadzi ustawa o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W piątek Sejm przyjął dwie z czterech poprawek Senatu, dotyczące doprecyzowania zasad naliczania wynagrodzeń dla osób wymienionych w ustawie.
Krzysztof Sobczak
17.09.2021
Finanse samorządów Administracja publiczna
Sejm znowelizował w piątek ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Celem wprowadzonych zmian jest uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Za zmianami w regulacji z 2018 roku głosowało 272 posłów, przeciw było 135, 37 osób wstrzymało się od głosu.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy Prawo gospodarcze
Wysokość składki zdrowotnej, terminy rozliczania ulg podatkowych, estoński CIT, rezydencja podatkowa, podatek od wielkich korporacji – to pięć głównych zmian, które resort finansów wprowadził do projektu podatkowej części Polskiego Ładu. W piątek, 17 września, odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie projektu nowelizacji. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisjach.
Krzysztof Koślicki
17.09.2021
CIT PIT Polski Ład

MEiN: Nie ma kryzysu kadrowego w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Nieprawdziwe są informacje o zapaści kadrowej w oświacie - twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. I podaje, że w bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwuje zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.
Krzysztof Sobczak
17.09.2021
Prawo pracy Zarządzanie oświatą
Umożliwienie prowadzenia szkoleń dla kierowców zawodowych w formie e-learningu oraz wydawanie nowego dokumentu w postaci karty kwalifikacji kierowcy to tylko niektóre rozwiązania wprowadzone w uchwalonej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Dostosowuje on polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy Prawo unijne
W sierpniu 2021 roku w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób pracowało 6352 tys. osób. Oznacza to wzrost rok do roku o 0,9 proc, ale spadek w stosunku do lipca br. o 0,2 proc. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5843,75 zł i było o 9,5 proc. wyższe w ujęciu rocznym oraz o 0,1 proc. niższe niż w lipcu - podał GUS.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Domowe finanse Rynek Prawo pracy

Od soboty ważne zmiany w przepisach emerytalnych

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W sobotę, 18 września 2021 r. zacznie obowiązywać ustawa, na podstawie której Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu przeliczy na korzystniejszych zasadach czerwcowe emerytury, które przyznano w tym roku. Osoby te nie będą musiały składać żadnego wniosku. Nie wszyscy jednak emeryci otrzymają świadczenia na korzystniejszych zasadach. Zyskają tylko ci, którym świadczenia zostały przyznane po 31 maja 2021 r.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Trwająca już drugi rok pandemia koronawirusa nie tylko zmieniła w znacznym stopniu model pracy Polaków, ale również wpłynęła na wzrost liczby bezpłatnych nadgodzin. Według raportu firmy ADP, statystyczny Polak pracuje każdego tygodnia 5,5 godziny za darmo. To wzrost aż o 2,5 godziny w ciągu zaledwie ostatniego roku.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Na rozpoczynającej się właśnie programowej części Krajowego Zjazdu Adwokatury tematy umowy o pracę i reklamy mogą grać pierwsze skrzypce. Adwokaci - szczególnie z Warszawy - chcą zmian i to pilnie, bo sytuacja na rynku usług prawnych nie jest najlepsza. Problem jednak w tym, że to co jest atrakcyjne z punktu widzenia stolicy, w małych miejscowościach traci urok. Jedno jest pewne - szykuje się gorąca dyskusja.
Patrycja Rojek-Socha
17.09.2021
10 września 2021 r. został zarejestrowany Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych wBREw. Choć, jak twierdzą prawnicy, jest to przejaw pluralizmu związkowego, to wątpliwości budzi ochrona związkowców-samozatrudnionych i możliwość reprezentowania pracowników oraz zawierania przez taki związek np. układów zbiorowych pracy w imieniu pracowników.
Grażyna J. Leśniak
17.09.2021
Prawo pracy
Zmiana przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spowodowała problemy w wyliczeniu stypendium doktoranckiego, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczęli studia doktoranckie pod rządami "starych" przepisów. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decydują przepisy przejściowe i reguła wypłaty 60 proc. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.09.2021
Prawo pracy Szkolnictwo wyższe
Pandemia COVID-19 stała się istotnym czynnikiem stresogennym dla pracowników. Niepokojowi o stan zdrowia swojego i bliskich szybko zaczął towarzyszyć strach o możliwość utraty pracy i dochodu. Zmęczenie i frustrację niemożnością pogodzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego odczuwają zwłaszcza kobiety, matki małych dzieci - twierdzi Konfederacja Lewiatan, powołując się na badania.
Grażyna J. Leśniak
16.09.2021
Prawo pracy Koronawirus a prawo