Związkowcy chcą, aby kobiety po przepracowaniu 35 lat, a mężczyźni po 40 latach mogli przejść na emeryturę bez względu na osiągnięty wiek. - Taka propozycja jest nie do przyjęcia - twierdzą pracodawcy. Jak argumentują, wprowadzenie tego typu rozwiązań spowoduje, że na emeryturę będą przechodzić osoby przed 60 rokiem życia.
Paweł Żebrowski
14.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
W 2018 roku 540 osób zostało poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym 70 straciło życie. To oznacza, że co tydzień na budowie ginie co najmniej jedna osoba. Państwowa Inspekcja Pracy oraz najwięksi generalni wykonawcy budowlani zainaugurowali kolejną akcję "Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie", która ma poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Paweł Żebrowski
13.05.2019
Prawo pracy BHP Budownictwo
W 2018 roku centra usług biznesowych zwiększyły zatrudnienie, w większości dużych miast pojawiły się również nowe globalne marki. Liczba pracowników sektora przekroczyła 250.000. Największym ośrodkiem jest wciąż Kraków, kolejne miejsca zajmują Warszawa i Wrocław oraz szybko rozwijające się Trójmiasto i Katowice - pisze Piotr Knapik z Goldman Recruitment.
Piotr Knapik
13.05.2019
HR
Sąd Najwyższy zauważył sprzeczność między prawem krajowym a unijnym w kwestii wypowiedzenia umów o pracę. Przekazał sprawę radcy prawnego zatrudnionego na umowie na czas określony - do ponownego rozpoznania, twierdząc, że konsultacja z samorządem radcowskim nie jest wymagana.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.05.2019
Prawnicy Prawo pracy
Opiekunkę medyczną należy przywrócić do pracy. Pracodawca nie miał zastrzeżeń do jakości świadczonej przez nią pracy. Umowa o pracę została jednak wypowiedziana, gdyż pozwany uznał, że utracił zaufanie do powódki. Wypowiedzenie było jednak nieskuteczne - orzekł Sąd Okręgowy w Suwałkach.
Aleksandra Partyk
13.05.2019
Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy
Wprowadzenie dobrowolności uczestnictwa samozatrudnionych w powszechnym systemie zabezpieczenia społecznego może być szansą na nową falę przedsiębiorczości, na którą czeka polska gospodarka - pisze dr Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego.
Antoni Kolek
11.05.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Coraz mniej osób wskazuje, że płaca jest najważniejszym czynnikiem świadczącym o atrakcyjności pracy. Ważna jest także stabilność zatrudnienia i przyjazna atmosfera, wyraźnie rośnie znaczenie rozwoju zawodowego. Kobiety doceniają elastyczność pracy, mężczyźni - wykorzystywanie w firmie nowoczesnych technologii - wynika z raportu Randstad.
Paweł Żebrowski
11.05.2019
Rynek i konsument Rynek

Nawet groszowy dług w ZUS, to groźba zwrotu pobranych świadczeń

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Długi w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie przedawniają się. Jednak zdaniem ekspertów, urzędnicy powinni informować o zaległościach, zamiast "hodować" odsetki. Bywa, że przedsiębiorca dowiaduje się o zobowiązaniu dopiero wtedy, gdy dostaje pismo z żądaniem zwrotu świadczenia - np. zasiłku chorobowego.
Grażyna J. Leśniak
11.05.2019
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Koszty związane z przywróceniem wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn nie spowodowały pogorszenia dobrej sytuacji finansowej FUS. Nie było konieczności uruchomienia 2 mld zł w 2017 r. i 10,8 mld zł w 2018 r. z zaplanowanej dotacji z budżetu państwa - czytamy w informacji o skutkach obowiązywania ustawy.
Paweł Żebrowski
10.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Nałożenie na inspektora pracy obowiązku zgody pracownika na pozyskanie informacji lub dokumentów zawierających jego dane osobowe - takie rozwiązania zakłada senacka propozycja zmian w ustawie o społecznej inspekcji pracy. Ma ona dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 26 kwietnia 2018 r.
Paweł Żebrowski
10.05.2019
Prawo pracy
Zarządzanie wiekiem i zarządzanie multigeneracyjne - to niezwykle aktualne wyzwania w organizacjach, które nabierają coraz większego znaczenia. Na rynku pracy mamy już pięć pokoleń, dlatego wiedza o tym, jak budować zespoły multigeneracyjne i nimi zarządzać jest niezbędna każdemu menedżerowi.
Agnieszka Matłacz
10.05.2019
HR
Z prognoz wynika, że do 2025 roku na rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób. Działy HR muszą...
Anna Iskra-Opalińska
10.05.2019
HR
Pracodawca może wprowadzić ewidencję wyjść prywatnych pracowników, np. na papierosa, na spożycie posiłku itp., która będzie wskazywać godzinę wyjścia i powrotu - wyjaśnia ekspert LEX Kadry.
Maciej Ambroziewicz
10.05.2019
Prawo pracy

E-zwolnienia ułatwiają kontrole chorujących pracowników

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Elektroniczne zwolnienia, wprowadzone m.in. w Polsce, na Litwie i we Włoszech, dają instytucjom, w tym ZUS, większe możliwości kontrolowania absencji w pracy. Na Litwie okazało, że 80 proc. wezwanych przed komisję chorych "nagle zdrowiało". W Polsce ocena opinii publicznej na temat kontroli zwolnień jest coraz bardziej przychylna - uważa prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
Paweł Żebrowski
10.05.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Mamy coraz więcej "głodowych emerytur"

Pomoc społeczna Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Gwałtownie rośnie liczba osób pozbawionych prawa do najniższego świadczenia emerytalnego - w marcu br. to już 234 tysiące. Eksperci przewidują, że będzie ich dużo więcej - do 2030 roku - nawet 700 tysięcy. Emerytów pobierających kwoty niższe, niż minimalne, jest już znacznie więcej, niż tych z najniższą emeryturą.
Paweł Żebrowski
10.05.2019
Pomoc społeczna Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Prawo do świadczenia "500 plus" będą miały wszystkie dzieci do 18 lat - Senat poparł bez poprawek rządową nowelizację ustawy w tej sprawie. Program w nowej odsłonie obejmie 6,8 mln dzieci.
Paweł Żebrowski
09.05.2019
Prawo rodzinne Rynek
Zniesienie obowiązku ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego - zakłada ustawa, którą przyjęli senatorowie. Proponowane przepisy mają zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.
Paweł Żebrowski
09.05.2019
Rynek Prawo pracy

Rzecznik przedsiębiorców chce dobrowolności składek ZUS

Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z propozycją rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adama Abramowicza wybór dotyczyłby sytuacji, w której samozatrudniony miałby prawo zdecydować czy chce pozostać w systemie powszechnym i odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS czy wybrać inną formę ubezpieczenia. Obowiązkowe dla przedsiębiorców pozostałoby jedynie ubezpieczenie zdrowotne.
Paweł Żebrowski
09.05.2019
Rynek Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 5,6 proc. i w stosunku do marca spadłą o 0,3 pkt proc. - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. - Począwszy od 1991 r., nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż w kwietniu bieżącego roku – podkreśla minister Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
09.05.2019
Rynek Prawo pracy

Brak możliwości ustanowienia zastawu na funduszach w PPK

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe ruszą dopiero w drugiej połowie 2019 roku, a realnie pierwszych wpłat do PPK możemy się spodziewać w większości dopiero w IV kwartale. Mimo, to zanim podejmiemy decyzje o skorzystaniu z możliwości gromadzenia środków w tej nowej formie oszczędzania, warto prześwietlić tę instytucję po każdym kątem - pisze dr Marcin Wojewódka.
Marcin Wojewódka
09.05.2019
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy PPK

OPZZ domaga się "stażowej emerytury" - pikieta przed siedzibą resortu pracy

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W czwartek o godz. 12. OPZZ zaplanowało przed siedzibą Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pikietę. Związkowcy domagają się wprowadzenia możliwości uzyskania emerytury po przepracowaniu 35 lat w przypadku kobiet i 40 lat w przypadku mężczyzn, bez względu na wiek. OPZZ chce również zatrzymania wygasającego charakteru emerytur pomostowych.
Paweł Żebrowski
09.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Program "Rodzina 500 plus" dobrze służy polskim rodzinom i zmniejsza skalę ubóstwa, a kwestionujący to eksperci od początku byli negatywnie nastawieni do wprowadzonego świadczenia. To jest raport o tym, jak "500 plus" szkodzi polskim rodzinom - oceniła w rozmowie z Prawo.pl minister Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
09.05.2019
Pomoc społeczna Rynek
W I kwartale 2019 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 173,8 tys. kontroli zwolnień. W konsekwencji wydanych zostało 10 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków osiągnęła 9 247,0 tys. zł. W porównaniu do IV kwartału ubiegłego roku liczba kontroli w skali kraju wzrosła o 26,2 proc.
Paweł Żebrowski
08.05.2019
W 2016 roku branża transportowa zatrudniała w 28 państwach Unii Europejskiej około 11,5 miliona osób, z czego ponad 750 tys. w Polsce. 13 proc. budżetu gospodarstw domowych przeznaczono na wydatki związane z transportem - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zaznaczono w nim, że w ciągu 10 lat przybyło nam 2412,5 km dróg szybkiego ruchu i autostrad, ale jednocześnie zlikwidowano 588 km szlaków kolejowych.
Paweł Żebrowski
08.05.2019
Rynek Prawo pracy

Nowelizacja ustawy o PPK pisana pod stołem

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. To drugi projekt nowelizujący tę ustawę, a poprawka o zniesieniu limitu 30-krotności w PPK, która została przedstawiona w marcu, zawarta jest również w tym nowym projekcie, co już na początku analizy pokazuje, że w rządzie panuje bałagan i chaos legislacyjny - pisze Oskar Sobolewski
Oskar Sobolewski
08.05.2019
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne PPK
Senat rozpatrzy na trzydniowym posiedzeniu prezydencką ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy. Legislator Senatu wyraża obawę, jak zmiana procedury cywilnej przy tej okazji będzie stosowana i czy terminy zostaną zachowane.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2019
Prawo pracy
Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jako sąd I instancji przesłuchała psychologa, psychiatrę i neurologa w sprawie prokurator, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. W czwartek 9 maja br. SN ogłosi wyrok w tej sprawie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2019
Prawo karne Prokuratura
Większość kontrolowanych w 2018 r. firm prawidłowo stosowała przepisy o minimalnej stawce godzinowej - wynika ze wstępnych wyników kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Wciąż jednak zdarzają się nieuczciwi pracodawcy, którzy np. wliczają wypożyczenie odzieży roboczej do minimalnej stawki.
Paweł Żebrowski
08.05.2019
Rynek Prawo pracy
W demokratycznym państwie prawa wady postępowania wyjaśniającego nie mogą być przeniesione na obwinionego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ukarania policjanta wydaleniem ze służby. Uznał, że jeśli wątpliwości co do trzeźwości funkcjonariusza drogówki nie da się wyjaśnić, nie można stosować kary najsurowszej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.05.2019
Policja
Pod koniec maja zacznie się podpisywanie umów z samorządami na realizację opieki wytchnieniowej. W ramach tego programu opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają m.in. 14 dni wolnego, a ich podopieczni będą mieli zapewnioną fachową opiekę w całodobowych ośrodkach. W 2019 r. na ten cel  zaplanowano 110 mln zł
Monika Stelmach
08.05.2019
Opieka zdrowotna