Ograniczenie kontaktu bezpośredniego między pracownikami lub klientami do maksimum 15 minut oraz rejestrowanie danych osób przychodzących z zewnątrz: ich nazwisk, imion i numeru telefonu, a nawet mierzenie – za ich zgodą – temperatury - zaleca Centralny Instytut Ochrony Pracy. W ocenie ekspertów, jego wytyczne są tylko wskazówką. Nie mogą być wiążące.
Grażyna J. Leśniak
27.05.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo
Okres przechowywania danych osobowych dotyczących spełniania kryterium socjalnego wynosi 3 lata od wymagalności roszczenia lub jest dłuższy, gdy przed upływem okresu przedawnienia zostało wszczęte i nie zostało prawomocnie zakończone postępowanie sądowe - wyjaśnia Joanna Lesińska z LEX Ochrona Danych Osobowych.
Joanna Lesińska
27.05.2020
Prawo pracy RODO

Nowe wnioski na PUE ZUS z tarczy 3

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3
Nowe rozwiązania wprowadzone tarczą 3 spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS. Od 26 są one udostępnione na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3
ZUS prowadzi dwa rodzaje kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Sprawdza, czy...
Agnieszka Matłacz Grażyna J. Leśniak
26.05.2020
Ubezpieczenia społeczne
Zwolnienie z PIT pracowników do 26 lat może doprowadzić do tego, że pracodawcy, zatrudniając nowe osoby, będą im proponować niższe pensje. Inaczej będą musieli jakoś wytłumaczyć swoim starszym pracownikom, dlaczego chłopak zaraz po szkole dostaje więcej pieniędzy niż oni - zwracają uwagę związkowcy.
Paweł Żebrowski Grażyna J. Leśniak
26.05.2020
Prawo pracy

Lekarze gotowi na lojalki, ale za dużo wyższe pensje

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Lekarze specjaliści chcą podwyżek pensji na etacie do 16 750 zł i w zamian za to zobowiążą się także w przyszłym roku do pracy w jednym miejscu. To ich oferta w stosunku do tzw. lojalek wiążących ze szpitalami 15 tysięcy specjalistów, którzy obecnie otrzymują po 6750 zł brutto pensji zasadniczej. Punktem odniesienia dla tej propozycji są rekompensaty dla lekarzy pracujących przy zwalczaniu COVID-19.
Katarzyna Nowosielska
26.05.2020
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pracodawcy stanęli przed dylematem, czy mierzenie temperatury - jedno z najprostszych działań, zalecanych w ramach profilaktyki COVID-19 - jest prawnie dopuszczalne. Nie ma przepisu, który w sposób niebudzący wątpliwości pozwalałby na to pracodawcy, nawet w stanie zagrożenia. A kary za na naruszenie danych osobowych mogą być surowe – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
26.05.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo

Pogorszenie warunków pracy i płacy – wiele przepisów i... problemów

Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Kiedy pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy, a kiedy wynagrodzenie – gubią się w tym i pracodawcy, i pracownicy. Jest już kilka przepisów, które umożliwiają pogorszenie warunków pracy i płacy załogi - niestety również prawnicy nie są jednomyślni w kwestii ich stosowania i skutków. To istotne, bo pracownik musi wiedzieć czy jeśli nie zgodzi się na takie zmiany, będzie to równoznaczne z wypowiedzeniem mu umowy o pracę.
Grażyna J. Leśniak
26.05.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa

ZUS rozpatrzy wnioski o zasiłek opiekuńczy po zmianie prawa

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Wnioski rodziców dzieci do lat 8, którzy wystąpią o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres po 24 maja 2020 roku, zostaną rozpatrzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wejściu w życie projektowanych przepisów – informuje ZUS. To reakcja na publikację serwisu Prawo.pl.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Prezes ZUS: Postojowe najczęściej wypłacane na Mazowszu

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Około 1,5 mld zł trafiło już na konta ponad 720 tys. samozatrudnionych i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych z tytułu świadczenia postojowego – poinformowała w poniedziałek prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej pieniędzy - ponad 281 mln złotych - trafiło do województwa mazowieckiego.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
W marcu z zasiłku opiekuńczego skorzystano w 1,3 mln dni zasiłkowych. To o 220 tys. dni więcej niż w lutym i więcej niż w styczniu 2020 roku. Przeciętna wysokość zasiłku opiekuńczego wynosiła 98,92 zł za dzień. Spadła natomiast liczba dni spędzonych na zasiłkach chorobowych – z 12,3 mln do 10,6 mln dni – wynika z informacji ZUS.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Spółka jako płatnik ponosi odpowiedzialność za obliczenie, pobranie oraz przekazanie do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy. Zapłacenie ze środków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne w części, w której powinny być pokryte z dochodu osoby ubezpieczonej, skutkuje powstaniem przychodu po stronie tej osoby.
Wiesława Moczydłowska
25.05.2020
PIT
Pracodawca będzie mógł polecić pracownikowi pracę zdalną - taką propozycję przepisów zawiera rządowy projekt tarczy 4, który właśnie trafił do Sejmu. Zmiana jest pozytywnie oceniana przez pracodawców i pożądana przez wielu pracowników. Niestety, póki co jest tylko na czas epidemii - jako element pakietu antykryzysowego. A przydałoby się uregulowanie jej na stałe w Kodeksie pracy.
Grażyna J. Leśniak
25.05.2020
Prawo pracy BHP Koronawirus a prawo
Urlop poza miejscem zamieszkania nie jest dostatecznym uzasadnieniem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania. Trzeba jeszcze wykazać, że nie byłoby tam możliwe odebranie przesyłki z urzędu względnie inne przeszkody stanęły na drodze do ustanowienia pełnomocnika - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Marek Sondej
23.05.2020
Domowe finanse
Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów w związku z pandemią Covid-19 nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach uznanych przez ustawodawcę za pilne. Należą do nich również sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej, co oznacza, że organ nie podejmując czynności w terminie, pozostaje w bezczynności
Marek Sondej
23.05.2020
Samorząd terytorialny Koronawirus a prawo

Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Samorząd terytorialny HR Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.
Katarzyna Kubicka-Żach
22.05.2020
Samorząd terytorialny HR Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4

Rząd poprawia błąd legislacyjny po doniesieniach Prawo.pl

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Rząd chce wydłużyć dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 28 czerwca 2020 r. Prawo do niego mają zachować wszyscy, którym dziś przysługuje - także rodzice dzieci do lat 8. Takie rozwiązanie dodano do projektu tarczy 4. Przepisy mają wejść w życie 25 maja br., tyle, że Sejm zajmie się nimi dopiero na posiedzeniu 27 maja. Więc od poniedziałku nadal brakuje, niestety, podstawy prawnej do wypłacania wielu zasiłków.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2020
Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 4
Rekompensata stanowiąca równowartość wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia, wypłacona pracownicy, z którą stosunek pracy został rozwiązany na mocy porozumienia stron, nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Nie ma znaczenia, że jej wypłata została uzyskana na podstawie wyroku sądowego.
Wiesława Moczydłowska
22.05.2020
PIT
Inspektor pracy słusznie uznał, że pracownicy spalarni nie mają właściwego zabezpieczenia chroniącego przed upadkiem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie uznał, że zagrażało im niebezpieczeństwo i konieczne było wydanie przez inspektora nakazu w celu zapewnienia ochrony pracującym na wysokości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.05.2020
Środowisko Prawo pracy BHP
Postaramy się usprawnić system podpisywania umów i dystrybucji pomocy dla firm przez urzędy pracy - powiedziała w piątek Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju. Zapowiedziała, że wśród usprawnień znajdują się też rozwiązania zapisane już w tarczy, umożliwiające delegowanie pracowników w samorządzie, aby można było wzmocnić kadrowo urzędy pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2020
Prawo pracy Koronawirus a prawo

Wytyczne do mierzenia temperatury na bakier z prawem

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
Mnożą się wytyczne i zalecenia dotyczące problematycznego mierzenia temperatury pracownikom. Główny Inspektorat Sanitarny, wbrew ustawie, wydaje je samodzielnie lub z innymi ministerstwami. Zdaniem ekspertów, wiele z nich wydano bez podstawy prawnej i wbrew stanowisku prezesa UODO oraz z naruszeniem Kodeksu pracy.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2020
Prawo pracy BHP RODO Koronawirus a prawo
Chcemy wskazać na zagrożenia, które mogą się pojawić, jeśli nieostrożnie będą wykorzystane mechanizmy ograniczania zatrudnienia czy wynagrodzeń w administracji rządowej. Warto pamiętać, że od sprawności administracji zależy w dużej mierze to, jak szybko uda się nam przezwyciężyć społeczne i gospodarcze skutki epidemii – mówi Jerzy Siekiera, prezes Stowarzyszenia Absolwentów KSAP.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2020
Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Wbrew zapewnieniom resortu pracy, od najbliższego poniedziałku, 25 maja rodzice dzieci do lat 8 stracą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka czy przedszkola. ZUS nie będzie miał podstawy prawnej do jego wypłaty, a pracodawcy - do przyjmowania wniosków o taki zasiłek. Potwierdzają to prawnicy.
Grażyna J. Leśniak
21.05.2020
Domowe finanse

Pracownicy ZUS też korzystają z zasiłku opiekuńczego

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dzień 19 maja, 1 828 pracowników tej instytucji przebywało na dodatkowym zasiłku opiekuńczym na dziecko z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły – ustaliło Prawo.pl. Zakład zapewnia, że nie wpływa to na jego działanie.
Grażyna J. Leśniak
21.05.2020
Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo

Lekarz i pielęgniarka muszą pracować nawet podczas kwarantanny

Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Pracownicy przebywający na kwarantannie a podejrzani o zarażenie koronawirusem nie są zobowiązani do wykonywania zdalnie pracy. Rząd jednak zabrał taką możliwość medykom, którzy mogą być zobowiązani do zdalnej pracy, mimo że pobierają zasiłek chorobowy.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nowosielska
21.05.2020
Prawo pracy Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Czy zarząd radia odpowie za naruszenie jego renomy

Prawo karne Prawo pracy Spółki Prawo unijne
Rezygnacja z pracy czołowych dziennikarzy radiowej Trójki, artyści i wytwórnie wycofujący utwory z anteny, słuchacze deklarujący, że przestają słuchać tej stacji - to efekt głośnej w ostatnich dniach afery w Polskim Radiu. Pojawiają się pytania o odpowiedzialność zarządu w tej sytuacji i o prawa pracowników, gdy wydaje się im wątpliwe prawnie polecenia.
Grażyna J. Leśniak Jolanta Ojczyk
21.05.2020
Prawo karne Prawo pracy Spółki Prawo unijne

PUP zapchane, firmy czekają na wypłaty, rząd wini samorządy

Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo
Tysiące przedsiębiorców czekają na wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Tymczasem urzędy pracy, mimo działania nawet w soboty, i tak są zapchane wnioskami. Nowe zadanie przerosło ich możliwości, bo w epidemii połowa kadry nie pracuje. Termin czekania na wypłatę był liczony w dniach, a wydłużył się do... miesięcy. Sprawdziliśmy, co nie działa i jak temu zaradzić.
Katarzyna Kubicka-Żach
21.05.2020
Samorząd terytorialny Małe i średnie firmy Koronawirus a prawo

Prof. Sobczyk: Kryzys pokazuje, że miejsce pracy to wspólnota

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus a prawo
Nie da się wyjaśnić większości instytucji prawa pracy inaczej, jak przez konstrukcję wspólnoty oraz ściśle z nią związaną zasadę solidarności. Wynagrodzenia chorobowe, urlopowe, odprawy, wynagrodzenia postojowe, obniżanie wymiaru etatu, to nic innego jak obciążanie ciężarami jednych, w imię pomocy innym – mówi prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.
Grażyna J. Leśniak
21.05.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Koronawirus a prawo

Administracja skarbowa pyta o podwyżki i obawia się zwolnień

Finanse publiczne Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Podwyżek nie było przez 10 lat, a teraz nie dość, że pracownicy ich nie dostaną, to grożą im zwolnienia i obniżki pensji. Krajowa Administracja Skarbowa „zbiera na innych” i chce być jak inni traktowana – skoro podwyżki dostaną grupy wynagradzane z budżetu państwa, to powinna także KAS, która dba o wyższe wpływy do budżetu – mówi Tomasz Ludwiński,
Katarzyna Kubicka-Żach
20.05.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Rząd przyciął zasiłki opiekuńcze - już od poniedziałku

BHP Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
25 maja rodzice dzieci do lat 8 stracą prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego czy szkoły. Prawo do niego zachowają tylko ci, którzy wychowują pociechy z niepełnosprawnościami do 18 roku życia, w tym funkcjonariusze służb i rolnicy. To nie tylko niespodziewany kłopot dla rodzin, ale także dla samorządów, które czeka zalew dzieci wracających do przedszkoli.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2020
BHP Ubezpieczenia społeczne Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski