Prawo.pl

13. i 14. emerytura nie wlicza się do dodatku osłonowego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Kwoty 13. emerytury i 14. emerytury nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i w konsekwencji kwoty te nie mają wpływu na przyznanie dodatku osłonowego – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyłączenie tych kwot wynika z art. 10 obu ustaw o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Domowe finanse Emerytury i renty
Ministerstwo Finansów pracuje nad kolejną zmianą podatkowego Polskiego Ładu. Tym razem na warsztat bierze modyfikację zasad ustalania dochodu dla celów wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej przez przedsiębiorców, poprzez m.in. uwzględnienie tzw. różnic remanentowych. Zdaniem prawników, zmiana jest niezbędna, by przedsiębiorcy mogli ustalać podstawę do naliczenia składki zdrowotnej od rzeczywiście uzyskanego dochodu, a nie od dochodu, który albo pochodzi z inwentury, albo nie uwzględnia inwentury w kosztach.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład
Najpierw rząd w 2016 roku, z mocy prawa, zmienił formę zatrudnienia prezesów spółek komunalnych, spółek z udziałem Skarbu Państwa i członków zarządów z umów o pracę na umowy o świadczenie usług zarządzania. A teraz ukarał ich po raz drugi, wyłączając z możliwości skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej w podatkowym Polskim Ładzie. Problem dostrzegło Ministerstwo Finansów, które zapowiada zmiany w tym zakresie.
Grażyna J. Leśniak
07.02.2022
PIT Prawo pracy Polski Ład
Płatnik składek zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń ze znacznym przekroczeniem ustawowego terminu. ZUS uznał, że świadczy to o pozorności umowy, więc jest ona nieważna. Tym samym zleceniobiorca nie mógł podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom. Sąd jednak nie podzielił oceny organu. Uznał, że kluczowa dla sprawy była okoliczność rzeczywistego realizowania umowy.
Dorian Lesner
05.02.2022
Prawo pracy HR
W styczniu 2022 roku stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 5,6 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To o 0,2 pkt proc. więcej niż przed miesiącem, ale 0,9 pkt proc. mniej niż rok temu. W rejestrach bezrobotnych w końcu stycznia 2022 roku było o 162,6 tys. (tj. o 14,9 proc.) mniej bezrobotnych niż w końcu stycznia 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2022
Rynek Prawo pracy
Pozwolenie na nadmierne osłabienie złotego, deprecjację kursu, działa proinflacyjnie w średnim okresie, przekładając się na ceny importowanych dobór i surowców. Co prawda stymuluje eksport, ale jednocześnie przyczynia się do dalszego wzrostu cen dóbr finalnych na rynku krajowym i wtórnie prowadzi do wzrostu cen czynników produkcji, w tym kluczowych kosztów pracy – czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2022
Prawo pracy Finanse Polski Ład
Pracodawcy nie wiedzą, jak mają liczyć nowy, trwający 24 miesiące okres, na który może być powierzana praca obcokrajowcom na podstawie oświadczenia. Czy mogą od razu wystąpić o nowe oświadczenie po wejściu w życie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, czy też – jeżeli obecne ciągle jest ważne np. do końca marca – mają wystąpić o zarejestrowanie kolejnego na odpowiednio krótszy czas. Wszystko przez brak przepisów przejściowych.
Grażyna J. Leśniak
04.02.2022
Prawo pracy
Z perspektywy polskich pracodawców pojawia się szansa na rozwiązanie jednego z największych problemów, czyli skrócenie okresu oczekiwania od momentu złożenia oferty do przyjazdu pracownika do Polski i rozpoczęcia pracy. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oznacza dla polskich pracodawców wiele zmian. Potwierdza to badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw zrzeszonych w Business Centre Club.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2022
Prawo pracy
Nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu do naszego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia i rodzicielstwa, budzi kontrowersje. Szczególnie niekorzystne dla rynku pracy i zatrudnienia może być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2022
Rynek Prawo pracy Prawo unijne
Szykują się rewolucyjne zmiany. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wprowadzić obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Okazją do nowelizacji Kodeksu pracy mają być prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw. Zdaniem prawników taka zmiana może prowadzić do wypychania pracowników z umów o pracę.
Grażyna J. Leśniak
03.02.2022
Prawo pracy Prawo unijne

Świadczenia honorowe dla stulatków uregulowane zostaną w ustawie?

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Z roku na rok rośnie liczba świadczeń honorowych, jakie organy rentowe wypłacają osobom, które ukończyły 100 lat. Tylko w 2020 r. ZUS przyznał z urzędu 1571 nowych świadczeń – wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Resort szacuje, że wydatki na ten cel w 2021 r. wzrosły z ponad 114,2 mln zł do około 130 mln zł. Tendencja ta ma utrzymać się do 2030 roku.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2022
Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Pozytywny statystycznie obraz naszego rynku pracy nie może przesłaniać problemów, z którymi nie potrafimy się uporać. Odczuwamy coraz większy deficyt pracowników i starzenie się społeczeństwa. Mamy niedoskonały system zatrudniania cudzoziemców i źle funkcjonujące służby zatrudnienia. Brakuje nam też wykwalifikowanych kadr – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2022
Rynek Prawo pracy
Sejm na posiedzeniu plenarnym odrzucił nowy projekt ustawy anty-covidowej. Wcześniej - sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła we wtorek 1 lutego br. wieczorem wniosek o odrzuceniu projektu ustawy o testowaniu pracowników w pierwszym czytaniu. Według projektu - wszyscy zatrudnieni, także na umowie cywilnoprawnej, mieliby prawo do wykonania raz w tygodniu bezpłatnego testu w kierunku Covid-19, finansowanego przez NFZ. Pracodawca zaś mógłby żądać informacji o wyniku testu.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.02.2022
Koronawirus a prawo

Obowiązek szczepienia personelu medycznego to fikcja

Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Dyrektorzy szpitali i innych placówek medycznych nie mają żadnych narzędzi do weryfikowania, czy ich pracownik jest zaszczepiony przeciwko Covid-19. Rozporządzenie ministra zdrowia stanowi, że osoby wykonujące zawód medyczny, mają obowiązek zaszczepienia, ale nie wprowadza żadnej sankcji za jego niewykonanie. Nie ma też dobrej podstawy prawnej, a zatem nawet kary nałożone przez Sanepid będą do podważenia w sądzie. To będzie martwy przepis - wskazują prawnicy.
Jolanta Ojczyk
02.02.2022
Zawody medyczne Koronawirus a prawo Koronawirus szczepienia
Przybywa sporów zbiorowych, które mogą zakończyć się strajkami, jeśli pracodawcy nie ulegną presji płacowej – alarmują prawnicy. Jak twierdzą, obecnie związki zawodowe nie tylko częściej wchodzą w takie spory, ale też rzadko kiedy chcą je kończyć na wczesnym etapie. A gdy dojdzie do strajku, pracodawca może nie wpuścić na teren zakładu prawnika będącego pełnomocnikiem związku. Pozwala mu na to prawo.
Grażyna J. Leśniak
02.02.2022
Prawo pracy BHP
Rząd chce ułatwić pracodawcom prowadzenie pracowniczych programów emerytalnych. Chodzi m.in. o przeniesienie obowiązków administracyjnych na instytucje finansowe, które obsługują PPE. Zniesiony zostanie fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej. Projekt ustawy zakłada także nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2022
Emerytury i renty Finanse
W związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkołach i wzrostem zachorowań w piątej fali COVID-19, w okresie od 1 lutego do 27 lutego 2022 r. rodzicom małych dzieci i opiekunom osób niepełnosprawnych przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2022
Ubezpieczenia społeczne
Zamiast możliwości weryfikacji certyfikatu szczepionkowego przez pracodawcę, kuriozalny pomysł z odszkodowaniami od nieprzetestowanych pracowników i to nawet, gdy źródłem zakażenia był klient sklepu, czy w przypadku szkół – uczeń albo rodzic.
Monika Sewastianowicz
01.02.2022
Drukarz przestrzegał zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca nie chciał jednak wypłacić odszkodowania. Twierdził, że zakaz jest nieważny, ponieważ pracownik nie posiadał dostępu do szczególnie ważnych informacji. Sąd uznał, że okoliczność ta nie zwalnia z obowiązku wypłaty odszkodowania.
Dorian Lesner
01.02.2022
Prawo pracy
Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe nie jest jednak chorobą i nie można z tego powodu pójść na zwolnienie lekarskie. Także w najnowszej klasyfikacji chorób ICD-11 – na wdrożenie której Polska ma pięć lat – WHO w dalszym ciągu zalicza je jedynie do stanu, który może powodować kontakt ze służbą zdrowia. Jednak już dziś – jak twierdzą prawnicy – pracodawcy mają obowiązek przeciwdziałać stresowi w pracy, który powoduje wypalenie.
Grażyna J. Leśniak
01.02.2022
Prawo pracy BHP
Zasady funkcjonowania obywateli podczas pandemii zostały wprowadzone zgodnie z podstawowymi i fundamentalnymi zasadami prawa, w tym Konstytucją - uważa Ministerstwo Zdrowia. I jego zdaniem nie ma potrzeby wprowadzania ustawą limitów osób w placówkach handlowych i usługowych. Tak wynika z odpowiedzi Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia, na wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich.
Jolanta Ojczyk
31.01.2022
Koronawirus a prawo

ZUS: Dziś ostatni dzień na zgłoszenia do Małego ZUS Plus

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z Małego ZUS Plus, powinni zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do 31 stycznia 2022 roku. Firmy, które korzystały z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. Muszą jedynie złożyć formularze rozliczeniowe – przypomina ZUS.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2022
Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy
Duża liczba uwag do projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, jakie wpłynęły do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej spowodowała, że resort wciąż je analizuje. Jak nas poinformowano, w ministerstwie trwa intensywna praca nad wypracowaniem ostatecznej wersji projektu. Nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu. Termin na wdrożenie unijnej dyrektywy upłynął 17 grudnia 2021 roku.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2022
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Prezes sądu rejonowego odmówił udostępnienia przetworzonej informacji publicznej, ponieważ uznał, że związek zawodowy nie wykazał szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że organizacje te pełnią w społeczeństwie ważną funkcję oraz mają realne możliwości wykorzystania uzyskanych wiadomości.
Dorian Lesner
31.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy
Paraliż organizacji i konflikty między pracownikami – taki będzie skutek projektu ustawy posłów PiS. Nakłada on na pracodawców absurdalne obowiązki, a na pracowników – wymóg denuncjacji. Prawnicy nie zostawiają suchej nitki na planowanych zmianach. Wskazują, że firmom nie daje się narzędzi do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, a jednocześnie umożliwia się zatrudnionym dochodzenie wysokich odszkodowań za zakażenie.
Grażyna J. Leśniak
31.01.2022
Prawo pracy BHP Koronawirus szczepienia
Polski Ład niekorzystnie wpłynął na wynagrodzenia pracujących rencistów - czy to socjalnych, czy z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Ich pensja od stycznia miała być wyższa, tymczasem otrzymują oni miesięcznie 72 zł netto renty więcej, za to pensja jest sporo niższa. Każdego miesiąca pracujący rencista dostanie 173 zł netto mniej, w skali roku to 2 076 zł, czyli prawie dwukrotność renty.
Beata Dązbłaż
29.01.2022
Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład
Płatnicy podatku dochodowego mają czas na przesłanie PIT -11 za 2021 rok do urzędów skarbowych tylko do 31 stycznia. Termin przekazania informacji PIT-11 pracownikom jest dłuższy. Pracodawcy mają na to czas do 28 lutego. Choć na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się już nowy wzór PIT-11 z numerem 28, obowiązuje on do dochodów za 2022 rok. Za rok 2021 płatnicy muszą złożyć PIT-11 z numerem 27.
Wiesława Moczydłowska
28.01.2022
PIT Rachunkowość
Ulga na innowacyjnych pracowników stanowi rozwinięcie istniejącej już ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Dotyczy sytuacji, w której podatnik prowadzi tego typu działalność, ale w danym roku poniósł stratę lub jego podstawa opodatkowania była niższa niż kwota odliczenia – pisze Marek Gwóźdź, ekspert ds. podatków bezpośrednich, counsel w ID Advisory.
Marek Gwóźdź
28.01.2022
PIT Rachunkowość Polski Ład

Prokuratura wraca do pracy zmianowej

Prokuratura Koronawirus a prawo
Najpóźniej w poniedziałek wraca praca zmianowa w prokuraturze. Sprzeciwiają się jej związki zawodowe, ale negatywnie ocenili to też wszyscy prokuratorzy regionalni. Już wcześniej miało to być sposobem na pierwszą falę koronawirusa. Mimo kilkukrotnych analiz oraz postulatów prokuratorów i pracowników prokuratury, dwie zmiany pozostały prawie rok, aż do końca maja 2021 r.
Patrycja Rojek-Socha
28.01.2022
Prokuratura Koronawirus a prawo
Sejm odrzucił w czwartek uchwałę Senatu odrzucającą ustawę ustanawiającą warty 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat. Ustawa przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR. Ustawa trafi teraz do prezydenta.
Jolanta Ojczyk
27.01.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze