Jedno, co jest na dzisiaj pewne, to że waloryzacja będzie dwukrotnie w ciągu roku 2023 – powiedziała na antenie TVP Info szefowa MRiPS. Wynika to, jak wyjaśniła, z ustawowych gwarancji, że jeśli wskaźnik inflacji wynosi więcej niż 5 proc., podwyższanie płacy minimalnej odbywa się dwukrotnie.

 

Wynagrodzenie minimalne obejmuje też dodatki, premie i nagrody>>

 

 

 

- Przygotowujemy rozwiązania, różne warianty, które będziemy chcieli przedstawić Radzie Dialogu Społecznego, ale jeszcze moment musimy poczekać – dodała minister. W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto - przyszłoroczne najniższe wynagrodzenie będzie wynosiło co najmniej 3 416,30 zł, czyli o 406,30 zł więcej niż obecnie.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę to łączne wynagrodzenie pracownika za nominalny czas pracy w danym miesiącu, a więc poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje też inne składniki wynagrodzenia i świadczenia pracownicze zaliczone do wynagrodzeń osobowych, w tym m.in. dodatek funkcyjny, premie, nagrody oraz dodatki do wynagrodzenia z wyjątkami określonymi w ustawie. Płaca pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy powinna być ustalona w taki sposób, aby jej wysokość nie była niższa od kwoty obowiązującej.