Główny Urząd Statystyczny opublikował w czwartek obwieszczenia prezesa GUS w sprawie: przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2022 r., przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2022 r. oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2022 r.

Czytaj również: Badanie: Firmy widzą 2022 r. w czarnych barwach, ale nadal chcą rekrutować. Co piąta zatrudni Ukraińca>>

Roczny wzrost znów przebija inflację

Jak zauważa Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan, roczny wzrost wynagrodzeń kolejny miesiąc z rzędu przebija inflację. W marcu płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły  o 12,4 proc. r/r. Dużo powyżej oczekiwań (10,5 proc. r/r). Jednocześnie mimo tak silnego wzrostu płac realnie jest to drugi najgorszy wynik od momentu wybuchu pandemii. - Gdyby jednak uznać „sztuczność” wskaźnika inflacji i fakt nierównomiernego jej wpływu na różne grupy społeczne, to można spokojnie wysnuć tezę, że dla indywidualnych gospodarstw domowych inflacja już dawno przebiła średni wzrost płac w przedsiębiorstwach – twierdzi Zielonka.

Czytaj też: Tajemnica wynagrodzeń - obowiązki pracodawcy i pracownika >

Ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan przyznaje, że wbrew oczekiwaniom przedsiębiorców wojna w Ukrainie i związany z nią napływ uchodźców do Polski nie zmniejszył znacząco siły negocjacyjnej pracowników w rozmowach płacowych z pracodawcami, choć – jak podkreśla - może się okazać, że dane z marca mają zbyt krótki horyzont czasowy i dopiero w kwietniu będziemy obserwować wpływ wojny.

Czytaj też: Jak pracodawca może odzyskać nienależnie wypłacone świadczenia - poradnik krok po kroku >

- Podobna sytuacja ma miejsce w zatrudnieniu, gdzie nie widać poważnego skoku wzrostu zatrudnienia. W marcu w przedsiębiorstwach pracowało o 2,4 proc.  więcej osób niż przed rokiem. Ponadprzeciętnie na tle ogólnego wyniku wybija się gastronomia i zakwaterowanie, co jest zjawiskiem sezonowym. W tych dwóch branżach zatrudnienie w marcu wzrosło o 10 proc. w skali roku – zauważa Mariusz Zielonka.

Czytaj też: Powiązanie oceny pracowników z systemem podwyżek >