Sektor nowoczesnych usług biznesowych jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Wyniki dowodzą, że wpływa on stabilizująco na polską gospodarkę. Udział sektora w PKB Polski w 2021 r. szacowany był na poziomie 3,5 proc. a wartość eksportu usług na poziomie 22,9 mld USD. W sektorze zatrudnionych było w ubiegłym roku ponad 355 000 osób i liczba ta systematycznie rośnie wraz z nowymi inwestycjami.  Jednocześnie jednym z największych wyzwań pozostaje rekrutacja. Tymczasem z danych Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego br. do końca kwietnia polską granicę przekroczyło ponad 2,8 mln uchodźców z Ukrainy. Zdaniem ekspertów milion z nich może zdecydować się na pozostanie w naszym kraju. Część uchodźców stara się znaleźć w Polsce zatrudnienie, często poszukując pracy w zawodach poniżej swoich kwalifikacji, mimo że wg danych Urzędu Pracy m.st. Warszawy ponad 60 proc. Ukraińców rejestrujących się jako bezrobotni deklaruje wykształcenie wyższe.

Sprawdź: Uproszczone zasady zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy >

Czytaj również: MRiPS: Zatrudnienie w Polsce znalazło już 77 tys. obywateli Ukrainy>>

Zatrudnienie zgodne z kwalifikacjami

ABSL for Ukraine” to platforma, która m. in. gromadzi w jednym miejscu aktualne oferty pracy i staży w firmach z sektora nowoczesnych usług biznesowych, skierowana do studentów, osób bez doświadczenia z komunikatywną znajomością języka angielskiego oraz osób z doświadczeniem zawodowym w obszarze IT, finansów, rachunkowości, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi oraz badawczo-rozwojowym. Dostępne są oferty pracy w trybie zdalnym, hybrydowym lub stacjonarnym w większości dużych miast Polski. Potencjalni kandydaci znajdą również na platformie informacje o programach wsparcia rekrutacyjnego, podnoszenia kwalifikacji i możliwości przekwalifikowania. Pracodawcy natomiast znajdą na niej praktyczne informacje o tym, w jaki sposób zatrudnić w swoich organizacjach uchodźców z Ukrainy.

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy - wzory dokumentów w języku ukraińskim >

Sektor usług dla biznesu, podobnie jak i inne branże, stanął przed wyzwaniem związanym z integracją zawodową osób z Ukrainy, które trafiły do Polski z powodu wojny. Wierzymy, że dzięki wspólnej inicjatywie wielu obywateli i obywatelek Ukrainy będzie mogło rozpocząć w naszym kraju satysfakcjonującą ścieżkę zawodową - często tożsamą lub bliską tej, którą musieli porzucić w swojej ojczyźnie. Istotnym elementem naszego programu jest wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji lub przekwalifikowania do pracy w sektorze. Firmy uzyskają dostęp do nowej grupy potencjalnych pracowników adresując tym samym wyzwanie związane z ograniczoną pulą talentów - Anna Berczyńska, wiceprezes ds. talentów w ABSL.

„ABSL for Ukraine” to efekt współpracy społeczności ABSL. Dzięki zaangażowaniu firm członkowskich na platformie codziennie pojawiają się nowe, ogólnodostępne oferty pracy w kolejnych firmach i miastach. Partnerem merytorycznym w kwestii wsparcia administracyjno-prawnego dla obywateli z Ukrainy poszukujących pracy a także dla pracodawców jest firma konsultingowa CRIDO.

ABSL nawiązał również współpracę z polskimi uniwersytetami i miejskimi urzędami pracy. Partnerstwo z 20 uczelniami w kraju umożliwia dotarcie z ofertą do społeczności ukraińskich studentów. Współpraca z miejskimi urzędami pracy w największych polskich miastach t.j.: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu, które pomagają uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia, pozwoliło dotrzeć do szerszego odbiorcy z informacją o inicjatywie i korzyściach płynących z zatrudnienia w sektorze usług biznesowych.