Prawo.pl
W sezonie wakacyjnym wzrasta liczba pracowników wykonujących umowy cywilnoprawne - najczęściej są...
Marta Schodzińska
14.08.2014
RM podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu...
Weronika Adamczyk
14.08.2014
Ustawaz dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych...
Weronika Adamczyk
14.08.2014
Polska gospodarka przyspiesza na tyle szybko, że zaczyna odczuwać to statystyczny Polak: niemal 80%...
14.08.2014
HR
Koncepcję konsolidacji sektora górnictwa węgla kamiennego zaproponowali górniczy związkowcy podczas...
13.08.2014
Kilka osób jest lekko poszkodowanych po wybuchu wodoru i pożarze, do jakich doszło w środę w...
PAP
13.08.2014
BHP
Pracodawca, który akceptował dodatkowe zatrudnienie w firmie świadczącej podobne usługi do swojej...
Agnieszka Rosa
13.08.2014
Na odkładanie części składki emerytalnej w OFE zdecydowało się - według stanu na koniec 12 sierpnia...
13.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
Według rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy pracodawca będzie mógł w każdej chwili...
Inny
13.08.2014
BHP
57% studentów uważa, że program studiów w niewystarczającym stopniu uwzględnia obowiązkowe staże i...
13.08.2014
Firmy i związki zawodowe są gotowe negocjować zasady zwalniania pracowników z konieczności...
13.08.2014
Negocjowane porozumienie owolnym handlu między UE a USA może otworzyć nowe szanse przed polskimi...
Marta Schodzińska
13.08.2014
Duże firmy powoli otwierają się na zatrudnianie osób tuż po studiach, bez doświadczenia zawodowego....
Marta Schodzińska
13.08.2014
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego mogą opracowywać osoby posiadające uprawnienia do wykonywania...
Roman Majer
13.08.2014
BHP
Studentka studiów magisterskich obroniła się 1 lipca. Od października zamierza rozpocząć studia na...
Małgorzata Kozłowska
13.08.2014
Zakaz reklamy otwartych funduszy emerytalnych oraz inwestowania OFE w obligacje Skarbu Państwa nie...
12.08.2014
Ubezpieczyciel zaczął masowo kontrolować pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na umowy o...
12.08.2014
Ograniczenie wysiłku związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych ma dotyczyć przede wszystkim...
12.08.2014
Konfederacja Lewiatan nie popiera projektowanych zmian, na mocy których dopuszczalne byłoby...
Marta Schodzińska
12.08.2014
Prezentowany w artykule zestaw narzędzi komunikacyjnych, stosowanych w EDF Polska, ma na celu...
Paweł Berłowski
12.08.2014
HR
Zgodnie z nowym badaniem CareerBuilder, więcej niż połowa pracowników HR deklaruje, że bez...
Milena Gizińska
11.08.2014
HR
Z czwartej edycji rankingu Best Global Green Brands opublikowanego przez globalną firmę Interbrand,...
11.08.2014
HR
W ramach II transzy deregulacji od 10 sierpnia łatwiej tzostać np. księgowym czy doradcą...
11.08.2014
Firmy energetyczne zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na kadry. Potrzebują m.in. inżynierów,...
Marta Schodzińska
11.08.2014
Osoby wchodzące na rynek pracy będą mogły łatwiej odnaleźć ofertę stażu, praktyk lub kursu...
11.08.2014
11 sierpnia upływa termin zapłaty składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP oraz FGŚP...
11.08.2014
Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocyw...
Maciej Ambroziewicz
11.08.2014
BHP
Czy w ramach ZFŚS należy tworzyć fundusz mieszkaniowy i fundusz socjalny?
Paweł Ziółkowski
11.08.2014