Lewiatan na temat "expose" Premiera
\

Lewiatan za najcenniejszą deklarację Premiera uznaje wprowadzenie zmian dotyczących ruchomego czasu pracy i wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, dzięki czemu skala zwolnień będzie mniejsza.

Ważna jest również decyzja dotyczącą nie obejmowania składkami na ubezpieczenia społeczne umów cywilnoprawnych. W okresie osłabienia gospodarczego taka decyzja miałaby zdecydowanie negatywne konsekwencje dla rynku pracy, ale także dla spożycia indywidualnego. Z punktu widzenia Lewiatana polityka prorodzinna ma znaczenie nie tylko społeczne, ale i ekonomiczne dlatego Lewiatan akceptuje zwiększanie ochrony i wydłużenie urlopu macierzyńskiego do jednego roku. Ważna jest zapowiedziana zmiana zasad finansowania instytucji rynku pracy i wynagradzanie ich w zależności od efektywności, czyli realnej aktywnej pomocy w znalezieniu pracy bezrobotnemu. Dobra wiadomość to zapowiedź kontynuacji prac nad tzw. pakietami deregulacyjnymi, które mają usuwać bariery administracyjne dla przedsiębiorców.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 16 października 2012 r.

Data publikacji: 16 października 2012 r.