Spotkanie mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
\

W dniu 15 października 2012 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie mediatorów z Listy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, z udziałem Pana Jacka Męciny – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w trakcie którego dyskutowano m.in. na temat działalności Stowarzyszenia Mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oraz konieczności aktualizacji listy mediatorów.

W dniu 15 października 2012 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie mediatorów z Listy przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, z udziałem Pana Jacka Męciny – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w trakcie którego dyskutowano m.in. na temat działalności Stowarzyszenia Mediatorów z listy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, oraz konieczności aktualizacji listy mediatorów.

Źródło: www.dialog.gov.pl, stan z dnia 16 października 2012 r.

Data publikacji: 16 października 2012 r.