Ponad 76 mln zł na podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSW
\

Minister finansów utworzył specjalną rezerwę celową przeznaczoną na podwyżki po 300 zł (brutto) miesięcznie dla strażaków, funkcjonariuszy BOR i strażników granicznych. 15 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła odpowiednie rozporządzenia konieczne do wypłaty podwyżek dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz Straży Granicznej. Łącznie na podwyżki zostanie przeznaczone ponad 76 mln zł. Przypominamy, że od 1 lipca 2012 r. podwyżki uposażeń w kwocie 300 zł brutto otrzymali funkcjonariusze policji i żołnierze.

Aby umożliwić podwyżki dla funkcjonariuszy trzech służb podległych MSW, musiało zostać przygotowanych siedem projektów rozporządzeń - trzy Rady Ministrów i cztery ministra spraw wewnętrznych. W dniu 15 października 2012 r. Rada Ministrów przyjęła odpowiednie rozporządzenia, które dotyczą: wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Stosowne rozporządzenia do rozporządzeń Rady Ministrów opracowało również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Rozporządzenia podpisze minister spraw wewnętrznych. Następnie będą jeszcze wymagały podpisu ministra pracy i polityki socjalnej. Poszczególne rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych: zmieniają rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, zmieniają rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, zmieniają rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, zmieniają rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Na podwyżki zostanie przeznaczonych łącznie 76 mln 160 tys. zł. Podwyżki otrzyma łącznie około 46,5 tys. Funkcjonariuszy. Poszczególne formacje otrzymają na podwyżki odpowiednio: Straż Graniczna – 16 mln 438 tys. zł; Państwowa Straż Pożarna – 30 mln 226 tys. zł; Biuro Ochrony Rządu – 2 mln 256 tys. zł, służba Więzienna – 27 mln 240 tys. zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 17 października 2012 r.

Data publikacji: 17 października 2012 r.