Rodzic wybierze jak długi będzie jego urlop macierzyński
\

Rząd chce, aby urlop macierzyński został wydłużony do 52 tygodni. Rodzice, którzy zechcą skorzystać z urlopu macierzyńskiego w takim wymiarze, będą mogli liczyć na 80 proc. dotychczasowego świadczenia. Rodzice, którzy zdecydują się wykorzystać jedynie 6 miesięcy urlopu otrzymają 100-procentowe świadczenie.

Takie założenia przedstawił Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej 15 października 2012 r. Nowe plany resortu pracy związane są z nowymi zadaniami rządu, określonymi w tzw. „drugim exposé” premiera Tuska.

Najważniejsze wyzwania dotyczą obszaru polityki prorodzinnej i rynku pracy. Godzeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci będzie służyło wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni. Rodzice, którzy zechcą skorzystać z tej możliwości, będą mogli liczyć na 80 proc. dotychczasowego świadczenia. Pozostawimy jednak rodzicom wolny wybór – wykorzystujący jedynie 6 miesięcy urlopu otrzymają 100-procentowe świadczenie – powiedział Minister Kosiniak-Kamysz.

Kolejnym elementem polityki prorodzinnej jest opieka nad najmłodszymi dziećmi. Rząd będzie kontynuować działania, ułatwiające zakładanie żłobków i korzystanie z opiekuna dziennego poprzez wprowadzanie ułatwień formalnych i wspieranie takich inicjatyw finansowo. Na te cele w latach 2012-2013 przeznaczonych zostanie 500 mln zł.

Inicjatywy, mające wspomóc rynek pracy, z jednej strony pomagają przedsiębiorcom w tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, z drugiej zaś muszą ułatwiać aktywizację bezrobotnych. Pierwszemu celowi będzie służyć uelastycznienie czasu pracy. Drugim elementem jest reforma urzędów pracy. W 2013 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczonych zostanie ok. 1,2 mld zł z Funduszu Pracy. Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy, które będą rozliczane z osiągniętych efektów (doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia).

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał też o mających wejść wkrótce w życie zmianach ustawowych, które umożliwią odprowadzanie składek za ubezpieczenie podczas urlopu wychowawczego za osoby prowadzące działalność gospodarczą, ubezpieczone w KRUS lub nieubezpieczone.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 16 października 2012 r.

Data publikacji: 16 października 2012 r.