MG nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie
\

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie. Resort proponuje nowy sposób rozliczania ryczałtu.

Obecnie kwestia rozliczania podatkowego takich świadczeń jest regulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a pkt 4 u.p.d.o.f. organy skarbowe przyjmują, że podstawa opodatkowania powinna wynosić tyle, ile kosztuje wynajem takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów. Jest to, zdaniem Ministerstwa Gospodarki, skrajnie niekorzystne i dla pracownika i dla przedsiębiorcy. Sytuacja ta w efekcie nie przynosi żadnego pożytku także budżetowi państwa.

Obecnie trwa dyskusja o wysokości proponowanego przez MG ryczałtu, zastępującego dotychczasowe skomplikowane wyliczenia. Ministerstwo Gospodarki chce ustalenia niskiej opłaty oraz wskazania już na etapie założeń mechanizmu prowadzącego do jej ustalenia. Z kolei Ministerstwo Finansów uważa, że deklarowanie mechanizmów ustalania ryczałtu na etapie założeń jest przedwczesne.

Celem przygotowywanych zmian - jak poinformowało Ministerstwo - jest uproszczenie rozliczeń prowadzonych przez przedsiębiorców.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 16 października 2012 r.

Data publikacji: 16 października 2012 r.