Prezydent o miejscach pracy i polityce prorodzinnej
\

W dniu 12 października 2012 r. Prezydent w Sejmie wysłuchał wystąpienia premiera na temat dokonań i planów rządu. W ocenie Bronisława Komorowskiego było to dobre wystąpienie, odpowiadające na rzeczywiste zagrożenia i na rzeczywiste wyzwania związane zarówno z kryzysem demograficznym, jak i z trwającym kryzysem w strefie euro.

Jak zauważył prezydent RP celem powinna być obrona trwającego w Polsce wzrostu gospodarczego, nie straszenie się kryzysem, tylko mobilizowanie - obrona wzrostu gospodarczego jako największa szansa na utrzymanie miejsc pracy i zwiększenie ich liczby. Zdaniem prezydenta, interesujące i absolutnie na czasie są propozycje rozwiązań dotyczące polityki prorodzinnej. Program strategiczny jest potrzebny, ze względu na to, że uzyskać można efekty w zakresie ograniczenia, likwidacji kryzysu demograficznego przez konsekwentną politykę państwa, nie przez rok czy kadencję. Prezydent uważa, że propozycja wydłużenia urlopu macierzyńskiego jest bardzo dobra. Propozycja uwzględnia potrzebę dziecka dłuższej obecności przy rodzicach, przy matce. To także szansa zmniejszenia presji na żłobki, na przedszkola. Bronisław Komorowski pozytywnie ocenił także propozycje związane z nowymi narzędziami ułatwiającymi zwiększenie środków przeznaczonych na inwestycje. - To ciekawe rozwiązanie, warte głębokiej analizy, to także szansa na dodatkowe pieniądze na rynku inwestycyjnym, a także na rynku pracy. Te pieniądze zainwestowane, trafią w końcu do kieszeni każdego polskiego pracownika – mówił.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.prezydent.pl, stan z dnia 15 października 2012 r.

Data publikacji: 15 października 2012 r.