Cena błędu w rekrutacji
\

Spowolnienie gospodarcze, oszczędności, cięcie kosztów… Nie oszukujmy się, niezależnie od bieżącej sytuacji gospodarczej czy negatywnie nastrajających prognoz rynkowych rekrutacje trwają i trwać będą. Nawet jeśli plany kadrowe przedsiębiorstw na najbliższy czas nie obejmują znaczącego wzrostu zatrudnienia to zapotrzebowanie na nowych pracowników nie wygaśnie, choćby tylko z powodów naturalnych zmian w zespole pracowniczym.

Faktem jest natomiast, że osoby odpowiedzialne za zatrudnienie ostrożniej zarządzają budżetami rekrutacyjnymi i bardziej staranie planują wydatki na ten cel. I słusznie – zwłaszcza, że to właśnie od jakości tego procesu zależy w dużej mierze sukces zatrudnionej osoby na nowym stanowisku pracy, a w konsekwencji sukces organizacji. Czy ostrożność w planowaniu bezpośrednich wydatków na rekrutację przekłada się również na bardziej przemyślane podejście do samego procesu? Na każdym jego etapie mogą wystąpić błędy, które doprowadzą do niepowodzenia w postaci rekrutacyjnej pomyłki lub braku zatrudnienia w ogóle. Warto więc zwrócić uwagę na trzy najbardziej powszechne zagrożenia.

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/10/15/cena-bledu

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 15 października .2012 r.

Data publikacji: 15 października 2012 r.