Prawo.pl
Możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, ale nade wszystko inspirowanie...
24.09.2014
Czy pracownik zatrudniony w systemie weekendowym ma prawo do co czwartej niedzieli wolnej od pracy?
Magdalena Rycak
24.09.2014
Pracownik, który nie wykonuje swoich obowiązków pracowniczych bądź wykonuje je nienależycie, musi...
Marta Schodzińska
24.09.2014
Strajkujący od ponad tygodnia piloci francuskich linii lotniczych Air France wyszli we wtorek na...
23.09.2014
Informując o kosztach planowanej zmiany zasad waloryzacji, strona rządowa skupiła się na wydatkach,...
23.09.2014
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 11,7 proc. wobec...
23.09.2014
Sejmowa Podkomisja stała ds. Prawa Pracy zdecydowała, że oskładkowanie umów zleceń zacznie...
23.09.2014
Na terenie wystawowym Dożynek Prezydenckich w Spale 21 września br. Okręgowy Inspektorat Pracy w...
Inny
23.09.2014
BHP
Gdy wyjdziesz do parku w dużym amerykańskim mieście i zobaczysz dobrze wyglądającego mężczyznę w...
Katarzyna Kowalska-Jarnot
23.09.2014
HR
W centrach usług biznesowych pracuje w Polsce ponad 128 tys. osób. Zdaniem ekspertów branża ta chce...
23.09.2014
Stała stawka płacy minimalnej wNiemczech od 2015 r. to dobra informacja dlanajsłabiej...
23.09.2014
Urlopu zaległego za 2013 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2014 r....
Weronika Adamczyk
23.09.2014
Według analizy Pracuj.pl wymóg znajomości języka angielskiego pojawia się w 44% ogłoszeń o pracę....
23.09.2014
HR
Dnia 18 września br. grupa ekspertów, powołana przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, spotkała...
Inny
22.09.2014
BHP
W lipcu 2014 r. CBOS opublikował wyniki drugiej edycji badania Szykany w miejscu pracy.W jego...
22.09.2014
Uprawnienie do strajków pracownikom służby cywilnej i instytucji państwowych da przygotowywana w...
22.09.2014
22 wrześniaupływa termin zapłaty składki na PFRON oraz zaliczek na podatek dochodowy.
22.09.2014
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie zaprasza napiątą edycję Studiów...
22.09.2014
Jeżeli pracownik nie zakwestionuje skutecznie wypowiedzenia dokonanego przed przejściem zakładu...
Agnieszka Rosa
22.09.2014
Pracownik zgłosił do ubezpieczeń zdrowotnych jako członków rodziny - żonę i dzieci. Małżonkowie...
Małgorzata Kozłowska
22.09.2014
19 września wchodzi w życie część zmian wprowadzanychustawąz dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy...
Weronika Adamczyk
22.09.2014
Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz uczestniczyła 17 września br. w posiedzeniu Rady...
Inny
21.09.2014
BHP
Dnia 24 września 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...
Maciej Ambroziewicz
21.09.2014
BHP
Brak perspektywy awansu, chęć samorealizacji oraz słabe warunki finansowe takie powody zmiany pracy...
20.09.2014
Proces pracy może wiązać się z zagrożeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia. a...
Kamil Szymański
20.09.2014
BHP
Międzynarodowe warsztaty dotyczące oceny planowanej lokalizacji elektrowni jądrowejW związku z...
Inny
19.09.2014
BHP
Minimalna pensja określona w ramach udzielania zamówień publicznych nie może być rozszerzona na...
Rafał Bujalski
19.09.2014
Do dnia 30 września pracodawca ma obowiązek przekazać na rachunek bankowy ZFŚS równowartość...
Weronika Adamczyk
19.09.2014
Urlopu zaległego za 2013 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2014 r....
Weronika Adamczyk
19.09.2014
W firmie obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Pracownik pracuje od poniedziałku do soboty, ale...
Joanna Kaleta
19.09.2014