Prawo.pl
Justyna Gryczka
13.09.2014
Justyna Gryczka
13.09.2014
Według najnowszego raportu Buck Consultants at Xerox , dla niemal 4 na 5 pracodawców tworzenie...
13.09.2014
HR
Sejm odrzucił w piątek projekt nowelizacji kodeksu pracy, który miał wzmocnić ochronę praw...
12.09.2014
W razie wyjazdu na występy za granicę instytucja artystyczna obowiązana jest zapewnić wykonawcom...
Edward Kołodziejczyk
12.09.2014
BHP
Ministerialny projekt nowelizacji kodeksu pracy musi udzielić odpowiedzi na pytanie, jaki jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.09.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
12.09.2014
BHP
Justyna Gryczka
12.09.2014
Justyna Gryczka
12.09.2014
Czy pracownikowi tymczasowemu, posiadającemu umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje...
Luiza Klimkiewicz
12.09.2014
Dorosły na szkoleniu jest jak niewierny Tomasz. Nie uwierzy, póki nie zobaczy, nie poczuje, nie...
12.09.2014
HR
Wzmocnienie ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem, rozwiązania, które ukrócą zastępowanie umów o...
11.09.2014
Radiolodzy z największgo szpitala w Radomiu złożyli wypowiedzenia; nie zgadzają się na wydłużenie...
11.09.2014
Aktualnie płacowe stawki minimalne obowiązują w Niemczech tylko w niektórych branżach. Zgodnie z...
11.09.2014
Posłowie przegłosowali poprawkę, zgodnie z którą przepisy dot. oskładkowania wynagrodzeń członków...
11.09.2014
Z Analizy ZPP poświęconej Pozapłacowym kosztom pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich...
11.09.2014
Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy również w...
Agnieszka Rosa
11.09.2014
Pracodawcy nie będą mogli zwalniać pracowników zatrudnionych na umowach czasowych z dwutygodniowym...
11.09.2014