Współpraca pracodawców i szkół, praktyki dla uczniów i promocja szkół zawodowych. To tylko część...
13.10.2014
Podczas drugiego dnia 77. posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się nowelizacją ustawy o emeryturach i...
13.10.2014
Ubezpieczenia społeczne
Złożenie przez internet wniosku o przyznanie zasiłku, elektroniczna wymiana informacji pomiędzy...
13.10.2014
Ubezpieczenia społeczne
Coroczna podwyżka dodatku za długoletnią służbę dla najbardziej doświadczonych żołnierzy oraz nowe...
13.10.2014
Nowe Prawo restrukturyzacyjne jest bardzo pożądanym rozwiązaniem, m.in ze względu na to jakie...
13.10.2014
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych za bardzo ingeruje w życie prywatne obywateli...
13.10.2014
Ubezpieczenia społeczne
Zakładową organizacją związkową w rozumieniu przepisówustawyo związkach zawodowych jest taka, która...
Agnieszka Rosa
13.10.2014
Ratownicy wznowili w nocy z soboty na niedzielę poszukiwania górnika zaginionego po katastrofie w...
PAP
12.10.2014
BHP
W ostatnich latach rośnie liczba Polaków zmuszanych do niewolniczej pracy m.in. w Wielkiej Brytanii...
Inny
12.10.2014
BHP
W ostatnich latach rośnie liczba Polaków zmuszanych do niewolniczej pracy m.in. w Wielkiej Brytanii...
11.10.2014
Podczas kontroli PIP w firmach najwięcej problemów dotyczy umów o pracę - mówiła w Sejmie w piątek...
PAP
11.10.2014
BHP
Stan trzech górników leczonych po katastrofie w kopalni Mysłowice-Wesoła na intensywnej terapii w...
PAP
11.10.2014
BHP
Atmosfera w rejonie poszukiwań górnika zaginionego w kopalni Mysłowice-Wesoła znów grozi wybuchem,...
PAP
11.10.2014
BHP
Ratownicy prowadzący w kopalni Mysłowice-Wesoła akcję po poniedziałkowej katastrofie mogą znów...
PAP
11.10.2014
BHP
Przepisy bhp nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia...
Krzysztof Zamajtys
11.10.2014
BHP
11.10.2014
Współpraca z firmami rekrutacyjnymi to już nie nowość na naszym rynku pracy. Coraz częściej nie...
11.10.2014
Podczas kontroli PIP w firmach najwięcej problemów dotyczy umów o pracę - mówiła w Sejmie w piątek...
10.10.2014
Wpływy z ozusowania umów śmieciowych nie zwiększą dochodów budżetu państwa, dlatego też nie zostały...
10.10.2014
Jak informuje Rzeczpospolita, na wczorajszym posiedzeniu sejmowej Komisji Kontroli Państwowej PIP...
Inny
10.10.2014
BHP
Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od...
10.10.2014
Posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się w czwartek w Sejmie za dalszymi pracami nad projektem...
10.10.2014
Ubezpieczenia społeczne
Sam fakt występowania choroby zawodowej w splocie przyczyn niezdolności do pracy nie uzasadnia...
Jarosław Zasada
10.10.2014
BHP
W kopalni Mysłowice-Wesoła nadal trwa budowa tamy przeciwwybuchowej - poinformował PAP w piątek...
PAP
10.10.2014
BHP