Prawo.pl
Kierującym komórką bhp w zakładzie produkcyjnym może być osoba posiadająca kwalifikacje...
Maciej Ambroziewicz
12.11.2014
BHP
Zaświadczenia lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby będą wystawiane w formie...
12.11.2014
Jeśli praca projektowa ma zdominować rynek pracy a tak może się stać już w ciągu najbliższego...
12.11.2014
HR
W książce omówiono podstawowe i najczęściej wykorzystywane w praktyce regulaminy, takie jak...
Agnieszka Matłacz
11.11.2014
Zmieniają się zasady dofinansowań dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne....
Agnieszka Matłacz
11.11.2014
25 listopada zapraszamy na Śniadanie HR z ekspertami Hays Poland, na którym zapoznamy Państwa z...
Ewa Saj
11.11.2014
Benefity pozapłacowe - jak uniknąć pułapek podatkowych? 28 listopada w Krakowie link:...
Agnieszka Matłacz
11.11.2014
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy w pomieszczeniu biurowym pracownicy mogą mieć kuchenkę...
Kazimierz Kościukiewicz
11.11.2014
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy istnieje przepis mówiący od jakiej wysokości zaczyna...
Roman Majer
11.11.2014
BHP
Specyficzne warunki pracy biurowej powodują różne reakcje naszego organizmu, większe niż na pozór...
Edward Kołodziejczyk
11.11.2014
BHP
Mieszkańcom innych regionów Polski podkarpacki rynek pracy kojarzy się z podziałem na Polskę A i...
Monika Dawid-Sawicka
11.11.2014
HR
W październiku liczba osób bezrobotnych spadła o ponad 36 tys. osób - wynika z szacunków...
10.11.2014
Praca na większości stanowisk w służbie zdrowia wymaga tak dalece indywidualnego sposobu...
Zbigniew Jóźwiak
10.11.2014
BHP
Czy pracownikom biurowym przysługują posiłki regeneracyjne?
Maciej Ambroziewicz
10.11.2014
1 grudnia 2014 wchodzi w życieustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym...
10.11.2014
Kolejna firma chce inwestować w podstrefie Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej....
10.11.2014
HR
Od ładnych kilku lat obowiązuje zakaz pracy w święta, uregulowany w kodeksie pracy. Od tego zakazu...
Agnieszka Rosa
10.11.2014
35 proc. miejsc pracy wykonywanych przez 10,8 mln ludzi może w najbliższych 10-20 latach ubyć z...
10.11.2014
Unikalna w skali światowej METODYKA INTERIM MANAGEMENT będzie jednym z wiodących tematów...
Agnieszka Matłacz
09.11.2014
Komisja ds. Kontroli Państwowej, obradująca 5 listopada br., przyjęła do wiadomości informację PIP...
Inny
08.11.2014
BHP
Senat uchwalił ustawę o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Wprowadził jednak 25...
08.11.2014
Jak dotąd powszechna opinia pracowników na temat rozmów rocznych, to usilnie wdrażane przez HR zło...
07.11.2014