Jakie instytucje są uprawnione do żądania od pracodawcy ujawnienia danych osobowych jego...
Agata Kamińska
08.10.2014
Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań...
PAP
08.10.2014
BHP
Komisja pracująca w sztabie akcji ratunkowej w kopalni Mysłowice-Wesoła w środę rano analizowała...
PAP
08.10.2014
BHP
6 października 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie Zespołu ds. wpływu...
08.10.2014
Dwudniowe obrady 27. krajowego zjazdu NSZZ Solidarność rozpoczęły się w środę w Bielsku-Białej....
08.10.2014
Rynek pracy wsektorze IT wPolsce dynamicznie się rozwija.Zapotrzebowanie na informatyków jest coraz...
08.10.2014
W tym roku kolejny raz wzrasta zatrudnienie w samorządach. W administracji rządowej, mimo...
08.10.2014
Coraz więcej organizacji jest świadoma potrzeby budowania wizerunku pracodawcy. To dobrze, gdyż z...
08.10.2014
HR
Jeżeli na stanowisku pracy fizjoterapeuty występuje strefa bezpieczna i tylko w niej pracownik...
Maciej Ambroziewicz
08.10.2014
BHP
Ratownicy, którzy pracują w kopalni Mysłowice-Wesoła, nadal nie mogą wejść do rejonu, gdzie...
PAP
08.10.2014
BHP
Stan 18 górników leczonych w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich po katastrofie w...
PAP
08.10.2014
BHP
Brytyjskie ministerstwo ds. pracy i emerytur chce stopniowo podnosić średni wiek, w którym...
08.10.2014
Ubezpieczenia społeczne