Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2014 roku wzrosło w całym sektorze przedsiębiorstw, w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Najszybszy wzrost płac wystąpił ex aequo w produkcji komputerów i elektroniki oraz taboru kolejowego, tramwajowego, samolotów i statków.

W produkcji elektroniki odnotowano wzrost o 280 PLN, a środków transportu o 323 PLN. W obu przypadkach wzrost ten wyniósł 7,8%. Na kolejnym miejscu zaklasyfikowała się poligrafia. Do tej branży zalicza się firmy zajmujące się drukiem oraz tłoczeniem płyt CD z programami bądź muzyką. W tej branży wynagrodzenia wzrosły aż o 6,9% z poziomu 4004 PLN do 4282 PLN. Duże zmiany wystąpiły też w płacach osób zatrudnionych w firmach zajmujących się budową obiektów sportowych i rekreacyjnych, na przykład stadionów i boisk. Tutaj wzrost wyniósł 5,9%, z poziomu 3992 PLN w październiku 2013 do 4299 PLN w roku obecnym. Była to zmiana o 237 PLN.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 23 grudnia 2014 r.