Jak podkreślił PKN Orlen, informując o podpisanym w środę porozumieniu z UDT, jego głównym celem jest stopniowe wydłużanie cyklów międzyremontowych, optymalizacja czasu pracy instalacji, a zwłaszcza „minimalizacja ryzyka związanego z ich eksploatacją”.
PKN Orlen podał, iż od kilku miesięcy w porozumieniu z UDT pracuje nad wdrożeniem programu Risk Based Inspection (RBI), którego priorytetowe założenia oparte są na wymaganiach specjalistycznego, branżowego American Petroleum Institute (USA). Wdrażany system, jak wyjaśnił płocki koncern, umożliwia m.in. „precyzyjne zaplanowanie kolejnego terminu i zakresu koniecznego badania technicznego, wskazując urządzenia instalacji, na które należy zwrócić szczególną uwagę”.
Jak podkreślił cytowany w komunikacie PKN Orlen Krystian Pater, członek zarządu spółki ds. produkcji, UDT „posiada ogromne kompetencje i doświadczenie w zakresie badań i analiz ryzyka urządzeń technicznych”. „Dlatego nie mam wątpliwości, że wspólne działanie oparte m.in. na wymianie informacji technicznych, testach niezawodności czy szkoleniach, przyczynią się do poprawy kluczowych wskaźników efektywnościowych w obszarze produkcji przy jednoczesnej dbałości o jak najwyższe bezpieczeństwo w warstwie procesowej” – dodał.
Wiceprezes UDT Przemysław Ligenza zaznaczył, iż zacieśnienie współpracy z PKN Orlen w zakresie bezpieczeństwa technicznego „pozwoli w sposób bardziej świadomy realizować procesy inspekcyjne w firmie”. „Jestem przekonany, że to kompleksowe podejście, oparte o wymianę doświadczeń inspektorów i pracowników firmy pozwoli na realną analizę potencjalnego ryzyka związanego z eksploatacją instalacji i w konsekwencji spowoduje wzrost efektywności procesów biznesowych koncernu” – oświadczył.
PKN Orlen to jeden z największych podmiotów branży paliwowej w Europie. W Płocku zlokalizowany jest kompleks rafineryjno-petrochemiczny spółki, największy tego typu w Polsce, należący do tzw. infrastruktury krytycznej o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.
UDT jest instytucją państwową, uprawnioną do specjalistycznych inspekcji i certyfikacji, działającą m.in. na podstawie ustawy o dozorze technicznym w zakresie bezpieczeństwa urządzeń technicznych oraz w oparciu o tzw. notyfikacje zgłaszane do Komisji Europejskiej oraz państw UE jako autoryzowanego przez ministerstwo gospodarki podmiotu, posiadającego uprawnienia do oceny zgodności w zakresie unijnych dyrektyw. (PAP)