Odpowiedź: Pracodawca może skrócić pracownikom godziny pracy w Wigilię.

Zobacz także: Najbliższe święta okazją do długiego wypoczynku

Uzasadnienie: Rozkład czasu pracy i ewentualne w nim zmiany ustala pracodawca. Pracodawca jest również odpowiedzialny za organizację procesu pracy w zakładzie pracy. W ramach posiadanych uprawnień ma możliwość udzielania pracownikom m.in. dni wolnych od pracy, a także skracania godzin ich pracy. A zatem działanie pracodawcy polegające na skróceniu pracownikom godzin pracy w Wigilię, jest zgodne z prawem. Mieści się bowiem w zakresie uprawnień dyrektywnych pracodawcy.

Żaden przepis prawa pracy nie określa w jaki sposób powinny być udzielane i rozliczane takie zwolnienia od pracy przyznawane pracownikom na mocy decyzji pracodawcy. Dlatego też w tym przypadku powinny znaleźć zastosowanie powszechnie obowiązujące reguły planowania i rozliczania czasu pracy pracowników. Zgodnie z nimi pracodawca, który zdecydował się skrócić pracownikom dzień pracy nie może obniżyć należnego im wynagrodzenia za pracę. Decyzję o udzieleniu czasu wolnego pracodawca podejmował bowiem indywidualnie. W takiej sytuacji powinien zatem wypłacić pracownikom normalne wynagrodzenie za pracę za taki dzień. Pracodawca nie może również zobowiązać pracownika do opracowania udzielonego im czasu wolnego. Takie odpracowanie możliwe jest tylko na podstawie zawartego przez pracodawcę i pracowników porozumienia, bądź indywidualnie wyrażonej przez każdego pracownika zgody.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.