Od 1 kwietnia 2015 r. nowy pracownik nie zawsze będzie musiał przejść wstępne badania. Gdy podejmie zatrudnienie w ciągu 30 dni od ustania poprzedniego, a zagrożenia na obydwu stanowiskach będą analogiczne, wystarczy aktualne zaświadczenie lekarskie wydane u poprzedniego pracodawcy. Problem w tym, że wykonywanie pracy na takich samych stanowiskach pracy nie jest równoznaczne z wykonywaniem pracy w tych samych warunkach pracy – zauważa Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, w liście do ministra Kamysza (GNP-364-4000-9-1/14). Zatrudnieni na takich samych stanowiskach pracy u różnych pracodawców mogą być w różnym stopniu narażeni na czynniki szkodliwe.
Na razie nie ma przepisów, które by precyzowały, kto ma weryfikować, czy lista czynników jest taka sama. Zatrudniony nie ma natomiast ani oryginału dokumentu stwierdzającego jego zdolność do pracy na danym stanowisku, ani skierowania na badania wstępne, 
w którym wyszczególnione są czynniki ryzyka. Do swojego domowego archiwum otrzymuje jedynie kopię dokumentu potwierdzającego jego przydatność zawodową na określonym stanowisku.

Zobacz także: Badania lekarskie ważne mimo zmiany pracy>>

Więcej na ten temat w  Serwisie BHP.