Część środowiska studenckiego jest  zdania, że warto byłoby położyć większy nacisk na praktykę, zmniejszając proporcjonalnie ilość wykładanej teorii. W trakcie specjalnego wywiadu przeprowadzonego przez portal student.lex.pl  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lena Kolarska-Bobińska tłumaczy, że nowoczesne kształcenie studentów powinno być otwarte na zmiany.

"Uczelnie powinny umieć dostosowywać się do nowych warunków – niżu demograficznego, zmian na rynku pracy, pojawiania się nowych technologii. Jeśli będą potrafiły to zrobić, wtedy również i ich absolwenci będą umieli wykorzystać wyniesioną wiedzę w istniejących realiach. Kształcenie umiejętności praktycznych, miękkich kompetencji, interdyscyplinarność, uczenie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii nie stoi w sprzeczności z celem jakim jest przekazywanie wiedzy. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, by tę wiedzę przekazywać w sposób jak najbardziej skuteczny- tłumaczy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Jej zdaniem nowoczesne kształcenie studentów powinno być otwarte na zmiany. Chodzi o to, by młodzi ludzie zdobywali na studiach nie tylko wiedzę, ale i kompetencje oraz pierwsze doświadczenia zawodowe.

Mają w tym pomóc obowiązkowe trzymiesięczne praktyki na kierunkach praktycznych.

- Naszą kampanią „Studiujesz? Praktykuj!” przekonujemy zaś do tego, że wartościowa praktyka to nie tylko ogromna zaleta dla samych studentów, ale też dla pracodawców. Nowe przepisy Prawa o szkolnictwie wyższym dają też możliwość prowadzenia studiów dualnych, pozwalają pracodawcom w większym stopniu wpływać na programy nauczania-wyjaśnia Kolarska-Babińska.

Dodatkowo uruchomiony niedawno Program Rozwoju Kompetencji oferuje studentom możliwość zdobycia takich kompetencji, jak np. umiejętności komunikacji, współpracy w grupie - bez nich trudno o dobrą karierę zawodową".

Cały wywiad z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Leną Kolarską-Bobińską znajdziesz na www.student.lex.pl>>>