Podczas narady omówiono m.in.:
- stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach, ze szczególnym uwzględnieniem wyraźnego wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego w 2014 r.;
- okoliczności i przyczyny wybranych wypadków przy pracy, w tym wypadkowość związaną z ryzykownym zachowaniem pracowników;
- wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w 2013 r. i w ciągu 11 miesięcy 2014 r., z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych działań mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w kopalniach.
Szczególną uwagę zwrócono na niebezpieczną tendencję wzrostu liczby wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w 2014 r. przy jednoczesnym spadku liczby wypadków ogółem zauważalnym na przestrzeni ostatnich kilku lat oraz na fakt, że liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich osiągnęła poziom nieakceptowalny. Podkreślono, że taki stan rzeczy wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.