W ostatnich latach zdrowie i zaangażowanie pracowników stało się dla świadomych pracodawców bardzo ważne. Pracodawcy rozumieją, że dbanie o pracownika oznacza dbanie o własną markę. Zadowoleni i zdrowi pracownicy są bardziej produktywni, zaangażowani i osiągają lepsze wyniki w pracy.

Z tym ostatnim zdaniem zgadza się aż 86% badanych organizacji. W tym roku 31% firm postanowiło zwiększyć budżety przeznaczone na dbanie o zdrowie pracowników. 59% firm stara się lepiej zarządzać dotychczasowym budżetem tak aby wygospodarować środki na programy wellnessowe. 70% menedżerów zgadza się co do faktu, że zdrowie psychiczne pracowników w dużej mierze zależy od podejścia pracodawcy i atmosfery w miejscu pracy. W kolejnych latach pracodawcy planują wprowadzić dla pracowników programy z zakresu wiedzy o zarządzaniu finansami, zdrowym żywieniu i radzeniu sobie ze stresem.

Więcej: www.theundercoverrecruiter.com/improve-employee-engagement

Źródło: www.theundercoverrecruiter.com, stan z dnia 14 kwietnia 2015 r.