Prawo.pl
Dokumentacja pracownicza to nie tylko akta osobowe podwładnego. Pod tym pojęciem mieszczą się...
Marta Schodzińska
01.10.2014
Najnowsze raporty firm HR są jednoznaczne nadchodzi rynek pracownika. W miarę poprawy koniunktury...
01.10.2014
HR
Rząd zapowiada wprowadzenie e-zwolnień.Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o...
30.09.2014
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu...
30.09.2014
Z urlopu rodzicielskiego korzysta zaledwie 2 proc. ojców donosi Gazeta Wyborcza.
30.09.2014
Magazyny wwielu zakładach mięsnych są pełne niesprzedanych produktów, które wcześniej trafiały na...
30.09.2014
Rząd określił maksymalną wysokość opłaty za udostępnienie komornikom sądowym danych gromadzonych na...
30.09.2014
Największe polskie spółki, czyli spółki giełdowe, w tym spółki z udziałem skarbu państwa, mają w...
30.09.2014
Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 11,5...
30.09.2014
MPiPS ogłosiło nowy wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.
Weronika Adamczyk
30.09.2014
25 września br. senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
Weronika Adamczyk
30.09.2014
Grupa Azoty udostępnia swoim menedżerom dwusemestralne studia podyplomowe Kompetencje menedżerskie...
30.09.2014
HR
Prezes ZUS ogłosił komunikat w sprawie wysokościodsetek należnych z tytułu nieprzekazania w...
Weronika Adamczyk
30.09.2014
Brytyjscy pracodawcy chętniej zatrudniają imigrantów z doświadczeniem zawodowym niż młodych...
30.09.2014
HR
30.09.2014
Według badania przeprowadzonego przez Bank of Montreal ponad połowa kanadyjskich przedsiębiorców...
Justyna Gryczka
30.09.2014
HR
Urlopu zaległego za 2013 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2014 r. W...
Weronika Adamczyk
30.09.2014
Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do...
Jarosław Zasada
29.09.2014
BHP
Pierwszy kwartał tego roku przyniósł 12-procentowy wzrost produkcji części samochodowych. Jej...
Prawo.pl
29.09.2014
HR
Dla połowy pracujących podstawowym źródłem dochodów jest umowa o pracę na czas nieokreślony,...
29.09.2014
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił rozstrzygnięcieResortowego Programu wspierania rozwoju...
29.09.2014
Odbyło siępierwsze spotkanie Zarządu Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia krajów Unii Europejskiej...
29.09.2014
HR
Czy urlop wypoczynkowy za 2013 r. musi być wykorzystany do 30 września 2014 r. całkowicie, czy może...
Ewa Drzewiecka
29.09.2014