Tak wynika z przyjętej przez Sejm tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej.

Obecnie (na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 31 października 2014 r.