Sekcja Krajowa Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych NSZZ „Solidarność” przeprowadza w całym kraju akcję informacyjną skierowaną do parlamentarzystów dotyczącą zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego państwa jakie spowoduje powstanie nowej inspekcji pod nazwą Państwowa Inspekcja Weterynarii i Żywności lub Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii.

Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej według projektu posłów PO (PIWiŻ) oraz według projektu założeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PIBŻiW) ma przejąć Nowa Inspekcja w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia, a tym samym przesunięcie dbałości o zdrowie polskiego społeczeństwa z Ministerstwa Zdrowia do Ministerstwa Rolnictwa.

Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania w zakresie bezpieczeństwa żywności w ramach bezpieczeństwa państwa od 1956 r. Prowadzi swoją działalność poprzez wyspecjalizowane i posiadające akredytacje laboratoria, które w ocenach międzylaboratoryjnych, zarówno krajowych, jak i europejskich, zajmują czołowe miejsca.

W projekcie zakłada się, że nowa inspekcja z „automatu” połączy pracowników o statusie służby cywilnej trzech inspekcji podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast w ogóle nie określa się czy i w jaki sposób pracownicy zatrudnieni w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, nie będących urzędami, a podmiotami leczniczymi, mogliby się stać pracownikami służby cywilnej zatrudnionymi w nowej inspekcji.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 31 października 2014 r.