Rzeczpospolita pisze o korzyściach, jakie płyną z zagranicznej pracy Polaków. Według NBP, w pierwszym kwartale tego roku, do kraju wpłynęło 942 mln euro, czyli ok. 4 mld zł, przekazane przez polskich obywateli pracujących za granicą.

Nasz kraj korzysta nie tylko na środkach finansowych. Powracający do kraju przywożą też doświadczenie zawodowe, wiedzę i wykształcenie zdobyte na zagranicznych uczelniach. Często zmieniają pod wpływem tych doświadczeń życie rodzinne oraz mają świeże pomysły dotyczące pracy, rozwoju lokalnych społeczności czy nowych biznesów. Stają się w dużym stopniu czynnikiem przemian społecznych. Gazeta prawna także dotyka tematu emigracji działającej jako lek na kryzys. Zmniejsza ona bezrobocie, podnosi standard życia najbiedniejszych rodzin, a bez niej gospodarce kraju groziłoby załamanie. Z badań wynika, że wpływ środków z zagranicy od akcesji do 2008 roku przewyższył środki, które pozyskaliśmy w tym okresie z funduszy europejskich. W miejscach, gdzie obywateli najbardziej ubyło, rozwinęły się natomiast nowe formy działalności - usługi dla emigrantów i ich rodzin. Chodzi tu na przykład o firmy kurierskie, transportowe czy transferujące pieniądze.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR