Zmiany w prawie pracy w 2016 r. Czy wiesz co Cię czeka?>>>

Ten rok jest kolejnym okresem rozliczeniowym, w którym firmy rozliczą się z dni wolnych przypadających w sobotę. Jest to efekt wyroku Trybunału  Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11), który uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy nakazujące tego nie robić. Działały one na mocy zmian wprowadzonych w 2011 roku, kiedy jako dzień wolny wprowadzono święto Trzech Króli.

W aktualnym stanie prawnym znajduje zastosowanie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p, który stanowi, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. 

W 2016 roku żadne święto nie wypada w sobotę>>>

Pierwszą okazją do oddania dnia wolnego będzie święto przypadające 15 sierpnia zaś kolejną 26 grudnia, czyli drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. O ile w pierwszym przypadku pracodawca nie powinien mieć większych problemów z obniżeniem wymiaru czasu pracy, o tyle w drugim przypadku mogą pojawić się problemy. Zgodnie z przepisami, dzień wolny powinien zostać oddany do końca okresu rozliczeniowego.

Z konstrukcji instytucji okresu rozliczeniowego wynika, że służy ona rozliczaniu czasu pracy w ramach tego okresu. „Oddawanie” dnia wolnego w innym okresie rozliczeniowym nie jest możliwe, gdyż pracodawca rozlicza pracownikowi czas pracy, w tym godziny nadliczbowe, w ramach jednego okresu rozliczeniowego, w którym godziny nadliczbowe wystąpi.- tłumaczy Magdalena Rycak autorka rozdziału "Czas pracy", zawartego w Meritum Prawa Pracy 2015

W sytuacji, gdy w danej firmie zakończenie okresu rozliczeniowego będzie pokrywało się z końcem roku kalendarzowego, pracodawca nie musi wcale oddawać dnia wolnego w okresie od 28 do 31 grudnia 2015 r. Taki dzień można wyznaczyć także przed dniem 26 grudnia.

Ważne!

Dzień wolny z tytułu święta przypadającego w sobotę dla pracowników zatrudnionych przez przeciętnie 5 dni w tygodniu pracodawca powinien wyznaczyć w przyjętym u siebie okresie rozliczeniowym. Udzielenie dnia wolnego z tego tytułu może zatem nastąpić zarówno przed dniem świątecznym obniżającym wymiar czasu pracy (np. 24 grudnia) jak też po takim dniu.

Szczegółowe zasady rozliczania czasu pracy znajdziesz w najnowszym Meritum Prawa Pracy 2015>>>

Nie ma także znaczenia w jakim systemie czasu pracy są zatrudnieni pracownicy. Zasada jest prosta - święto obniża wymiar czasu pracy, jeżeli pracownik wykonuje pracę przeciętnie pięć dni w tygodniu.

Warto wiedzieć, że dzień wolny za święto przypadające w sobotę pracodawca wyznacza samodzielnie. Szef nie musi przychylić się do prośby pracownika,  jeżeli ten wnioskuje o inny dzień niż wyznaczony odgórnie.

Chcesz wiedzieć czy dzień wolny za święto przypadające w sobotę przysługuje pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim? >>>

Jak ewidencjonować dzień wolny?

Jak tłumaczy Magdalena Rycak w Meritum Prawa Pracy 2015 na pracodawcy spoczywa także obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą - art. 149 § 1 k.p. Karta ewidencji czasu pracy powinna być prowadzona odrębnie dla każdego pracownika.

W ewidencji czasu pracy można zaznaczyć w sposób przyjęty przez pracodawcę, że dany dzień jest dniem wolnym udzielonym w zamian za święto przypadające w sobotę (np. skrótem WŚ)- dodaje autorka Meritum.

Chcesz sięgnąć do kompleksowego omówienia przepisów prawa pracy?

Zastanawiasz się jak nowe regulacje wpływają na sytuację pracodawcy i pracownika?

Sprawdź pozycję Meritum Prawa Pracy 2015 

 

W nowym 12 wydaniu poradnika Meritum Czytelnicy znajdą szczegółowe omówienie wszystkich zmian przepisów prawa pracy, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania oraz tych, które wchodzą w życie w 2015 r., w tym m.in. dotyczących:

- nowych zasad przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników, częstotliwości ich wykonywania;

- problematyki ochrony miejsc pracy w kontekście rozwiązań wprowadzonych przez ustawę antykryzysową;

- nowych przepisy regulujących tzw. profilowanie pomocy dla bezrobotnych, grantu na telepracę (motywujący pracodawcę do utworzenia stanowiska pracy), świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego po 50 roku życia.

W sposób przystępny i szczegółowy zilustrowany przykładami z praktyki przedstawiono problematykę czasu pracy, np.: zmienione zasady dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i obowiązki pracodawców w tym zakresie, czasu pracy kierowców, nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych poziomów szkół, dopuszczalności stosowania wydłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy, itp. W publikacji zaprezentowano także najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych w sprawach pracowniczych.

Pozycja dostępna w księgarni internetowej profinfo.pl

 

Dowiedz się więcej z książki
Meritum Prawo Pracy 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


UWAGA!
Meritum Prawa Pracy 2015
 
nie traci aktualności! Publikacja jest aktualizowana (bezpłatnie dla Czytelników Meritum Prawo Pracy) co miesiąc - od stycznia do grudnia 2015 r.