Obrady poprzedziło uroczyste rozstrzygnięcie piątej edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”. Kapituła konkursu pod przewodnictwem Mirosława Koziury, prezesa WUG, przyznała trzy równorzędne nagrody oraz dwa wyróżnienia. W kategorii prasa i portale internetowe za popularyzację bezpieczeństwa pracy i piętnowanie niedobrych praktyk nagrody otrzymali: Andrzej Bęben z „Trybuny Górniczej” i portalu nettg.pl, Marcin Pietraszewski z „Gazety Wyborczej” i Michał Wroński z „Dziennika Zachodniego”. W kategorii radio i telewizja nagród nie przyznano. Kapituła wyróżnieniami uhonorowała Barbarę Warpechowską za publikacje w „Pulsie Biznesu” i „Nowym Górniku” oraz Wojciecha Królikowskiego z TVP Katowice za reportaż o ratownikach górniczych. Dla wszystkich laureatów przygotowano statuetki Karbidki, dyplomy i gratyfikacje finansowe. Konkurs jest organizowany przez WUG i Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Okolicznościowe dyplomy i nagrody wręczyli laureatom i wyróżnionym prezes WUG Mirosław Koziura oraz prezes Fundacji prof. Krzysztof Cybulski.
Obrady w czterech sesjach problemowych poprzedził panel dyskusyjny pt. „Zdrowie i bezpieczeństwo – priorytety przedsiębiorcy?” z udziałem przedstawicieli kierownictw firm reprezentujących wszystkie rodzaje górnictwa. Dyskusję moderował red. Jerzy Dudała z miesięcznika „Nowy przemysł” i portalu internetowego wnp.pl.
Wprowadzeniem do sesji referatowych były prezentacje Krzysztofa Króla, dyrektora Departamentu Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa WUG, dotyczące trendów wypadkowości w polskim górnictwie i działań prewencyjnych podejmowanych przez WUG oraz Marty Stasiły-Sieradzkiej o kulturze bezpieczeństwa i jej psychologicznych predyktorach.
Podczas dwudniowej konferencji zaprezentowanych zostanie 20 referatów dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa pracy i zwalczania zagrożeń w polskim górnictwie. W tegorocznych obradach kultura bezpieczeństwa w górnictwie skalnym i odkrywkowym będzie przedstawiana w szerszym wymiarze niż w poprzednich edycjach tej cyklicznej konferencji.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.